ဴမန္မာအမဵႂိးသမီးမဵား၏႟ုန္းကန္ လႁပ္ရႀားမႁ ကုလသမဂၢမႀာ ေဆၾးေႎၾး

ဴမန္မာ့ႎိုင္ငံေရး အသၾင္ကူးေဴပာင္းေရးကာလ အမဵႂိးသမီးေတၾရဲ့ အခန္းကၸ ဆိုတဲ့ ေခၝင္းစဥ္နဲႛ ေဆၾးေႎၾးပဲၾတခုကို WLB အမဵႂိးသမီးမဵားအဖဲၾႚခဵႂပ္ (ဴမန္မာႎိုင္ငံ) နဲႛ အေဝးေရာက္ ညၾန္ႛေပၝင္းအစိုးရအဖဲၾႚတိုႛ ပူးေပၝင္း႓ပီး အေမရိကန္ႎိုင္ငံ နယူးေယာက္႓မိႂႚမႀာ မတ္လ ၄ရက္ ဗုဒၭဟူးေနႛက ကဵင္းပခဲ့ပၝတယ္။
2009-03-06
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
စစ္အစိုးရက ေလာင္စာဆီ ေဈးႎႁန္းမဵားကို ငၝးဆ ဴမၟင့္တင္လိုက္ဴခင္းေဳကာင့္ ရန္ကုန္႓မိႂႚတၾင္  ဳသဂုတ္လ ၂၂ရက္က မမီးမီး (အလယ္) ႎႀင့္ ကန္ႛကၾက္ ဆႎၬဴပေနဳကသူမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
စစ္အစိုးရက ေလာင္စာဆီ ေဈးႎႁန္းမဵားကို ငၝးဆ ဴမၟင့္တင္လိုက္ဴခင္းေဳကာင့္ ရန္ကုန္႓မိႂႚတၾင္ ဳသဂုတ္လ ၂၂ရက္က မမီးမီး (အလယ္) ႎႀင့္ ကန္ႛကၾက္ ဆႎၬဴပေနဳကသူမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)
စစ္အစိုးရ အုပ္ခဵႂပ္မႁေအာက္က လၾတ္ေဴမာက္ေအာင္ ဴမန္မာအမဵႂိးသမီးေတၾ ဘယ္လို႟ုန္းကန္ လႁပ္ရႀားေနဳကသလဲ ဆိုတာေတၾကို ေဴပာဴပခဲ့တယ္လိုႛ အမဵႂိးသမီးမဵားအဖဲၾႚခဵႂပ္ (ဴမန္မာႎိုင္ငံ) ကုိယ္စားလႀယ္ ေနာ္ထူးေဖာက ေဴပာပၝတယ္။

ေနာ္ထူးေဖာ   ။ “ႎိုင္ငံေရးလႁပ္ရႀားတဲ့အခၝမႀာ အမဵိႂးသမီးေတၾရဲ့ အခန္းကၸေပၝ့ေနာ္၊ ဆိုေတာ့ က႗န္မတိုႛ အဓိကေဴပာသၾားတာက က႗န္မတိုႛ movement ထဲမႀာ ရႀိတဲ့ အမဵိႂးသမီးေတၾ၊ အထူးသဴဖင့္ အမဵိႂးသမီးမဵား အဖၾဲႚခဵႂပ္ (ဴမန္မာႎိုင္ငံ)ရဲ့ လႁပ္ရႀားမႁေတၾ ႎိုင္ငံေရးနဲႛ ပတ္သက္႓ပီးေတာ့မႀ ပူးေပၝင္း ပၝဝင္ပတ္သက္မႁေတၾကို အဓိက ထား႓ပီးေတာ့မႀ ေဴပာတယ္။ ေနာက္တခုက က႗န္မတိုႛ ဴမန္မာဴပည္ထဲမႀာ ရႀိေနတဲ့ လူႛအခၾင့္အေရး ကာကၾယ္ေစာင့္ေရႀာက္တဲ့ အမဵိႂးသမီးေတၾေပၝ့ေနာ္၊ အဓိက ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသူေတၾ မနီလာသိန္းတိုႛ မမီးမီးတိုႛအေဳကာင္းကို က႗န္မတိုႛ ဴပတာေပၝ့ေနာ္။ တခဵိႂႚကေတာ့ အမဵိႂးသမီးမဵား အဖၾဲႚခဵႂပ္ (ဴမန္မာႎိုင္ငံ)အေဳကာင္းနဲႛ ပတ္သက္႓ပီးေတာ့မႀ သူတိုႛ ပိုသိခဵင္လိုႛ ေမးတာ ရႀိတယ္။ ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသူနဲႛ ပတ္သက္႓ပီးေတာ့မႀ သူတိုႛ ထပ္သိခဵင္လိုႛ ေမးတာေတၾ ရႀိတယ္။”

ေနာ္ထူးေဖာနဲႛ အတူ ကုိယ္စားလႀယ္ မခင္စန္းရီကလည္း ဴမန္မာအမဵႂိးသမီးေတၾ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အေဴခအေနေတၾအေဳကာင္းကို ေဆၾးေႎၾးတင္ဴပခဲ့ပၝတယ္။

ဒီေဆၾးေႎၾးပဲၾကို ႎိုင္ငံတကာ သံတမန္အရာရႀိေတၾနဲႛ လူႛအခၾင့္အေရးအဖဲၾႚအစည္းေတၾ တက္ေရာက္ခဲ့ဳကတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

လာမဲ့ မတ္လ (၈) ရက္ေနႛဟာ ႎိုင္ငံတကာ အမဵႂိးသမီးမဵားေနႛ ဴဖစ္တဲ့အတၾက္ ဒီသီတင္းတပတ္လံုး ကုလသမဂၢမႀာ အမဵႂိးသမီးေရးရာနဲႛ ပတ္သက္တဲ့ ႎိုင္ငံတကာ ေဆၾးေႎၾးပဲၾေတၾ ကဵင္းပေနပၝတယ္။ နယူးေယာက္႓မိႂႚကိုေရာက္ေနတဲ့ အမဵႂိးသမီးမဵားအဖဲၾႚခဵႂပ္ ကိုယ္စားလႀယ္ႎႀစ္ဦးလည္း ကုလသမဂၢ အမဵႂိးသမီးေရးရာ ေကာ္မရႀင္ ရဲ့ ၅၃ ႒ကိမ္ေဴမာက္ ညီလာခံကို တက္ေရာက္ေနပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔