တရားမႀဵတသည့္ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲဴဖစ္ေရး ဳသစေဳတးလဵက စစ္အစိုးရကို အဳကံေပး

ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ တရားမႀဵတတဲ့ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲဴဖစ္ေရး ဳသစေဳတးလဵႎိုင္ငံက စစ္အစိုးရကို အဳကံေပး ေဴပာဆိုခဲ့ေဳကာင္း ဇၾန္လ ၃၀ ရက္ ဒီကေနႛ မၾန္းလၾဲပိုင္းက ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲဝင္မဲ့ ပၝတီေတၾနဲႛ ေတၾႚဆံုခဲ့တဲ့ ဳသစေဳတးလဵ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးဌာန အေရႀႚေတာင္အာရႀ ဆိုင္ရာ အ႒ကီးအကဲက ေဴပာဆိုခဲ့ပၝတယ္။
2010-06-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ-ျမန္မာျပည္၏ ဥကၠ႒ ဦးသုေဝ ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: RFA)
ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ-ျမန္မာျပည္၏ ဥကၠ႒ ဦးသုေဝ ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: RFA)
(Photo: RFA)

ဴမန္မာဴပည္ကို ေရာက္ရႀိေနတဲ့ ဳသစေဳတးလဵ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးဌာန အေရႀႚေတာင္အာရႀဆိုင္ရာ အ႒ကီးအကဲ Hugh Barrowman က ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲဝင္ဖိုႛ မႀတ္ပံုတင္ထားတဲ့ ပၝတီေလးခုနဲႛ ဒီေနႛ ေတၾႚဆံုခဲ့တာပၝ။ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ခဲ့သူ ဒီမိုကရက္တစ္ပၝတီ-ဴမန္မာဴပည္က ဦးသုေဝက ခုလို ရႀင္းဴပပၝတယ္။

“ေလးပၝတီေပၝ့၊ အတူတူ ေတၾႚတာေလ။ တစညရယ္၊ ဳကံ့ခိုင္ေရးရယ္၊ ဴပည္ေထာင္စု ဒီမိုကေရစီ ပၝတီရယ္၊ က႗န္ေတာ္တိုႛ ဒီမိုကရက္တစ္ပၝတီ ဴမန္မာရယ္ေပၝ့ေလ၊ ေလးပၝတီ။ သူက သူလာတဲ့အေဳကာင္းကို ရႀင္းဴပတယ္ေလ။ ရႀင္းဴပတဲ့အခၝ သူတိုႛ ဳသစေဳတးလဵရဲ့ အေဴခအေနေပၝ့ေနာ္၊ ဒီ ဗမာဴပည္နဲႛ ပတ္သက္လိုႛ သူေနဴပည္ေတာ္မႀာလည္း သၾား႓ပီးေတာ့ ေတၾႚခဲ့တယ္၊ ဒုတိယ ဝန္႒ကီးေတၾနဲႛ သူေတၾႚတယ္၊ ေတၾႚ႓ပီးတဲ့အခၝကဵေတာ့ သူက သူလာတဲ့ ကိစၤလည္း ရႀင္းဴပတယ္၊ ေနာက္႓ပီးေတာ့ ေနဴပည္ေတာ္က ဒုတိယဝန္႒ကီးေတၾကလည္း သူႛကို ရႀင္းဴပတယ္ေပၝ့။”

ဳသစေဳတးလဵဝန္႒ကီးဌာန အေရႀႚေတာင္အာရႀ အ႒ကီးအကဲအေနနဲႛ ေနဴပည္ေတာ္မႀာ ဴမန္မာ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးနဲႛ ေတၾႚဆံုစဥ္ ဒီမိုကေရစီကဵင့္စဥ္နဲႛ ကိုက္ညီတဲ့ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲတရပ္ ေပၞထၾန္းေရးအတၾက္ ေဆာင္႟ၾက္ေပးရန္ တိုက္တၾန္းခဲ့တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ ဴမန္မာ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးက ဴမန္မာႎိုင္ငံဟာ ဳသစေဳတးလဵႎိုင္ငံနဲႛေတာ့ မတူေဳကာင္း ဴပန္လည္ရႀင္းလင္းခဲ့တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

အစည္းအေဝးမႀာ ဳသစေဳတးလဵဝန္႒ကီးဌာန အေရႀႚေတာင္အာရႀ အ႒ကီးအကဲက ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲဝင္မဲ့ ပၝတီေတၾ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အခက္အခဲမဵားနဲႛ အေဴခအေနေတၾကိုလည္း ေမးဴမန္းခဲ့တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ လက္ရႀိစစ္အစိုးရ ေခၝင္းေဆာင္ပိုင္းမဵား ပၝဝင္တဲ့ ဳကံ့ခိုင္ဖၾံႚ႓ဖိႂးေရးပၝတီကလည္း သူႛတိုႛပၝတီမႀာ ႎိုင္ငံဝန္ထမ္းမဵား မပၝရႀိေဳကာင္း ရႀင္းလင္းေဴပာဳကားတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ဒီေတၾႚဆံုပၾဲနဲႛပတ္သက္႓ပီး RFA မႀ ဦးတင္ေအာင္ခိုင္က ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္း တင္ဴပထားပၝတယ္။

ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္
ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔