စစ္အစိုးရတပ္ေတၾ ၀ စခန္းကို ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္

စစ္အစိုးရတပ္ဖဲၾႛေတၾက ၀ ဴပည္ ေသၾးစည္းညီႌၾတ္ေရး တပ္ဖဲၾႛေတၾကုိ မေနႛက စတင္ပစ္ခတ္ တုိက္ခုိက္ခဲ့ေဳကာင္း သတင္းရရႀိပၝတယ္။
2010-04-25
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဝဴပည္ ေသၾးစည္းညီႌၾတ္ေရးတပ္မေတာ္ (UWSA) တပ္ဖၾဲႚဝင္မဵားကို မိုင္းေယာင္း႓မိႂႚတၾင္ စစ္လက္နက္ ကိရိယာ အဴပည့္အစံုဴဖင့္ ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ဝဴပည္ ေသၾးစည္းညီႌၾတ္ေရးတပ္မေတာ္ (UWSA) တပ္ဖၾဲႚဝင္မဵားကို မိုင္းေယာင္း႓မိႂႚတၾင္ စစ္လက္နက္ ကိရိယာ အဴပည့္အစံုဴဖင့္ ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဧ႓ပီလ ၂၃ ရက္ေနႛက ညေနပုိင္းက ရႀမ္းဴပည္ေတာင္ပုိင္းအေဴခစုိက္ ၀သပ တပ္ရင္း အမႀတ္ ၁၇၁ ကုိ စစ္အစုိးရတပ္ေတၾက ပစ္ခတ္ တုိက္ခုိက္ခဲ့တဲ့အတၾက္ ပထမ တ႒ကိမ္ ၁၅ မိနစ္ေလာက္ အဴပန္အလႀန္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္ခဲ့႓ပီး ဒုတိယအ႒ကိမ္ ၁၀ မိနစ္ေလာက္ အဴပန္အလႀန္ တုိက္ပဲၾဴဖစ္ပၾားခဲ့ေဳကာင္း ၀ တပ္ အရာရႀိနဲႛ ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္း႓ပီး ရႀမ္းသံေတာ္ဆင့္သတင္းက ေရးသားေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

တုိက္ဴဖစ္ပၾားရာေနရာေတၾကေတာ့ ထုိင္းဴမန္မာနယ္စပ္ ထုိင္းဘက္ဴခမ္းက မယ္အီနဲႛ မဵက္ႎႀာခဵင္းဆုိင္ ေလာက္မႀာရႀိတဲ့ ရႀမ္းဴပည္ေတာင္ပုိင္း မိုင္းဆပ္႓မိႂႛနယ္အတၾင္း ဴဖစ္ပၾားခဲ့တာပၝ။

တုိက္ပဲၾဴဖစ္ပၾား႓ပီးေနာက္ ဴမန္မာစစ္အစုိးရတပ္ဘက္က ေဴပာဆုိရာမႀာ SSA ေတာင္ပုိင္း တပ္ေတၾလုိႛ ထင္တဲ့အတၾက္ မႀားယၾင္း တုိက္ခုိက္မိတာဴဖစ္ေဳကာင္း ၀သပ ကုိ အေဳကာင္းဳကားခဲ့တယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္။ ဒၝေပမယ့္ ၀တပ္မႀႃးက ေဴပာဆုိရာမႀာေတာ့ ၀တပ္ေတၾမႀန္း သိလဵက္နဲႛ ရည္ရၾယ္ခဵက္နဲႛ ပစ္ခတ္ တုိက္ခုိက္တာဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ဒီေဒသမႀာ ၀ တပ္ရင္းအမႀတ္ ၁၇၁ အေဴခခဵ လႁပ္ရႀားေနတာ ၁၀ ႎႀစ္ေကဵာ္ ရႀိ႓ပီဴဖစ္တဲ့အတၾက္ စစ္အစုိးရတပ္ေတၾဟာ ၀ တပ္ေတၾမႀန္း သိထား႓ပီဴဖစ္တယ္လုိႛ ေဴပာဆုိပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့ ၂၂ ရက္ေနႛဟာ နယ္ဴခားေစာင့္တပ္ အသၾင္ေဴပာင္းေရးအတၾက္ ေနာက္ဆုံးသတ္မႀတ္ရက္ဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ဒၝေပမယ့္ ၀သပ ဘက္က ဘာမႀ အေဳကာင္းမဴပန္တဲ့အတၾက္ အခုလုိ တုိက္ခုိက္လာတာ ဴဖစ္ႎုိင္ေဳကာင္း အမည္မေဖာ္လုိတဲ့ ၀အရာရႀိက ေဴပာပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့ ဧ႓ပီလ ၃ ရက္ေနႛက အခဵက္ ၈ ခဵက္ပၝဝင္တဲ့ တင္ဴပခဵက္တရပ္ကုိ ၀ ဘက္က စစ္အစုိးရထံ တင္ဴပခဲ့႓ပီး ေနာက္ပုိင္းကတည္းက ၀ ဘက္က ဆက္လက္ ေဆၾးေႎၾးအေဳကာင္းဴပန္ဳကားဴခင္း မရႀိေတာ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔