ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ကိုကို႒ကီး၏ ၄၅ႎႀစ္ေဴမာက္ ေမၾးေနႛကို ၅၀၀နီးပၝးတက္ေရာက္

2006-12-18
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
min_ko_naing_ko_ko_gyi_200p.jpg
ထင္ရႀား ေကဵာ္ဳကားေသာ ၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္ႎႀစ္ဦးဴဖစ္သည့္ ကိုမင္းကိုႎိုင္ (ဝဲ)ႎႀင့္ ကိုကို႒ကီးတိုႛ ပထမအ႒ကိမ္ ႎႀစ္ရႀည္ေထာင္မႀ လၾတ္လာ႓ပီး အတူတကၾ ေတၾႚရေသာ မႀတ္တမ္း ဓာတ္ပံု။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

လတ္တေလာ အဖမ္းဆီးခံထားရတဲ့ ၈၈ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ကိုကို႒ကီးရဲ့ ၄၅ နႀစ္ေဴမာက္ေမၾးေနႛကို ဒီဇင္ဘာ ၁၈ရက္၊ တနလႆာေနႛက ကဵင္းပခဲ့ပၝတယ္။ ဒီေမၾးေနႛကို ႎိုင္ငံေရး အသိုင္းအဝိုင္းနဲႛ တကၠသိုလ္ ေကဵာင္းသားမဵားစၾာ စည္စည္ကားကား တက္ေရာက္ခဲ့ေဳကာင္း သိရပၝတယ္။

ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ကိုကို႒ကီးရဲ့ အသက္ ၄၅ နႀစ္ဴပည့္ေဴမာက္တဲ့ ေမၾးေနႛကို ဗဟန္း႓မိႂႚနယ္ ဘုရား႒ကီးတိုက္ဝန္းက သာသနာ့သိပၯံေကဵာင္းမႀာ ဴပႂလုပ္ကဵင္းပခဲ့ပၝတယ္။ မနက္ပိုင္းမႀာ အာ႟ံုဆၾမ္းကပ္လႀႃခဲ့႓ပီး ေနႛလည္ဘက္မႀာေတာ့ သံဃာေတာ္ ၈ပၝးကုိ ေနႛဆၾမ္း ကပ္လႀႃခဲ့ပၝတယ္။ NLDပၝတီက ဦးလႀေဖ၊ ဦးအုန္းသန္း၊ ဦးစိန္လႀဦးတိုႛအဴပင္ သခင္ သိန္းေမာင္၊ သခင္ အုန္းဴမင့္တိုႛအပၝအဝင္ ဝၝရင့္ ႎုိင္ငံေရးသမား႒ကီးမဵားနဲႛ တိုင္းရင္းသား ေခၝင္းေဆာင္ထဲက ႎုိင္ေငၾသိန္းလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ပၝတယ္။ ဒဂံုတကၠသိုလ္က ေကဵာင္းသားမဵားနဲႛ တဴခားတကၠသိုလ္က ေကဵာင္းသား အမဵားအဴပားလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ပၝတယ္။

ဧည့္ပရိတ္သတ္ ၄၀၀ေကဵာ္၊ ၅၀၀နီးပၝး တက္ေရာက္လာခဲ့တဲ့ ဒီေမၾးေနႛပၾဲနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ကိုကို႒ကီးရဲ့ညီဴဖစ္သူ ကိုေအာင္ေအာင္ထၾန္းက ကိုယ့္ေမၾးေနႛ အခမ္းအနားကို ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ မတက္ေရာက္ႎိုင္တဲ့ အစ္ကိုအတၾက္ စိတ္မေကာင္းဴဖစ္မိတဲ့အေဳကာင္းနဲႛ ေနာင္တခဵိန္သက္ဆံုးတိုင္ ကိုယ္တိုင္ဆင္ႎၿဲႎိုင္တဲ့ ဘဝအေဴခအေနကို အဴမန္ဆံုး ရပၝေစလို ဆုေတာင္းေဳကာင္း ေဴပာဴပသၾားပၝတယ္။

ကိုေအာင္ေအာင္ထၾန္းဟာ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ကိုကို႒ကီးရဲ့ တဦးတည္းေသာ မိသားစုဝင္ဴဖစ္ပၝတယ္။ ကိုကို႒ကီးရဲ့မိဘနႀစ္ဦးစလံုးဟာ သူ အကဵဥ္းကဵေနစဥ္ ကာလအတၾင္း ဆံုးပၝးသၾားခဲ့ပၝတယ္။

ကိုကို႒ကီးကို အာဏာပိုင္ေတၾ မဖမ္းဆီးခင္က သတင္းမီဒီယာတခဵိႂႚကို ေဴပာဳကားခဲ့တဲ့ ေဴပာဳကားခဵက္တခဵိႂႚကို RFA မႀ ေဒၞေမဴပံႂးေအာင္က ေကာက္ႎုတ္ တင္ဴပထားပၝတယ္။

ဆက္စပ္းသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔