ဆႎၬဴပ အလုပ္သမားမဵား၏ ေတာင္းဆိုမႁတခဵိႂႛ လိုက္ေလဵာ

ေရၿဴပည္သာ စက္မႁဇံုမႀာရႀိတဲ့ ရက္စ္တူး အထည္ခဵႂပ္စက္ရံုက အလုပ္သမားေတၾ သူတိုႛရဲႛ အလုပ္သမား အခၾင့္အေရးေတၾအတၾက္ ဆႎၬဴပ ေတာင္းဆိုခဲ့ဳကတာကို အာဏာပိုင္ေတၾနဲႛ စက္ရံုတာဝန္ရႀိသူေတၾက ေဆၾးေႎၾးညိၟႎႁိင္း႓ပီး ဒီကေနႛ လိုက္ေလဵာလိုက္တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္၊၊
2010-02-20
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ေဒသခံတဦး။    ။“အာဏာပိုင္ အဖၾဲႛအစည္းေတၾက အကုန္လာဳကတယ္ေလ။ လာ႓ပီးေတာ့မႀ သူတိုႛေတၾ ညိၟႎႁိင္းလိုက္ဳကေတာ့ မေနႛက ေလးနာရီခၾဲ ငၝးနာရီေလာက္မႀာ ႓ပီးသၾားဳကတယ္၊ ဒီေနႛ ၁၀ နာရီထိုးမႀာ ခဵိန္းထားတဲ့ အခၝကဵေတာ့ ၁၀ နာရီထိုးမႀာ လိုက္ေလဵာလိုက္တယ္တဲ့၊၊ မေနႛက တေယာက္မကဵန္ ဆႎၬဴပတာ ငၝးရာေကဵာ္တယ္၊ လစာက အရင္တံုးက ေလးေသာင္းရႀိတယ္။ ဘိုးနက္ေဳကးနဲႛ ဘာနဲႛဆိုရင္ ၆ ေသာင္းနီးပၝးေလာက္ ရႀိသၾားပၝတယ္။ သူတိုႛက လစာရယ္လိုႛ မဟုတ္ဘူး၊ အထည္ကို ခဵႂပ္ရင္ ခဵႂပ္ႎိုင္သေလာက္ ရတယ္။ ဘိုးနက္ေဳကးတိုႛ ဘာတိုႛ ေတာင္းဆိုဳကတာ ရသၾားဳကတယ္”

ရက္စ္တူး အထည္ခဵႂပ္စက္ရံုက အလုပ္သမားေတၾဟာ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၁၉ ရက္ ေနႛလည္ပိုင္းေလာက္က စ႓ပီး ဆႎၬဴပခဲ့ဳကတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ အာဏာပိုင္ေတၾဘက္က ခရုိင္မႀႃး အဆင့္ေလာက္က လာ႓ပီးေတာ့ စက္ရံုတာဝန္ရႀိသူေတၾနဲႛ ညိၟႎႁိင္းေဴဖရႀင္းလိုက္တာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ အလုပ္သမားေတၾရဲႛ ေတာင္းဆိုခဵက္ ၇ ခဵက္ထဲက ရရႀိသၾားတဲ့ အခဵက္အလက္တခဵိႂႛကို ေစာေစာက ေဒသခံ ကပဲ ဆက္လက္ ေဴပာဴပပၝတယ္၊

ေဒသခံတဦး။    ။“တစ္ အခဵက္က ဘိုးနက္ေဳကး ငၝးေထာင္ ေပးတယ္။ ငၝးေထာင္ေပးတာကို တရက္ပဵက္လိုႛရႀိရင္ ႎႀစ္ေထာင္ ဴဖတ္တယ္။ ႎႀစ္ရက္ ပဵက္ရင္ ငၝးေထာင္လံုး ဴဖတ္ပစ္လိုက္တယ္။ ေနာက္တခဵက္က တေနႛကို ၁၅၀၊ ၂၀၀ ႎံႁး ေတာင္းတယ္။ သၾားရည္စာ သေဘာမဵိႂးေပၝ့။ ေနာက္တခဵက္က ေရပိုက္လိုင္းက ကဵန္းမာေရးနဲႛ မညီႌၾတ္ဘူးေပၝ့။ ေရသန္ႛဘူးေတၾ ဘာေတၾ ခဵမထားဘူး။ အကုန္လံုးကို သေဘာတူ လုိက္ေလဵာလိုက္တယ္”

၂၀၀၉ ခုႎႀစ္ ဒီဇင္ဘာလက စတင္႓ပီးေတာ့ ရန္ကုန္ လႁိင္သာယာစက္မႁဇံုက အထည္ခဵႂပ္စက္ရံုေတၾကေန စတင္႓ပီး အလုပ္သမားေတၾက ရပိုင္ခၾင့္ေတၾအတၾက္ ဆႎၬဴပလာခဲ့ရာ ေရၿဴပည္သာ စက္မႁဇံုအထိ ကဵယ္ဴပန္ႛလာတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔