သတင္းသမားမဵားအတၾက္ အဆိုးဆုံး ဴမန္မာႎိုင္ငံ

စာနယ္ဇင္းသမားေတၾကို အဖိႎႀိပ္ဆုံးႎုိင္ငံေတၾထဲမႀာ ဴမန္မာႎုိင္ငံဟာ အဆိုးဆုံး နံပတ္ ၁ ပၝပဲလိုႛ နယူးေယာက္ခ္ အေဴခစုိက္ သတင္းသမားမဵား ကာကၾယ္ ေစာင့္ေရႀာက္ေရးအဖၾဲႚ (CPJ) က ေဖေဖာ္ဝၝရီ ၁၆ ရက္ မေနႛက အစီရင္ခံစာတေစာင္ ထုတ္ဴပန္ပၝတယ္။
2010-02-17
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ရန္ကုန္႓မိႂႚရႀိ လမ္းေဘးဆိုင္တခုတၾင္ သံဃာတပၝး သတင္းစာ၊ ဂဵာနယ္မဵား ဖတ္႟ႁေနေသာ မႀတ္တမ္းပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ရန္ကုန္႓မိႂႚရႀိ လမ္းေဘးဆိုင္တခုတၾင္ သံဃာတပၝး သတင္းစာ၊ ဂဵာနယ္မဵား ဖတ္႟ႁေနေသာ မႀတ္တမ္းပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

CPJ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ Mr. Bob Dietz ေဴပာတာက စစ္အစိုးရဟာ ဴမန္မာဴပည္တၾင္း သတင္းသမားေတၾကို ဖမ္းလိုက္ ဴပန္လၿတ္လိုက္နဲႛ စစ္ဆင္ေရးသဖၾယ္ လုပ္ေနတာ ေတၾႚရပၝတယ္။ အထူးသဴဖင့္ ၂၀၀၇ ေ႟ၿဝၝေရာင္ သံဃာ့လႁပ္ရႀားမႁနဲႛ နာဂစ္မုန္တိုင္း ကာလအတၾင္း သတင္းယူသူေတၾကို ဖမ္းဆီး ႎႀစ္ရႀည္ ေထာင္ဒဏ္ခဵတာကို ဳကည့္ရင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံရဲ့ သတင္းလၾတ္လပ္ခၾင့္ အေနအထားကို အလၾယ္တကူ ခန္ႛမႀန္းလိုႛရပၝတယ္လိုႛ သူက ေဴပာပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံ အကဵဥ္းေထာင္ေတၾထဲမႀာ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသား ၂၁၀၀ ေကဵာ္ ရႀိတဲ့အနက္ သတင္းသမား ၁၉ ေယာက္ေလာက္ အထိန္းသိမ္းခံေနရဆဲ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ဴမန္မာသတင္းသမဂၢက သတင္း ထုတ္ဴပန္ထားပၝတယ္။ အဲဒီလူေတၾထဲမႀာ ဂဵာနယ္သတင္းေထာက္နဲႛ အယ္ဒီတာေတၾအဴပင္ ဴပည္ပမီဒီယာေတၾအတၾက္ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ ဗၾီဒီယုိ သတင္းေထာက္ေတၾလည္း ပၝဝင္ပၝတယ္ ။

ဴမန္မာဴပည္တၾင္း သတင္းသမားေတၾ လက္ရႀိ လႁပ္ရႀားႎိုင္တဲ့ အေနအထားနဲႛ ၂၀၁၀ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲမႀာ သူတိုႛ ဘယ္အတုိင္းအတာအထိ ပၝဝင္ခၾင့္ ရႎုိင္မယ္ ဆိုတဲ့အေဳကာင္းေတၾ သိရေအာင္ CPJအဖၾဲႚ အာရႀေရးရာ က႗မ္းကဵင္သူ Mr. Bob Dietz နဲႛ ဴမန္မာသတင္းသမဂၢBMA ဥကၠႉ ဦးေမာင္ေမာင္ဴမင့္တိုႛကို ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္း႓ပီး RFA အဖၾဲႚသား ကိုဥာဏ္ဝင္းေအာင္က စုစည္း တင္ဴပထားပၝတယ္။

စုစည္းတင္ဴပခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္
ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔