ဴမန္မာရဲမဵားကို တ႟ုတ္ႎိုင္ငံမႀာ သင္တန္းေပး

2006-06-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
police_training_200px.jpg
အမဵိႂးသားရဲႎႀစ္ဦးႎႀင့္ ေလ့ကဵင့္တိုက္ခိုက္ေနေသာ တ႟ုတ္အရပ္ဖက္ရဲေမတဦး။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

တ႟ုတ္ဴပည္ ယူနန္ဴပည္နယ္ထဲမႀာရႀိတဲ့ ရဲသင္တန္းေကဵာင္းမႀာ ဴမန္မာႎုိင္ငံက ရဲ အရာရႀိေတၾကုိ မူးယစ္ေဆးဝၝး ႎႀိမ္နင္းေရးအတၾက္ သင္တန္းေပးေနေဳကာင္း တ႟ုတ္ အစုိးရသတင္းဌာနကေန ေဳကညာပၝတယ္။

ဒီသင္တန္းဟာ တလဳကာရက္တုိသင္တန္းဴဖစ္႓ပီ၊ ကုိယ္ခံပညာအပၝအဝင္၊ မန္ဒၝရင္း တ႟ုတ္ဘာသာစကားေတၾကုိလည္း သင္ဳကားေပးတယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ တကမၲာလုံးဆုိင္ရာ မူးယစ္ေဆးဝၝး ႎႀိမ္နင္းေရးအေဴခအေနေတၾကုိလည္း သင္ဳကားပုိႛခဵေပးတယ္လုိႛဆုိပၝတယ္။

ဒီမူးယစ္ေဆးဝၝး ႎႀိမ္နင္းေရးအတၾက္ ရည္႟ၾယ္႓ပီး ဴမန္မာရဲအရာရႀိေတၾကုိ ဒီယူနန္ရဲသင္တန္းေကဵာင္းမႀာ သင္တန္းေပးလဵက္ရႀိရာ စုစုေပၝင္း ၁၆၀ ရႀိသၾား႓ပီဴဖစ္ပၝတယ္။

အခုလုိ တ႟ုတ္-ဴမန္မာပူးေပၝင္း႓ပီး မူးယစ္ေဆးဝၝးႎႀိမ္နင္းေရးေတၾ လုပ္ေနတဲ့အတၾက္ ဒီတႎႀစ္ ႎႀစ္ႎႀစ္အတၾင္း မူးယစ္ေဆးဝၝးတင္သၾင္းမႁေတၾ အနည္းငယ္ ကဵဆင္းလာေပမယ့္၊ မူးယစ္ေဆးဝၝး ေရာင္းဝယ္မႁေတၾ ဆက္လက္ရႀိေနေဳကာင္း ဴမန္မာႎုိင္ငံဘက္ကထုတ္လုပ္တာမႀန္ေပမယ့္ မူးယစ္ေဆးဝၝး ထုတ္လုပ္မႁေတၾမႀာလည္း တ႟ုတ္ေတၾကုိယ္တုိင္ပၝဝင္ေနေဳကာင္းနဲႛ လက္ရႀိယူနန္ဴပည္နယ္ထဲမႀာလဲ မူးယစ္ေဆးဝၝးသုံးစဲၾမႁေတၾ ရႀိေနေသးေဳကာင္း တ႟ုတ္ဴမန္မာနယ္စပ္ အေဴခစုိက္ စစ္ေရးႎုိင္ငံေရးေလ့လာသူ ဦးေအာင္ေကဵာ္ေဇာ္ ကေဴပာပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံဘက္ကေန မူးယစ္ေဆးဝၝးေတၾ ဝင္ေရာက္ေနတဲ့အတၾက္ တ႟ုတ္အေနနဲႛ အထူးပဲ စုိးရိမ္ပူပန္မႁေတၾ ရႀိေနပၝတယ္။ အထူးသဴဖင့္ ဴမန္မာ၊ လာအုိ၊ ထုိင္းနယ္စပ္ နယ္နိမိတ္ထိစပ္ေနတဲ့ ေ႟ၿ႒တိဂံနယ္ေဴမထဲက မူးယစ္ေဆးဝၝးေတၾ တ႟ုတ္ဴပည္ထဲ ဝင္ေနတဲ့အတၾက္ စုိးရိမ္ေနတာဴဖစ္ပၝတယ္။

တ႟ုတ္အေနနဲႛ ႓ပီးခဲ့တဲ့ တနလႆာေနႛက မူးယစ္ေဆးဝၝး ကုန္ကူးသူ ၄ဦးကုိ သုတ္သင္ခဲ့ပၝတယ္။ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ႎႀစ္ထဲက မူးယစ္ေဆးဝၝးနဲႛပတ္သက္႓ပီး လူေပၝင္း ၆၀,၀၀၀ ေလာက္ကုိ ဖမ္းဆီးခဲ့ပၝတယ္။

အခုလုိ တ႟ုတ္ဴမန္မာ နယ္စပ္ဴဖတ္ေကဵာ္႓ပီး မူးယစ္ေဆးဝၝးႎႀိမ္နင္းမႁေတၾ လုပ္ေဆာင္ေနေပမယ့္ မူးယစ္ေဆးေရာင္းဝယ္မႁေတၾ ဆက္လက္ဴဖစ္ေပၞေနရတဲ့ အေဳကာင္းရင္းေတၾထဲက တခဵက္အေနနဲႛကလည္း နယ္စပ္မႀာ တာဝန္ကဵတဲ့ ႎႀစ္ႎုိင္ငံလုံးက တာဝန္ရႀိသူေတၾတခဵိႂႚ အဂတိ လုိက္စားမႁေတၾေဳကာင့္လည္း ဴဖစ္ေဳကာင္းနဲႛ တ႟ုတ္ဘက္က အရာရႀိေတၾဟာလည္း အဂတိလုိက္စားမႁရႀိေဳကာင္း ေလ့လာသူ ဦးေအာင္ေကဵာ္ေဇာက ေဴပာဆုိပၝတယ္။

တခဵိန္ထဲမႀာပဲ ဴမန္မာႎုိင္ငံထဲက သံလၾင္ဴမစ္ေပၞမႀာ အေမရိကန္ေဒၞလာ သန္း ၁,၀၀၀ တန္ ေရအားလ႖ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္ေရးစီမံကိန္းအတၾက္ တ႟ုတ္ အေနနဲႛ ထုိင္းႎုိင္ငံနဲႛ ပူေပၝင္း လုပ္ေဆာင္သၾားဖုိႛရႀိေဳကာင္း ဇၾန္လ ၂၇ရက္ေနႛက ေဴပာဆုိလုိက္ပၝတယ္။ ဒီ စီမံကိန္းဟာ သံလၾင္ဴမစ္ေပၞမႀာ တည္ေဆာက္မယ့္ ေရအားလ႖ပ္စစ္စီမံကိန္း ၅ခုထဲက ပထမဦးဆုံး စတင္မယ့္ စီမံကိန္းဴဖစ္ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံ တႎုိင္ငံလုံးမႀာရႀိတဲ့ ေရအားလ႖ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္ေရး စီမံကိန္း အခု ၃၀မႀာ တ႟ုတ္အေနနဲႛ ပၝဝင္ လုပ္ေဆာင္လဵက္ရႀိေနပၝတယ္။

အဴခားသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔