ဳသစေဳတးလဵသံအမတ္႒ကီးႎႀင့္ NLDေခၝင္းေဆာင္မဵား ေဆၾးေႎၾး

ဴမန္မာႎုိင္ငံဆုိင္ရာ ဳသစေဳတးလဵ သံအမတ္႒ကီး မစၤ မစ္ခဵဲလ္ ခဵမ္းနဲႛ ဳသစေဳတးလဵ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးဌာန၊ အေရႀႚေတာင္ အာရႀဆိုင္ရာ ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃးတိုႛဟာ NLD ေခၝင္းေဆာင္ေတၾ ဴဖစ္တဲ့ ဒု ဥကၠႉ ဦးတင္ဦးနဲႛ ဦးဥာဏ္ဝင္းတိုႛကို ဇၾန္လ ၂၈ ရက္ တနလႆာေနႛ ေနႛလည္ပိုင္းက ေတၾႚဆုံခဲ့ပၝတယ္။
2010-06-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုက ပါတီ မွတ္ပံုမတင္ေရး သေဘာတူခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမဝင္ေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို မတ္လ ၂၉ ရက္တြင္ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးတင္ဦး (ယာ) ႏွင့္ ပါတီ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဦးဉာဏ္ဝင္း (ဝဲ) တို႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဌာနခ်ဳပ္႐ံုးတြင္ သတင္းေထာက္မ်ားကို ရွင္းလင္း ေျပာၾကားေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: AFP)
အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုက ပါတီ မွတ္ပံုမတင္ေရး သေဘာတူခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမဝင္ေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို မတ္လ ၂၉ ရက္တြင္ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးတင္ဦး (ယာ) ႏွင့္ ပါတီ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဦးဉာဏ္ဝင္း (ဝဲ) တို႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဌာနခ်ဳပ္႐ံုးတြင္ သတင္းေထာက္မ်ားကို ရွင္းလင္း ေျပာၾကားေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

အဲဒီလိုေတၾႚဆုံရာမႀာ လာမဲ့ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး NLD ရဲ့ သေဘာထားအဴမင္နဲႛ NLD ပၝတီက ေရႀႚဆက္ ဘာေတၾ လုပ္သၾားမယ္ဆိုတာကို ေမးဴမန္းခဲ့သလို ၊ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲအ႓ပီး ဴမန္မာဴပည္ဆုိင္ရာ ဳသစေဳတးလဵႎိုင္ငံရဲ့ ရပ္တည္ခဵက္ေတၾနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ရႀင္းလင္း ေဴပာဳကားသၾားခဲ့ေဳကာင္း သိရပၝတယ္။

ဒီကေနႛ ေတၾႚဆုံပၾဲနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ NLD ပၝတီ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ဦးဥာဏ္ဝင္းက RFA ကုိ အခုလို ေဴပာပၝတယ္။

“ေဳသာ္ သူက ဳသစေဳတးလဵ သံအမတ္နဲႛအတူ ဳသစေဳတးလဵႎိုင္ငံရဲ့ အေရႀႚေတာင္အာရႀ ဒၝ႟ိုက္တာတဦးလည္း ပၝလာပၝတယ္။ အင္း သူတိုႛကေတာ့ လက္ရႀိ NLD ရဲ့ အေဴခအေနေတၾကို ေမးဴမန္းတာေပၝ့။ NLD အေပၞမႀာ သူတိုႛ ေလးစားတဲ့အေနနဲႛ သူတိုႛ လာေတၾႚတယ္၊ NLD ရဲ့ ရပ္တည္မႁ၊ ေရႀႚလာမဲ့ အလားအလာ NLD က ဘယ္လိုဴမင္တယ္၊ ဒီအတၾက္ လာတာပၝပဲ။”

ဳသစေဳတးလဵသံအမတ္႒ကီးနဲႛ အဖၾဲႚဟာ အေစာပိုင္းတုန္းက NLD ေခၝင္းေဆာင္ေတၾ ဴဖစ္တဲ့ ဦးတင္ဦး၊ ဦးဝင္းတင္၊ ဦးဥာဏ္ဝင္းတိုႛနဲႛ ေတၾႚဆုံဖုိႛ စီစဥ္ထားေပမဲ့ အေဳကာင္းအမဵႂိးမဵႂိးေဳကာင့္ ဦးတင္ဦးနဲႛ ဦးဥာဏ္ဝင္း ႎႀစ္ဦးတည္းသာ တက္ေရာက္ႎုိင္ေဳကာင္း သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔