အာဆီယံႎႀင့္ ကုန္သၾယ္မႁ စာခဵႃပ္ခဵႂပ္မည့္ ဳသစေဳတးလဵႎႀင့္ နယူးဇီလန္ကို ေဝဖန္

FTA လုိႛေခၞတဲ့ လၾတ္လပ္စၾာ ကုန္သၾယ္မႁ စာခဵႃပ္အတၾက္ ဴမန္မာႎုိင္ငံ ပၝဝင္တဲ့ အာဆီယံ ၁၀ႎုိင္ငံနဲႛ ဳသစေဳတးလဵ၊ နယူးဇီလန္ႎုိင္ငံတုိႛ သေဘာတူညီခဵက္ကုိ ရရႀိဳကတဲ့အေပၞမႀာ ဳသစေဳတးလဵ၊ နယူးဇီလန္ႎုိင္ငံေတၾမႀာ ရႀိတဲ့ အစုိးရ အတုိက္အခံပၝတီေတၾ၊ အလုပ္သမားသမဂၢနဲႛ ဴမန္မာ့ ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုေတၾက ေဝဖန္ ဴပစ္တင္လုိက္ဳကပၝတယ္။
2008-08-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏိုင္ငံမ်ား အဖြဲ႕ (အာဆီယံ) အစည္းအေဝးတခုတြင္ အာဆီယံ၏ အလံ (ယာအစြန္) ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ အလံကို စိုက္ထူထားပံု ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: AFP)
အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏိုင္ငံမ်ား အဖြဲ႕ (အာဆီယံ) အစည္းအေဝးတခုတြင္ အာဆီယံ၏ အလံ (ယာအစြန္) ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ အလံကို စိုက္ထူထားပံု ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔