ဴမန္မာႎႀင့္ထိုင္းတၾင္ ၁၀ႎႀစ္ေကဵာ္အတၾင္း အဆိုးဆံုး ေရ႒ကီးမႁမဵား ဳကံႂေတၾႚ

2006-10-12
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
Mandalay_Flood_200px.jpg
အေနာက္ႎိုင္ငံမႀ ခရီးသၾားမဵားႎႀင့္ ဴမန္မာလူမဵိႂးမဵားကို မႎၩေလးေလယာဥ္ကၾင္းမႀ ေအာက္တိုဘာ ၁၁ရက္ေနႛက ထရပ္ကားဴဖင့္ သယ္ေဆာင္လာေသာပံုဴဖစ္ပၝသည္။ ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ (Photo: AFP)

ဴမန္မာႎုိင္ငံနဲႛ ထုိင္းႎုိင္ငံတုိႛမႀာ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ရက္ေတၾက မုိးအဆက္မဴပက္႟ၾာသၾန္းခဲ့တာေဳကာင့္ ေဒသတခဵိႂႚမႀာ ေရလ႖ံ႓ပီး လူေသဆံုးမႁနဲႛ ပဵက္စီးဆံုး႟ႁံးမႁေတၾ ဴဖစ္ေပၞခဲ့ရပၝတယ္၊၊

အခုႎႀစ္ မုတ္သံုရာသီမႀာ မုိး အဆက္မဴပက္ ႟ၾာသၾန္းတာေဳကာင့္ ဴမန္မာနဲႛ ထုိင္းႎုိင္ငံတုိႛမႀာ လၾန္ခဲ့တဲ့ ၁၀ေကဵာ္ကာလအတၾင္း အ႒ကီးမားဆံုး ေရ႒ကီးမႁ၊ ေရလ႖ံမႁေတၾနဲႛ ဳကံႂေတၾႚရတာဴဖစ္ပၝတယ္၊၊ ဒီေရ႒ကီးေရလ႖ံမႁေတၾေဳကာင့္ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ရက္ေတၾတုန္းက ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ အနည္းဆံုး လူ ၁၃ဦးေသဆံုး႓ပီး ရန္ကုန္-မႎၩေလး မီးရထားလမ္း တခဵိႂႚေနရာေတၾမႀာ ေရေကဵာ္သၾားခဲ့တာေဳကာင့္ ရထားေဴပးဆၾဲမႁေတၾကုိပၝ ယာယီ ရပ္ဆုိင္းထားရတယ္လုိႛ ေအာက္တိုဘာ ၁၀ရက္ေနႛကထုတ္တဲ့ ေဳကးမံု သတင္းစာမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္၊၊

ဒၝ့ဴပင္ ဴမန္မာႎုိင္ငံအလယ္ပုိင္းက မေကၾးတုိင္း၊ စစ္ကုိင္းတုိင္း၊ မႎၩေလးနဲႛ ရန္ကုန္တုိင္းတုိႛ အပၝအဝင္ ရႀမ္းဴပည္နယ္က ႓မိႂႚနယ္တခဵိႂႚမႀာလည္း ေရ႒ကီး၊ ေရလ႖ံခဲ့တာေဳကာင့္ လမ္း၊တံတားေတၾ အေတာ္မဵားမဵားလည္း ပဵက္စီးမႁရႀိခဲ့႓ပီး ရႀမ္းဴပည္နယ္ လား႟ိႁးနဲႛ မႎၩေလးတိုင္းတိုႛကို ဆက္သၾယ္ထားတဲ့ နာမည္ေကဵာ္ ဂုတ္ထိပ္တံတား႒ကီးပၝ ေရတုိက္စားခံခဲ့ရတာေဳကာင့္ ရထားဴဖတ္သန္းမႁကုိ ယာယီ ရပ္ဆုိင္းထားတယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္၊၊

ရႀမ္းဴပည္နယ္၊ မေကၾးတုိင္းနဲႛ စစ္ကုိင္းတုိင္းတုိႛမႀာ ဴမစ္ေရလ႖ံတက္မႁေတၾ ဴဖစ္ေပၞခဲ့တာေဳကာင့္ အာဏာပုိင္ေတၾအေနနဲႛ ဴမစ္ကမ္းနံေဘးမႀာ ေနထိုင္ေနတဲ့ ႟ၾာသူ႟ၾာသားေတၾကုိ ေရေဘးလၾတ္ရာ ေ႟ၿႚေဴပာင္းေပးခဲ့ရတယ္လုိႛ ေဳကးမံုးသတင္းစာမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္၊၊

အလားတူ ထုိင္းႎုိင္ငံမႀာလည္း ေရ႒ကီးမႁနဲႛ ေဴမ႓ပိႂမႁေတၾေဳကာင့္ ဳသဂုတ္လကစလုိႛ အခုထိ လူ ၃၉ဦး အသက္ဆံုး႟ႁံးသၾား႓ပီလုိႛ ထုိင္းအာဏာပုိင္ေတၾ သတင္းထုတ္ဴပန္ပၝတယ္၊၊

ေကဵာက္ဖရားဴမစ္ေရ လ႖ံတက္မႁေဳကာင့္ ဗန္ေကာက္႓မိႂႚ လူေနရပ္ကၾက္တခဵိႂႚနဲႛ ဗန္ေကာက္ခ႟ုိင္ထဲက ေဴမနိမ့္ပုိင္းေဒသ အေတာ္မဵားမဵားမႀာ ေရလၿမ္းမုိးသၾားခဲ့ပၝတယ္၊၊ အယုဒၭယ ႓မိႂႚေဟာင္းအနီးက လယ္ဴပင္ေတၾဆီ ေရဝင္တဲ့ေနရာေတၾနဲႛ ႓မိႂႚလယ္ ဴမစ္ကမ္းနဖူးေနရာေတၾမႀာ ဴမစ္ေရေတၾ ဒလေဟာ ဝင္မလာႎုိင္ေအာင္ သဲအိတ္ေတၾ ခဵထား႓ပီး၊ ကၾန္ကရစ္အုတ္တံတုိင္းေတၾ ကာရံထားတယ္လုိႛ ထုိင္းအာဏာပုိင္ေတၾက ေဴပာပၝတယ္၊၊

အခုဒီေရတက္ေတၾပၝ တက္ေနတဲ့အတၾက္ ေရႀႚလာမယ့္အပတ္ထဲမႀာပၝ မုိးအဆက္မဴပက္ ႟ၾာေနဦးမယ္ဆုိရင္ ဗန္ေကာက္႓မိႂႚ အေဴခအေနကေတာ့ သိပ္မလၾယ္ဘူးလုိႛ ဆုိပၝတယ္၊၊

ထုိင္းႎုိင္ငံမႀာ အခုေရ႒ကီး ေရလ႖ံမႁေတၾဟာ ၁၉၉၅ ခုႎႀစ္ေနာက္ပုိင္း အဆုိးဆံုး႒ကံႂ ေတၾႚရတာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊ ၁၉၉၅ ခုႎႀစ္ ေရ႒ကီးတုန္းက ထုိင္းႎုိင္ငံက ခ႟ုိင္ ၄၆ခုမႀာ လူ ၂သန္းေလာက္ ဒုကၡေရာက္ခဲ့ဳကရ႓ပီး လမ္းတံတားေတၾ၊ ေကဵာင္းေတၾအဴပင္ စုိက္ပဵိႂးထားတဲ့ သီးႎႀံေတၾပၝ ဆံုး႟ႁံးခဲ့ရပၝတယ္၊၊

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔