မေနႛက အဖမ္းခံရသူ အင္အယ္ဒီ အဖၾဲႛဝင္ ၉ ဦး ညေနပိုင္းမႀာဴပန္လၿတ္

ရန္ကုန္႓မိႂႚ အင္အယ္ဒီပၝတီ ႎႀစ္ပတ္လည္ေနႛ အခမ္းအနားကို မေနႛက သၾားေရာက္ဳကသူ ေတၾထဲက အဖမ္းခံရသူ ၉ ေယာက္ကို ညေနပိုင္းမႀာ ဴပန္လၿတ္လိုက္႓ပီလိုႛ စံုစမ္း သိရႀိရ ပၝတယ္။ သူတိုႛကို ေရၿဴပည္သာ ဗံုးကၾဲမႁနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး စစ္ေဆးမႁေတၾ လုပ္ခဲ့တယ္လိုႛ ဴပန္လၾတ္လာသူေတၾက ေဴပာဴပပၝတယ္။ အခမ္းအနားကို လာေရာက္သူေတၾထဲက မနက္ပိုင္းမႀာ ၆ ဦး အဖမ္းခံရ႓ပီး ညေနပိုင္းမႀာ ၃ ဦး ထပ္မံ အဖမ္းခံရတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။
2008-09-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေနႚတၾင္ ကဵေရာက္ေသာ အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ တည္ေထာင္ဴခင္း အႎႀစ္ ၂၀ ဴပည့္ အခမ္းအနားမစတင္ခင္အခဵိန္ ပၝတီရံုးအဴပင္ဖက္တၾင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ လၿတ္ေပးရန္ေ႔ကးေဳကာ္ေနေသာ အဖၾဲႚခဵႂပ္ဝင္မဵားဴဖစ္ကို ေတၾႚဴမင္ရပံုဴဖစ္ပၝသည္။ (Courtesy Photo: NLD-LA)
စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေနႚတၾင္ ကဵေရာက္ေသာ အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ တည္ေထာင္ဴခင္း အႎႀစ္ ၂၀ ဴပည့္ အခမ္းအနားမစတင္ခင္အခဵိန္ ပၝတီရံုးအဴပင္ဖက္တၾင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ လၿတ္ေပးရန္ေ႔ကးေဳကာ္ေနေသာ အဖၾဲႚခဵႂပ္ဝင္မဵားဴဖစ္ကို ေတၾႚဴမင္ရပံုဴဖစ္ပၝသည္။ (Courtesy Photo: NLD-LA)
Courtesy Photo: NLD-LA

အဖမ္းခံရသူေတၾနဲႛ ရင္းႎႀီးသူေတၾရဲႛ အဆိုအရ အဖမ္းခံရသူေတၾ အားလံုး ဴပန္လၾတ္လာ႓ပီလိုႛ သိရပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ အဖမ္းခံရသူေတၾအားလံုးရဲႛ နာမည္စာရင္းကိုေတာ့ မသိရေသးပၝဘူး၊ မေနႛမနက္ပိုင္းက မထက္ထက္ဦးေဝနဲႛအတူ ေဒၞရႀမ္းမ အဖမ္းခံရတယ္လိုႛ သတင္းေတၾ ေပၞထၾက္ခဲ့ေပမဲ့ ေဒၞရႀမ္းမက မိမိ အဖမ္းမခံရေဳကာင္း  အာအက္ဖ္ေအကို ေဴပာဴပပၝတယ္။ ဴပန္လၾတ္လာတဲ့ မထက္ထက္ဦးေဝက သူတိုႛကို  အဳကမ္းဖက္႓ပီး ဖမ္းသၾားတာဴဖစ္တယ္လိုႛလည္း ေဒၞရႀမ္းမက ေဴပာပၝတယ္။

ေဒၞရႀမ္းမ။      "မေနႛက ၁၁ နာရီေလာက္မႀာ အမႀတ္ ၅၀ ကားေပၞက ဆင္းတာနဲႛ တခၝတည္း အရပ္ဝတ္နဲႛ လူ - ေယာက္ေလာက္က ထက္ထက္ဦးေဝကို ခဵႂပ္႓ပီးေတာ့ ကားေပၞကို ပစ္တင္တာ၊ ေခၾးေတၾဝက္ေတၾကို ပစ္တင္သလို ပစ္တင္လိုက္ေတာ့ ဒူးေခၝင္းေတၾလဲ စုတ္ဴပဲ႓ပီးေတာ့ တံေတာင္ဆစ္ေတၾလဲ ပၾန္းပဲ့ကုန္တာေပၝ့၊ ေအာင္မဵိႂးလၾင္ကို ကဵေတာ့ ေယာက္ဵား - ေယာက္ေလာက္က ဇက္ပိုးကို - ခဵက္ ေလာက္ရိုက္႓ပီးေတာ့ ကားေပၞကို အတင္းဆၾဲတင္တာတဲ့၊ ေနာက္လူငယ္တေယာက္ သူတုိႛပၝသၾားတာေတာ့ ေယာက္၊ ထက္ထက္ဦးေဝနဲႛ အတူ ေယာက္ပၝသၾားတယ္ေပၝ့၊ ပုဇၾန္ေတာင္ရဲစခန္းကို ေမာင္းတယ္၊ ပုဇၾန္ေတာင္ရဲစခန္းကေန႓ပီးေတာ့ လက္မခံဘူး ဆိုတဲ့အခၝကဵေတာ့ ေဴမာက္ပိုင္းခရိုင္၊ အင္းစိန္ဖက္ကို သူတိုႛဴပန္ေမာင္းလာ႓ပီးေတာ့ အဲဒီမႀာ ရဲမႀႃးေတၾက သူတိုႛကို စစ္တယ္တဲ့ ေရၿဴပည္သာ ဗံုးေပၝက္တဲ့အေဳကာင္းေတၾကို ေလ႖ာက္စစ္တာေပၝ့ေနာ္။"

လာဖမ္းတဲ့ သူေတၾဟာ သာမန္အရပ္ဝတ္နဲႛ ဴဖစ္ဳက႓ပီး ရဲတပ္ဖၾဲႛဝင္ေတၾ မဟုတ္ဘူးလိုႛ ေဴပာဳကပၝတယ္။ အနီးပတ္ဝန္းကဵင္မႀာရႀိဳကတဲ့ မဵက္ဴမင္သက္ေသေတၾကေတာ့ ဳကံႚခိုင္ဖၾံႛ႓ဖိႂးေရးအဖၾဲႛဝင္ေတၾ အင္အယ္ဒီ ပၝတီရံုးတဝိုက္မႀာ တခဵိန္လံုး ေနရာယူထားဳကတာ ဴဖစ္႓ပီး အဖမ္းအဆီးေတၾကို သူတိုႛပဲလုပ္တာဴဖစ္တယ္လိုႛ ေဴပာဳကပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔