ဴမန္မာဒုကၡသည္ေတၾအတၾက္ ရန္ပံုေငၾ အေမရိကန္ေဒၞလာ တသိန္းသံုးေသာင္းေကဵာ္ရရႀိ

2008-01-13
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

karen_church_200px.jpg
နယူးေယာက္ဴပည္နယ္၊ ယူတီကာ႓မိႂႚတၾင္ ေရာက္ရႀိေနေသာ ကရင္တုိင္းရင္းမဵား ခရစ္ယာန္ဘုရားရႀိခုိးပၾဲတခုတၾင္ေတၾႚရပံု။ (Photo: RFA) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု အင္ဒီယားနားဴပည္နယ္ကုိေရာက္ရႀိေနဳကတဲ့ ဴမန္မာဒုကၡသည္ေတၾအတၾက္ အလႀႃေငၾအေဴမာက္အမဵား ရရႀိခဲ့တယ္လုိႛ ကယ္ဆယ္ေရးအဖၾဲႛတခုက ထုတ္ေဖၞေဴပာဆုိလိုက္ပၝတယ္။

အင္ဒီယားနားဴပည္နယ္အစိုးရက တရားဝင္ခၾင့္ဴပႂထားတဲ့ ဒုကၡသည္ကယ္ဆယ္ေရး အဖၾဲႛတခုဴဖစ္တဲ့ ကက္သလစ္ဘာသာဝင္ ဒုကၡသည္ဴပန္လည္ေနရာခဵထားေရးဌာနက ဴမန္မာႎုိင္ငံက ေရာက္ရႀိလာတဲ့ ဒုကၡသည္ေတၾအတၾက္ အလႀႃေငၾအေမရိကန္ေဒၞလာ တသိန္း သံုးေသာင္းေကဵာ္ရရႀိခဲ့တယ္လုိႛေဳကညာလိုက္ပၝတယ္။

အင္ဒီယားနားဴပည္နယ္၊ ဖုိႛဝိန္း႓မိႂႛကုိ ဴမန္မာဒုကၡသည္ အေဴမာက္အမဵားေရာက္ရႀိေနရမႀာ လာမဲ့ ေဖေဖၞဝၝရီလထဲမႀာတင္ ေနာက္ထပ္လူ ၃၀ ေလာက္ ေရာက္လာဖုိႛရႀိေဳကာင္း အဲဒီ ဒုကၡသည္ ကယ္ဆယ္ေနရာခဵထားေရးအဖၾဲႛက ေဴပာပၝတယ္။

ဖုိႛဝိန္း႓မိႂႛဟာ ဴမန္မာဒုကၡသည္အမဵားဆံုး ေရာက္ရႀိခုိလံႁရာ႓မိႂႛဴဖစ္႓ပီး လက္ရႀိမႀာ ဴမန္မာဒုကၡသည္ သုံးေထာင့္ငၝးရာေလာက္ ရႀိေနပၝ႓ပီ။ ဒီႎႀစ္ထဲမႀာ ဒုကၡသည္ တေထာင္ေလာက္ထပ္မံေရာက္ရႀိပၝလိမ့္မယ္။ ဴမန္မာႎုိင္ငံကေရာက္ရႀိလာတဲ့ ဒုကၡသည္ ၄၀ ရာခုိင္ႎႁန္းေလာက္ဟာ အဆုတ္ေရာဂၝနဲႛ အသဲေရာင္ေရာင္ဂၝလုိ ကူးစက္ေရာဂၝေတၾပၝလာတာ ေတၾႛရ႓ပီး ကေလးအမဵားစုဟာ ကုိယ္အေလးခဵိန္ စံသတ္မႀတ္ခဵက္ထက္ ေလဵာ့နည္းေနေဳကာင္းနဲႛ သူတုိႛကုိ ကာကၾယ္ေဆးေတၾ ထုိးႎႀံတိုက္ေက႗းဖိုႛ လုိေဳကာင္း ကယ္ဆယ္ေရးအဖၾဲႛကေဴပာပၝတယ္။

အခုရရႀိတဲ့အလႀႃေငၾေတၾကုိ ဒုကၡသည္ေတၾရဲႛ ကဵန္းမာေရးအတၾက္သံုးစၾဲမယ္လုိႛ ကက္သလစ္ဘာသာဝင္ ဒုကၡသည္မဵား ကယ္ဆယ္ေနရာခဵထားေရးအဖၾဲႛကေဴပာပၝတယ္။

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔