တုိင္းရင္းသားအေရး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေထာက္ခံေဆြးေႏြး

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ဒီကေန႔ က်င္းပတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမွာ ပထမဆံုးအၾကိမ္ ၀င္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ကြတ္ခိုင္ မဲဆႏၵနယ္က ၾကံံ့ခုိင္ဖြံ႔ျဖိဳးေရး ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတီခြန္ျမတ္ တင္သြင္းတဲ့ "တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းေရး" အဆိုကို သူကေထာက္ခံ ေဆြးေႏြးတာ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပထမဆံုးအၾကိမ္ ၀င္ေရာက္ ေဆြးေႏြးေနစဥ္။

ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒထဲမွာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားဆိုတဲ့ ေ၀ါဟာရကို သတ္သတ္မွတ္မွတ္ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ထားတာ မရိွေၾကာင္း၊ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရး၊ တုိင္းရင္းသား ေဒသေတြ တုိးတက္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးေတြအတြက္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ လုိအပ္ေနေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေထာက္ျပ ေဆြးေႏြးပါတယ္။

တန္းတူ ညီမွ်ေရး အျပန္အလွန္ ေလးစား ယံုၾကည္ေရးတို႔ကို အေျခခံျပီး စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုၾကီး ေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္ ကို္ယ္စားလွယ္ေတြ အားလံုး ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းျပီး တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားရဲ႕ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဥပေဒေတြကို လိုအပ္သလို ျပဳျပင္ ျပ႒ာန္းဖို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အခုလို တိုက္တြန္းသြားခဲ့ပါတယ္။

"ပင္လံုစိတ္ဓာတ္နဲ႔ ခြာလို႔မရတဲ့ တန္းတူ ညီမွ်ေရး၊ အျပန္အလွန္ ေလးစား ယံုၾကည္ေရးတို႔ကို အေျခခံျပီးေတာ့ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုၾကီး ေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ ကြ်န္မတို႔ လႊတ္ေတာ္ ကို္ယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုး ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းျပီး တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားရဲ႕ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဥပေဒမ်ားကို လိုအပ္သလို ျပဳျပင္ျခင္း၊ လုိအပ္သလို ျပ႒ာန္းျခင္းတို႔မ်ား ေဆာင္ရြက္ဖို႔ရန္ကို တိုက္တြန္းရင္းနဲ႔ ဦးတီခြန္ျမတ္ရဲ႕ အဆိုကို ကြ်န္မအေနနဲ႔ ေထာက္ခံပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္"

အလားတူ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးအုန္းၾကိဳင္နဲ႔ ေနာက္ထပ္ NLD လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦးကလည္း ဒီအဆိုကို ၀င္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ဦးအုန္းၾကိဳင္နဲ႔ ဦးမင္းသူတို႔ရဲ႕ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြဟာ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ေထာက္ခံ ေဆြးေႏြးသလို ျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္ နည္းဥပေဒ အရသာ ေဆြးေႏြးဖို႔ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရ ဦးေရြမန္းက သတိေပး ေၿပာၾကားခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။