ဴမန္မာစစ္ဗုိလ္ခဵႂပ္သမီးကုိ ဳသစေဳတးလဵအစုိးရ ဴပည္ႎႀင္ဒဏ္ေပး

ဳသစေဳတးလဵႎုိင္ငံ ဆစ္ဒနီ႓မိႂႚက တကၠသုိလ္တခုမႀာ ပညာသင္ဳကားေနတဲ့ ဴမန္မာစစ္တပ္က ဗုိလ္မႀႃးခဵႂပ္ တေယာက္ရဲ့ သမီးကုိ အခုရက္ပုိင္းအတၾင္းမႀာ ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ ဴပန္ပုိႛဖုိႛ ဳသစေဳတးလဵ အာဏာပုိင္ေတၾက ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ ခဵမႀတ္လုိက္႓ပီ ဴဖစ္ပၝတယ္။
2010-06-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၂၀ဝ၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၇ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ စစ္အစိုးရ၏ တပ္မေတာ္ေန႔ စစ္ေရးျပအခမ္းအနား တက္ေရာက္ေနေသာ ထိပ္တန္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: AFP)
ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၂၀ဝ၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၇ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ စစ္အစိုးရ၏ တပ္မေတာ္ေန႔ စစ္ေရးျပအခမ္းအနား တက္ေရာက္ေနေသာ ထိပ္တန္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဧရာဝတီတုိင္း ပုသိမ္႓မိႂႚ ေလတပ္အေဴခစုိက္စခန္း ဌာနခဵႂပ္မႀႃး ဗုိလ္မႀႃးခဵႂပ္ ဇင္ေယာ္ရဲ့ သမီးဴဖစ္သူ အသက္ ၂၅ ႎႀစ္အ႟ၾယ္ မဇင္မၾန္ေအးဟာ ဆစ္ဒနီအေနာက္ပုိင္း တကၠသုိလ္မႀာ ၂၀၀၈ ခုႎႀစ္ကစ႓ပီး စာရင္းကုိင္ မဟာဘၾဲႚသင္တန္း တက္ေရာက္ ေနေဳကာင္း ဳသစေဳတးလဵအာဏာပုိင္ေတၾက ေဖာ္ထုတ္ ေတၾႚရႀိခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ ေ႟ၿဝၝေရာင္ေတာ္လႀန္ေရးမႀာ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ဆႎၬဴပခဲ့ဳကတဲ့ သံဃာေတာ္ေတၾကုိ စစ္အစုိးရက အဳကမ္းဖက္ ႎႀိမ္နင္းခဲ့တဲ့အတၾက္ ဴမန္မာစစ္ေခၝင္းေဆာင္ေတၾ၊ သူတုိႛရဲ့ မိသားစုဝင္ေတၾနဲႛ အေပၝင္းအပၝ စီးပၾားေရးလုပ္ငန္းရႀင္ေတၾ စုစုေပၝင္း ၄၁၈ ဦးကုိ ဳသစေဳတးလဵအစုိးရက ဴပည္ဝင္ခၾင့္ ဗီဇာပိတ္ပင္တာ အပၝအဝင္ ဴပစ္ဒဏ္ခတ္ အေရးယူမႁေတၾ တုိးဴမၟင့္ဴပႂလုပ္ခဲ့ပၝတယ္။

မဇင္မၾန္ေအးဟာ အဲဒီဥပေဒနဲႛ ႓ငိစၾန္းတဲ့အတၾက္ အေရးယူခံရတာ ဴဖစ္႓ပီး ကင္းလၾတ္ခၾင့္ေပးဖုိႛ တရား႟ံုးမႀာ အယူခံဝင္ခဲ့ေပမဲ့ ႟ႁံးနိမ့္သၾားခဲ့တယ္လုိႛ ဆစ္ဒနီ႓မိႂႚအေဴခစုိက္ Burma Campaign Australia အဖၾဲႚရဲ့ ေဴပာေရးဆုိခၾင့္ရႀိသူ ေဒၝက္တာ ဴမင့္ခဵိႂက ေဴပာပၝတယ္။

ဴမန္မာ စစ္ဗုိလ္ခဵႂပ္ေတၾရဲ့ သားသမီးအေတာ္မဵားမဵားဟာ ဳသစေဳတးလဵႎုိင္ငံက တကၠသုိလ္ အေတာ္မဵားမဵားမႀာ ပညာသင္ဳကားေနဳကရာမႀာ ဒီဴပစ္ဒဏ္ခတ္မႁဥပေဒနဲႛ လၾတ္ကင္းေအာင္ သူတုိႛရဲ့ နာမည္ေတၾ၊ မိဘနာမည္ေတၾ ေဴပာင္းလဲထားဳကတဲ့အတၾက္ ေဖာ္ထုတ္အေရးယူဖုိႛ အခက္အခဲေတၾ ရႀိေနေပမဲ့ ဳသစေဳတးလဵအာဏာပုိင္ေတၾဟာ ဥပေဒကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႎုိင္ေအာင္ အေလးထားေဆာင္႟ၾက္ေနဳကတာ ေတၾႚရတယ္လုိႛ ေဒၝက္တာဴမင့္ခဵိႂက ေဴပာပၝတယ္။

ဳသစေဳတးလဵႎုိင္ငံ New South Wales ဴပည္နယ္ လၿတ္ေတာ္အမတ္ဴဖစ္သူ Janelle Saffin က ဳသစေဳတးလဵအစုိးရဟာ ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿ ဦးေဆာင္တဲ့ စစ္အစုိးရနဲႛ မိသားစု အေပၝင္းပၝေတၾကုိ ခဵမႀတ္ထားတဲ့ ဴပစ္ဒဏ္ခတ္ အေရးယူေရး ဥပေဒကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတယ္ ဆုိတာ အခုကိစၤက သက္ေသထူေနပၝတယ္လုိႛ ေဴပာသၾားပၝတယ္။

ဒီကိစၤနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ Burma Campaign Australia အဖၾဲႚရဲ့ ေဴပာေရးဆုိခၾင့္ရႀိသူ ေဒၝက္တာ ဴမင့္ခဵိႂကုိ RFA မႀ ကုိေကဵာ္ေကဵာ္ေအာင္က ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္
ကြန္မင့္မ်ား (1)
Share

အမည္မေဖာ္လိုသူ

VERY GOOD GOVERMENT

Jul 02, 2010 12:11 AM

ဆိုက္တခုလံုးသို႔