ဴမန္မာမိန္းကေလးတဦး ဓာတ္ပံုဆုဆၾတ္ခူး

2006-10-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ထိုင္းႎိုင္ငံေတာင္ပိုင္းမႀ ဆူနာမိလိႁင္းဒဏ္ခံခဲ့ရတဲ့ ဴမန္မာေ႟ၿႛေဴပာင္းလုပ္သား မိသားစုဝင္ ကေလးငယ္တဦး ႟ိုက္ကူးတဲ့ ဓာတ္ပံုကို ထိုင္းဘာသာနဲႛ ထုတ္ေဝတဲ့ National Geographic (အမဵိႂးသား ပထဝီဝင္) မဂၢဇင္းမႀာ ေဖာ္ဴပခဲ့႓ပီ ဒီဓာတ္ပုံ အတၾက္ ေအာက္တိုဘာ ၂၇ရက္ ဒီေနႛမႀာ ဆုခဵီးဴမၟင့္လိုက္ပၝတယ္။

ဆုရရိႀတဲ့ ဓာတ္ပံုကေတာ့ ေကဵာက္ဴပင္မႀာ သနပ္ခၝးေသၾးေနတဲ့ အမဵိႂးသမီးတဦးရဲ့ လက္အစံုနဲႛ နေဘးမႀာ သနပ္ခၝးလိမ္းထားတဲ့ ကေလးငယ္တဦးက လႀဲေလဵာင္းေနရာမႀ အေပၞဖက္သိုႛ ေငးဳကည့္ေနတဲ့ ဓာတ္ပံုဴဖစ္႓ပီး သနပ္ခၝးလိုႛ နာမယ္ေပးထားပၝတယ္။

ဓာတ္ပံုဆုကို အသက္၁၂ႎႀစ္အ႟ၾယ္ မဝင္းဝင္းေမာ္က လက္ခံရရိႀခဲ့ပၝတယ္။

မဝင္းဝင္းေမာ္ဟာ ကုလသမဂၢ ကေလးသူငယ္မဵားဆိုင္ရာ ရန္ပံုေငၾအဖဲၾႚနဲႛ Inside out အဖဲၾႚ က ဆူနာမိေရလိႁင္း ဒဏ္ခံခဲ့ရတဲ့ ထိုင္းနဲႛ ဴမန္မာကေလးငယ္မဵားအတၾက္ ဖၾင့္လႀစ္ခဲ့တဲ့ ဓာတ္ပံုသင္တန္းကို တက္ေရာက္ခဲ့ပၝတယ္။

သင္တန္းမႀာ ႟ိုက္ကူးခဲ့တဲ့ ဓာတ္ပံုကို ဇၾန္လအတၾင္းးက ထိုင္းႎိုင္ငံ ဗန္ေကာက္႓မိႂႚမႀာ ဓာတ္ပံုဴပပဲၾကဵင္းပခဲ့ပၝတယ္။ ကေလးငယ္ ၇၀ခန္ႛ႟ိုက္ကူးထားတဲ့ ဓာတ္ပံုမဵားအနက္မႀ မဝင္းဝင္းေမာ္၏� ဓာတ္ပံုကို National Geographic မဂၢဇင္းက ေ႟ၾးခဵယ္ ေဖာ္ဴပခဲ့ဴခင္း ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီေနႛကဵင္းပတဲ့ သင္တန္းဆင္းပဲၾမႀာ မဝင္းဝင္းေမာ္႟ိုက္ကူးခဲ့တဲ့ ဓာတ္ပံုအတၾက္ National Geographic မဂၢဇင္း က ဆုေငၾဘတ္ ၃,၀၀၀( ကဵပ္ေငၾ တသိန္းခန္ႛ) ခဵီးဴမၟင့္ခဲ့ပၝတယ္။

မဝင္းဝင္းေမာ္ဟာ ထိုင္းႎိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ဖန္ငခ႟ိုင္ရိႀ ဴမန္မာေ႟ၿႚေဴပာင္း အလုပ္သမားမဵားရဲ့ ကေလးငယ္မဵားအတၾက္ ဖၾင့္လႀစ္ထားတဲ့္ ဴမန္မာစာသင္ေကဵာင္းမႀာ ဒုတိယတန္း ပညာသင္ဳကားေနပၝတယ္။

ဴမန္မာ ေကဵာင္းသူတဦး ယခုလို ဆုရရိႀ၍ ဝမ္းသာဂုဏ္ယူမိေဳကာင္း ဴမန္မာစာသင္ေကဵာင္းမဵားကို ဦးစီးဖၾင့္လႀစ္ခဲ့တဲ့ အေဴခခံလူထု လူႛအခၾင့္အေရး ပညာေပးဌာနရဲ့ ဒၝ႟ိုက္တာ ဦးထူးခဵစ္ကေဴပာပၝတယ္။

National Geographic မဂၢဇင္းဟာ ကမႝာအႎႀံအဴပားမႀာ ဘာသာစကားေပၝင္းမဵားစၾာဴဖင့္ ပံုႎႀိပ္ထုတ္ေဝေန႓ပီး အရည္အေသၾး အဆင့္အတန္းဴမင့္တဲ့ ဓာတ္ပံုမဵားကို ေဖာ္ဴပတဲ့ မဂၢဇင္းအဴဖစ္ အသိအမႀတ္ဴပႂ ေလးစားခံရတဲ့� မဂၢဇင္း ဴဖစ္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔