ဗံုးေကာလာဟလမဵားေဳကာင့္ ရန္ကုန္႓မိႂႚမႀာ အသၾားအလာ ေလဵာ့ပၝး

ရန္ကုန္သ႒ကႆန္ ဗုံးေပၝက္ကဲၾမႁ ဴဖစ္႓ပီးေနာက္ပုိင္း ရန္ကုန္႓မိႂႚအတၾင္း လုံ႓ခႂံေရး အေဴခအေန စိတ္မခဵတဲ့အတၾက္ လူစည္ကားရာေနရာေတၾမႀာ အသၾားအလာ ေလဵာ့ကဵသၾားတယ္လုိႛ ရန္ကုန္႓မိႂႚခံေတၾက ေဴပာဆုိဳကပၝတယ္။
2010-04-26
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ရန္ကုန္႓မိႂႚ၊ ကန္ေတာ္႒ကီးနေဘးရႀိ X2O သ႒ကႆန္မၸပ္တၾင္ ဧ႓ပီ ၁၅ ရက္ သ႒ကႆန္အဳကတ္ေနႛက ဗံုးသံုးလံုး ဆက္တိုက္ ေပၝက္ကၾဲသဴဖင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူမဵားကို လူနာတင္ယာဥ္ေပၞသိုႛ တင္ေဆာင္ေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ရန္ကုန္႓မိႂႚ၊ ကန္ေတာ္႒ကီးနေဘးရႀိ X2O သ႒ကႆန္မၸပ္တၾင္ ဧ႓ပီ ၁၅ ရက္ သ႒ကႆန္အဳကတ္ေနႛက ဗံုးသံုးလံုး ဆက္တိုက္ ေပၝက္ကၾဲသဴဖင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူမဵားကို လူနာတင္ယာဥ္ေပၞသိုႛ တင္ေဆာင္ေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ေနာက္ထပ္ဗုံးေတၾ ကဲၾႎုိင္ေသးတယ္ဆုိတဲ့ ေကာလာဟလ သတင္းေတၾ ထၾက္ေပၞေနသလုိ၊ ပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပုိင္းက လက္ကုိင္ တယ္လီဖုန္းေတၾကေနတဆင့္ ေပးပုိႛတဲစာေတၾမႀာ ေဆး႟ံု႒ကီးမႀာ အေရးေပၞ ေသၾးလုိအပ္ေနတဲ့အတၾက္ ေသၾးလႀႃေပးဖုိႛ ေတာင္းခံတဲ့ သတင္းေတၾ ပဵံႚႎႀံႛခဲ့တာေဳကာင့္လည္း လႁပ္လႁပ္ရႀားရႀား ဴဖစ္ခဲ့ရတယ္လုိႛ ရန္ကုန္႓မိႂႚခံတခဵိႂႚက ေဴပာပၝတယ္။

ရန္ကုန္က လူငယ္တဦးက အခုလုိ ေဴပာဴပပၝတယ္။

“ထပ္ဴဖစ္ဦးမယ္ဆိုတာ သူတိုႛ ဒီအစိုးရလုပ္မႀန္းလည္း သိတယ္ဗဵာ။ အကုန္လံုး သိတယ္၊ အခု ထပ္ဴဖစ္ဦးမယ္၊ ထပ္ကၾဲဦးမယ္၊ လူထုက ေသခဵာတာတခုက အထိတ္တလန္ႛေတာ့ ရႀိတယ္ဗဵ။ သိပ္ မသၾားရဲ မလာရဲေတၾ ရႀိတယ္၊ အခု။ သိသိသာသာ ေလဵာ့ကဵသၾားတယ္ေလ။ ဆူပၝမားကက္ေတၾ ဘာေတၾေပၝ့ဗဵာ။ ဒၝေတၾကေတာ့ အခဵိန္ကာလတခုေဳကာင့္ပဲ ေနာက္ပိုင္းကဵရင္ေတာ့ ဘယ္လိုဴဖစ္မယ္ေတာ့ မသိဘူးေပၝ့။ အခုကာလက အဲလိုမဵိႂး ပလာဇာေတၾ ဘာညာ အဲလိုမဵိႂးေတၾက ခုေနာက္ပိုင္း ေလဵာ့သၾားတယ္ဗဵ။ အရင္တုန္းကဆိုရင္ေလ ဘာပဲေဴပာေဴပာ ဝင္ဝင္ခိုဳကတယ္ဗဵ။ ပူလၾန္းလိုႛေလ။အခု အဲလိုမဵိႂးေတၾကအစ လူေလဵာ့ကဵသၾားတယ္ဗဵ။ အဲဒၝတခဵက္ကေတာ့ရႀိတယ္။ ႓ပီးေတာ့ သူတိုႛက ဒီဟာကို ထပ္ဴဖစ္မယ္ပဲ ယံုေနတယ္။ ထပ္လုပ္လိမ့္မယ္ေပၝ့။ သူတိုႛက ဘာမႀာ ထပ္ေတၾးလဲဆိုေတာ့ ဒီ election ကိုပၝ သူတိုႛက မလုပ္ခဵင္ဘူးေပၝ့။ အဲဒၝမဵိႂးေတၾကအစ ယံုဳကည္ေနတာမဵိႂးေတၾေတာ့ ရႀိတယ္ဗဵ။”

ဒၝ့အဴပင္ လူစည္ကားရာ ေနရာေတၾဴဖစ္တဲ့ ကန္ေတာ္႒ကီးေမ႖ာ္စင္က႗န္း၊ လဴပည္ဝန္း ပလာဇာ၊ ဘုရင့္ေနာင္႟ုပ္ရႀင္႟ုံ၊ North Point Shopping Center စတဲ့ေနရာေတၾမႀာ ေနာက္ထပ္ ဗုံးေတၾ ကဲၾဦးမယ္လုိႛ သတင္းေတၾ ထၾက္ေပၞခဲ့ပၝတယ္။

ဗုံးကဲၾ႓ပီးေနာက္ ရန္ကုန္ ေနရာအေတာ္မဵားမဵား ခဵက္ပၾိႂင့္ေတၾ၊ စစ္ေဆးတာေတၾ၊ ဧည့္စာရင္း စစ္တာေတၾ အေတာ္မဵားမဵားလုပ္လာ႓ပီး၊ လုံ႓ခႂံေရးတင္းကဵပ္တာေတၾ ရႀိလာေဳကာင္း ရန္ကုန္ စာနယ္ဇင္းတခဵိႂႚကုိ ကုိးကား႓ပီး တ႟ုတ္ ဆင္ဝႀာသတင္းကလည္း ဒီကေနႛ ေရးသားပၝတယ္။

ရန္ကုန္က လုံ႓ခႂံေရးအဖဲၾႚေတၾရဲ့ လႁပ္ရႀားမႁတခဵိႂႚကုိ ရန္ကုန္႓မိႂႚခံတဦးက အခုလုိေဴပာဴပပၝတယ္။

“ညဖက္ေတၾ ဘာေတၾကေတာ့ သူတိုႛ ဆိုင္ကယ္ေတၾေပၝ့၊ ဆိုင္ကယ္စီးတဲ့ သူေတၾကေတာ့ ေတာ္ေတာ္မဵားမဵားေတာ့ သၾားသၾားလာလာေတာ့ ရႀိတယ္ေပၝ့။ ၉ နာရီ ေနာက္ပိုင္းေလာက္ဆိုရင္ တခဵိႂႚေတၾ လမ္းေပၞေတၾမႀာ ေတာ္ေတာ္မဵားမဵား သၾားလာေနဳကတာပဲ။ အမဵိႂးမဵိႂးရႀိမႀာေပၝ့ဗဵာ၊ ရဲလည္း ရႀိခဵင္ရႀိမယ္၊ စရဖ ရႀိမယ္ေပၝ့။ ေနာက္တခဵက္က ဘာလဲဆိုေတာ့ အခု ဒီ စရဖေတၾက သူတိုႛက ဒီ ႓မိႂႚထဲမႀာ သူတိုႛက တန္ဴပန္ေပၝ့။ ဘယ္လိုမဵိႂးလဲဆိုေတာ့ အုပ္စုလိုက္ေပၝ့၊ ဥပမာဆိုေတာ့ ဒီနယ္ေဴမတခု ဆိုင္ကယ္ဆိုရင္ တေနရာမႀာ ထားခဲ့၊ သူတိုႛေတၾကလည္း လူငယ္ေတၾပဲေလ၊ အဲဒၝမဵိႂး သူတိုႛက ေလး ငၝး ေဴခာက္ေယာက္ေလာက္ စုေပးလိုက္တယ္။ စုေပး႓ပီးေတာ့ သူတိုႛက အဲလိုမဵိႂး ေလ႖ာက္သၾားေနတာ တေနႛလံုးပဲ။ သၾား႓ပီးေတာ့ သူတိုႛက အကုန္လံုးပၝတယ္၊ သူတိုႛမႀာ။ ဟို ကင္မရာ ဘာညာေပၝ့။ အကုန္လံုးပၝတယ္။ သူတိုႛက မသကႆာစရာ လႁပ္ရႀားမႁ ေတၾႚမယ္၊ တခုခုေပၝ့အစ္ကိုရာ၊ ဒီလိုမဵိႂး distribute လုပ္တာေတၾ ဘာေတၾ၊ အဲဒၝမဵိႂးေတၾႚရင္ သူတိုႛက ခဵက္ခဵင္း ဟိုဟာလုပ္လိုႛရတယ္။”

စစ္အစိုးရက ဗုံးခဲၾမႁနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး နယ္စပ္က အဖဲၾႚအစည္းေတၾကုိ တန္းစီစၾပ္စဲၾခဲ့ပၝတယ္။ စစ္အစုိးရက မသက္ဆုိင္သူေတၾကုိ ဖမ္းပီး တရားခံအဴဖစ္ စၾပ္စဲၾမႀာကုိလည္း စုိးရိမ္မကင္း ဴဖစ္ေနဳကတယ္လုိႛလည္း ရန္ကုန္႓မိႂႚခံတခဵိႂႚက ေဴပာဆုိပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔