စစ္သင္တန္းေၾကာင့္ ခ်င္းလူငယ္မ်ား နယ္စပ္သို႔ ထြက္ေျပးေန

ခ်င္းျပည္နယ္ ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း မၾကာခင္ စစ္သင္တန္းေတြ စတင္ေတာ့မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ သင္တန္းၿပီးတာနဲ႔ စစ္မႈထမ္းခိုင္းမွာကို စိုးရိမ္ေနၾကတဲ့ ခ်င္းလူငယ္ အမ်ားအျပား အနီးဆုံး အိႏိၵယ နယ္စပ္ကို ထြက္ေျပးေနၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
2011-04-25
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ အနီးဝန္းက်င္မွ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ား၊ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ား တည္ေနရာျပ ေျမပံု ျဖစ္ပါသည္။ (RFA Map)
ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ အနီးဝန္းက်င္မွ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ား၊ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ား တည္ေနရာျပ ေျမပံု ျဖစ္ပါသည္။ (RFA Map)
(RFA Map)

လက္ရွိ အေျခအေနနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLD ဥကၠ႒ ပူးဗာလီယန္း က RFA ကို ေျပာပါတယ္။

“ဪ ဒီမွာေတာ့ ဖလမ္းမွာပဲ ျပည္သူ႔စစ္ သင္တန္းေတြ ေခၚတဲ့အခါက်ေတာ့ လူငယ္ေတြက ျပည္သူ႔စစ္ သင္တန္း ဝင္ၿပီးရင္ စစ္မႈမထမ္းမေနရမ်ား ေခၚမလား ဆိုၿပီးေတာ့ အေတာ္မ်ားမ်ား အိႏိၵယ နယ္စပ္ဖက္ကို ထြက္ေျပးၾကတယ္လို႔ ဖလမ္း ဥကၠ႒က သတင္းပို႔တယ္။ ဖလမ္းၿမိဳ႕ေပၚကေရာ အနီးအနားက လူေတြပါ၊ ၿမိဳ႕မွာ သိပ္မေနၾကဘူးတဲ့။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ျပည္သူ႔စစ္ သင္တန္း ေခၚမွာကို ေၾကာက္လို႔ ဆိုၿပီးေတာ့ တိမ္းေရွာင္ေနၾကတယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ေခၚဖို႔ ဒီ ရယကေတြကို ရန္ပံုေငြေတြ ေကာက္ခိုင္းၿပီးေတာ့ ျပင္ဆင္ေနတယ္။”

ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း စစ္သင္တန္းေပးဖို႔ အစိုးရက အမိန္႔စာထုတ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ဖလမ္းၿမိဳ႕ေပၚနဲ႔ ေက်း႐ြာေတြမွာ တအိမ္ေထာင္ကို စစ္သင္တန္းေၾကး ေငြတေထာင္ႏႈန္း ေကာက္ခံဖို႔ အာဏာပိုင္ေတြကို ၫႊန္ၾကားထားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းက က်န္တဲ့ ၿမိဳ ႔နယ္ေတြမွာ စစ္သင္တန္းေၾကး မေကာက္ေသးေပမဲ့ ခ်င္းလူငယ္ေတြၾကားမွာေတာ့ စစ္သင္တန္းတက္ရမွာနဲ႔ စစ္မႈထမ္းရမွာကို စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

စစ္အစိုးရဟာ လႊတ္ေတာ္သစ္ မစတင္ခင္ ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔က အ႐ြယ္ေရာက္သူ လူငယ္တိုင္းကို စစ္မႈထမ္းခိုင္းဖို႔အတြက္ ျပည္သူ႔စစ္မႈထမ္းဥပေဒလို႔ အမည္တပ္ထားတဲ့ ဥပေဒကို ႏိုင္ငံေတာ္ျပန္တမ္းအျဖစ္နဲ႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (1)
Share

အမည္မေဖာ္လိုသူ

udkyxrOD:qHk:pma7omvdkufygw<f wmcsDvdwfjrdK.bdef:cGefay:aqmifIxdkif:edkif:iHbufcsrf:udkjzuful:oGma7mufygut7ifujrefrmbufcsrf:rSmbdef:cGefay:aqmifp7mrvdkbJoGma7muf
edKif:ygw<fjyDcJwJeSpfupvdk.ay:aqmifae7ygw<fedkifiHjcm:xGufbdef:cGefudkwcgrSrjum:bl:ygbl:aumufrJaumufxdkif:edkifiHuaumuf7rSmygtckuwmcsDvdwfjrdK.uavvHorm:awGu
aumufcHaewmudktxufvljuD:rsm:odapcsifaomtmjzifhwdkifjum:vdkuf7ygw<f

Apr 27, 2011 08:54 AM

ဆိုက္တခုလံုးသို႔