သတင္းလၾတ္လပ္ခၾင့္မႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံ ဒုတိယအဆိုးဆံုး

တကမႝာလံုးအတိုင္းအတာအရ သတင္းလၾတ္လပ္ခၾင့္ေတၾ ကဵဆင္းခဲ့႓ပီး အဲဒီအထဲမႀာ ေဴမာက္ကိုးရီးယားႎိုင္ငံက အဆိုး႟ၾားဆံုးဴဖစ္တယ္လိုႛ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုမႀာ အေဴခစိုက္တဲ့ Freedom House အဖဲၾႚ႒ကီးက ေဳကညာလိုက္ပၝတယ္။
2008-04-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္ စာနယ္ဇင္း အားလံုးသည္ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ၏ အလၾန္တင္းကဵပ္ေသာ စာေပစိစစ္ေရး ခံယူ႓ပီးမႀ ထုတ္ေဝခၾင့္ ရရႀိပၝသည္။ (Photo: AFP)
ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္ စာနယ္ဇင္း အားလံုးသည္ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ၏ အလၾန္တင္းကဵပ္ေသာ စာေပစိစစ္ေရး ခံယူ႓ပီးမႀ ထုတ္ေဝခၾင့္ ရရႀိပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ေမလ ၃ရက္ လာမဲ့စေနေနႛမႀာ ကဵေရာက္မဲ့ ကမႝာ့ သတင္းလၾတ္လပ္ခၾင့္ေနႛအတၾက္ ႒ကိႂတင္ထုတ္ဴပန္ခဲ့တဲ့ အစီရင္ခံစာမႀာ သတင္းအတၾက္ အင္တာနက္နဲႛ blog တိုႛကို တၾင္တၾင္ကဵယ္ကဵယ္ သံုးလာႎိုင္ေပမဲ့ ကမႝာတဝန္း သတင္းလၾတ္လပ္ခၾင့္ႎႁန္းအရဆိုရင္ တဝက္နီးပၝးခန္ႛ ကဵဆင္းခဲ့တယ္လိုႛ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။ သတင္းလၾတ္လပ္ခၾင့္ အဆိုး႟ၾားဆံုးႎိုင္ငံေတၾထဲမႀာ ေဴမာက္ကိုးရီးယားႎိုင္ငံက ပထမနဲႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံက ဒုတိယဴဖစ္႓ပီးေတာ့ အီရန္၊ Cuba , Libya နဲႛ Zimbabwe စတဲ့ ႎိုင္ငံေတၾလည္း ပၝပၝတယ္။

ဒၝအဴပင္ ပၝကစၤတန္၊ ဘဂႆလားေဒရႀ္နဲႛ ေဂဵာ္ဂဵီယာႎိုင္ငံေတၾမႀာ အာဏာသိမ္းမႁဴဖစ္တဲ့အခဵိန္ နဲႛ ေ႟ၾးေကာက္ပဲၾကဵင္းပတဲ့အခဵိန္ေတၾမႀာ သတင္းမီဒီယာေတၾက အေသးစိတ္ ေဖာ္ဴပဳကတဲ့အတၾက္ အစိုးရအာဏာပိုင္ေတၾက သတင္းေထာက္ေတၾကို အဓိက ပစ္မႀတ္ထား႓ပီး ႎႀိမ္နင္းခဲ့တယ္လိုႛ အစီရင္ခံစာမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။ ႎိုင္ငံတႎိုင္ငံမႀာ သတင္းလၾတ္လပ္ခၾင့္ကို ပိတ္ပင္လိုက္႓ပီးဆိုတာနဲႛ အဴခားလၾတ္လပ္ခၾင့္ေတၾလည္း ကန္ႛသတ္ေတာ့မယ္ဆိုတဲ့ အခဵက္ကို ဴပလိုက္တာဴဖစ္တယ္လိုႛ Freedom House အဖဲၾႚရဲ့ အမႁေဆာင္ ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃး Jennifer Windsor က ေဴပာပၝတယ္။

Mexico, Russia နဲႛ ဖိလစ္ပိုင္ႎိုင္ငံေတၾမႀာလည္း သတင္းေထာက္ေတၾအေပၞ အဳကမ္းဖက္မႁေတၾ ရႀိတယ္လိုႛ အစီရင္ခံစာမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။ အေနာက္ဥေရာပႎိုင္ငံေတၾကေတာ့ ကမႝာမႀာ သတင္းလၾတ္လပ္ခၾင့္ အရႀိဆံုး ႎိုင္ငံေတၾအဴဖစ္ ရႀိေနဆဲပၝပဲ။ Freedom House ရဲ့ အစီရင္ခံစာအရဆိုရင္ ႎိုင္ငံေပၝင္း ၁၉၅ ႎို္င္ငံမႀာ သတင္းလၾတ္လပ္ခၾင့္ မရႀိတဲ့ ႎိုင္ငံေပၝင္း ၆၄ ႎိုင္ငံရႀိ႓ပီေးတာ့ ၇၂ ႎိုင္ငံက သတင္းလၾတ္လပ္ခၾင့္ အဴပည့္အဝ ရႀိပၝတယ္။ ကဵန္တဲ့ ၅၉ ႎိုင္ငံကဵေတာ့ ဳကားေနအဴဖစ္ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္္။

အစီရင္ခံစာမႀာ ေဖာ္ဴပခဵက္ေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဦးေဇာ္မိုးေကဵာ္ရဲ့ တင္ဴပထားပၝတယ္။

သတင္းလၾတ္လပ္ခၾင့္အစီရင္ခံစာ။
ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔