ကုမၯဏီေတၾနည္းပၝးလိုႚ ရႀိတဲ့ တရုတ္ကုမၯဏီ အဴမတ္အစၾန္း ပိုရ

2007-12-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

fish_market_150px.jpg
အရည္အေသၾးဴမင့္ ငၝး၊ ပုစၾန္မဵားကို မေတၾႚရ ေသာ္လည္း ယခုအခၝ ဴပည္ပေဈးကၾက္မႀ လက္မခံေသာ ငၝး၊ ပုစၾန္ထုပ္႒ကီး မဵားကို ဴပည္တၾင္း ေဈးမဵားတၾင္ ေရာင္းခဵေနပၝသည္။ (Photo: AFP)

ရခိုင္ဴပည္နယ္သံတၾဲ႓မိႂႚမႀာ ဴပည္ပတင္ပိုႚတဲ့ ေရထၾက္ပစၤည္း ကုမၯဏီေတၾဟာ အရင္ကလို အလုပ္မဴဖစ္ေတာ့တာေဳကာင့္ ေဒသခံ ေတၾအဖိုႚ ငၝးပုစၾန္ကို ေစဵး႒ကီးေပး ဝယ္မစားရေတာ့ပဲ ေစဵးသက္သက္သာသာနဲႚ ဝယ္စားႎိုင္ေပမယ့္ ေရလုပ္သားေတၾ အတၾက္ေတာ့ ရႀိတဲ့ဴပည္ပကုမၯဏီကို ေစဵးႎႀိမ္ခံ႓ပီး ငၝးပုဇၾန္ေတၾ ေရာင္းခဵရတယ္လိုႚ ေဒသခံေတၾက ေဴပာပၝတယ္။ အရင္ ပုဇၾန္အေကာင္႒ကီး တပိႍာကို ႎႀစ္ေသာင္း၊ ႎႀစ္ေသာင္းခၾဲ ေစဵးရႀိ႓ပီး ခုဆိုရင္ တပိႍာ ေသာင္းႎႀစ္ေထာင္၊ သံုးေထာင္ေစဵးထိ ကဵသၾားတယ္လိုႚ ေဴပာပၝတယ္။

သံတၾဲ႓မိႂႚတဝိုက္မႀာ တရုတ္ကုမၯဏီႎႀစ္ခုပဲ လာေရာက္ရံုးစိုက္ ဖၾင့္လႀစ္ထားတာရႀိ႓ပီး ငၝးပုစၾန္ေတၾကို အေအးခန္းကားေတၾနဲႚ တရုတ္ဴပည္ကို ကုန္းလမ္းကေန တိုက္ရိုက္တင္ပိုႚတာ ဴဖစ္တယ္လိုႚ ေဒသခံေတၾက ေ႓ပာပၝတယ္။

အရင္တုန္းက တရုတ္နယ္စပ္ဘက္က ရႀမ္းတရုတ္လူမဵိႂးေတၾ ငပလီမႀာလာအေဴခခဵ႓ပီး ေရထၾက္ပစၤည္းေတၾ လာေရာက္ဝယ္ယူေလ့ ရႀိေပမဲ့ အခု မလာဳကေတာ့ဘူးလိုႚ ဆိုပၝတယ္။ အခုရႀိေနတဲ့ ကုမၯဏီႎႀစ္ခုက စက္ရံုပၝ ဖၾင့္လႀစ္ထား႓ပီး တဴခား႓ပိႂင္ဖက္ အဝယ္ေတာ္ေတၾ မရႀိတဲ့အတၾက္ ေရလုပ္သားေတၾဆီက ေစဵးႎႀိမ္ဝယ္လိုႛ အဴမတ္အစၾန္း အေတာ္႒ကီးရရႀိတယ္လိုႚ ေဒသခံေတၾက ေဴပာပၝတယ္။ ငၝးတပိႍာ ေပၝက္ေစဵးက ရႀစ္ေထာင္ရႀိရင္ ေလးေထာင္ေလာက္နဲႚ ေစဵးဴဖတ္ဝယ္တာရႀိတယ္လိုႚ ေ႓ပာပၝတယ္။

ေရလုပ္သားေတၾအဖိုႚ ေစဵးႎႀိမ့္ေရာင္းရတဲ့အဴပင္ လက္ရႀိအခဵိန္မႀာ ဒီဇယ္ဆီ တဂၝလံ ငၝးေထာင့္ေလးရာ ေစဵးရႀိလိုႚ ဆီဖူိ၊ အလုပ္သမားခေတၾပၝ ထည္ႛတၾက္ရင္ တၾက္ေဴခ သိပ္မကိုက္လႀဘူးလိုႚလည္း သိရပၝတယ္။

အခုေတာ့ ေရထၾက္ပစၤည္း ဝယ္ယူေတၾ အေတာ္နည္းသၾား႓ပီလိုႚ ေဒသခံေတၾက ေဴပာပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ ပင္လယ္ဴပင္မႀာ ငၝးနီတူ၊ ငၝးခံုးညိႂတိုႚလို ငၝးေသးေလးေတၾ ေပၝမဵားေပမယ့္ ငၝး႒ကီးေတၾေတာ့ နည္းသၾားတယ္လိုႚလည္း ဆိုပၝတယ္။

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔