ေရကာတာစီမံကိန္း ကန္ႛကၾက္စာ တ႟ုတ္သံ႟ံုးက တရားဝင္ဴပန္ဳကား

ကခဵင္ဴပည္နယ္ ဴမစ္ဆံုေရကာတာ စီမံကိန္းနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ေဒသခံဴပည္သူေတၾ ကန္ႛကၾက္ေဳကာင္း လက္မႀတ္ေရးထိုးထားတဲ့ စာကို စင္ကာပူႎိုင္ငံမႀာရႀိတဲ့ တ႟ုတ္သံ႟ံုးက တရားဝင္ လက္ခံတဲ့အေဳကာင္း အီးေမးလ္ကတဆင့္ ဴပန္ဳကားခဲ့တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။
2010-02-04
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ဇန္နဝၝရီလ ၂၈ ရက္ေနႛက အဲဒီကန္ႛကၾက္စာကို စင္ကာပူႎိုင္ငံမႀာ ရႀိတဲ့ ကခဵင္တိုင္းရင္းသားေတၾကေန တ႟ုတ္သံ႟ံုးကို သၾားေပးခဲ့တာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ စင္ကာပူႎိုင္ငံေရာက္ ကခဵင္စာေပနဲႛ ယဥ္ေကဵးမႁအဖဲၾႚ အေထၾေထၾ အတၾင္းေရးမႀႃး ကိုေအာင္တီးက ေဴပာပၝတယ္။

“လၾန္ခဲ့တဲ့ ဇန္နဝၝရီ ၂၈ ရက္တုန္းက က႗န္ေတာ္တိုႛက ဒီ ေရကာတာ ကန္ႛကၾက္တဲ့စာကိုေပၝ့ေနာ္၊ က႗န္ေတာ္တိုႛ ဒီမႀာ ရႀိတဲ့ ကခဵင္ အေယာက္ ၁၁၀ ၀ိုင္းဆိုင္းထိုးထားတဲ့ဟာကို လၾန္ခဲ့တဲ့ ၂၈ ရက္ေနႛမႀာ တ႟ုတ္သံ႟ံုးကို သၾားအပ္ခဲ့တယ္။ က႗န္ေတာ္တိုႛ သၾားအပ္ခဲ့တဲ့လူကေတာ့ သံ႟ံုးက ဟိုဟာေပၝ့၊ political section က second secretary က႗န္ေတာ္တိုႛ စာသၾားအပ္ခဲ့တယ္။ မေနႛကမႀ သူတိုႛ အဲဒီ response email ဴပန္လာတာေပၝ့ေနာ္၊ ဒီ က႗န္ေတာ္တိုႛ ေပးထားတဲ့စာကို တ႟ုတ္ဴပည္အစိုးရ authority ရႀိတဲ့လူဆီ ပိုႛလိုက္႓ပီ ဆို႓ပီးမႀ အေဳကာင္းဴပန္လာတာ က႗န္ေတာ္တိုႛလည္း ဝမ္းသာတာေပၝ့။ ”

ေရကာတာေဳကာင့္ ေဒသခံဴပည္သူေတၾအတၾက္ ေဘးအႎၨရာယ္ ဴဖစ္ႎိုင္မဲ့ အေဴခအေနသာမက ေလာေလာဆယ္မႀာ လူေပၝင္းေသာင္းနဲႛ ခဵီ႓ပီး ေ႟ၿႛေဴပာင္းေနရတာေဳကာင့္ အခုလို ကန္ႛကၾက္စာ ေပးပိုႛရတာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ တ႟ုတ္သံ႟ံုးကို ရႀင္းဴပခဲ့တဲ့အေဳကာင္း ကိုေအာင္တီးက ေဴပာပၝတယ္။

“အဲ က႗န္ေတာ္တိုႛ ကန္ႛကၾက္တဲ့ အေဳကာင္းရင္းက reason ေတၾေပၝ့ေနာ္၊ ဒီ အခု ေလာေလာဆယ္၊ လက္ရႀိအေဴခအေနမႀာ ဒီ ဴမစ္ဆံုေဒသတဝိုက္မႀာ ရႀိတဲ့ ဴပည္သူလူထုေတၾ တေသာင္းခၾဲ ႟ၾာေပၝင္း ၆၀ ေကဵာ္က အခု လက္ရႀိ ေ႟ၿႚရမယ္။ သူတိုႛရဲ့ အိုးအိမ္၊ သူတိုႛရဲ့ ဴခံေဴမကို ထားခဲ့ရမယ္။ ဴခံေဴမေပဵာက္ေတာ့မယ္။ ဒၝေဳကာင့္ သူတိုႛ မဵက္ရည္မဵက္ခၾက္နဲႛ ငိုယို႓ပီးေတာ့မႀ သူတိုႛ ဆုေတာင္းေနဳကတယ္ ဆို႓ပီးေတာ့မႀ အေဳကာင္းလည္း ေဴပာဴပတယ္။” “႓ပီးမႀ ဒီ dam ရဲ့ ေနာက္ဆက္တၾဲက စစ္ကိုင္းငလဵင္ေဳကာနဲႛလည္း မီတာ ၁၀၀ ေအာက္မႀာပဲ ရႀိတယ္။ ဒီ dam ေဴမေတၾကေပၝ့ေနာ္။ ႓ပီးလိုႛရႀိရင္ အကယ္လိုႛ ရာသီဥတု ေဖာက္ဴပန္လိုႛ ဴဖစ္ေစ၊ ပံုမႀန္မဟုတ္လိုႛ ကဵိႂးေပၝက္လာခဲ့လိုႛရႀိရင္ က႗န္ေတာ္တိုႛ ဧရာဝတီ ဴမစ္ေဳကာတေလ႖ာက္မႀာ ရႀိတဲ့ ဴပည္သူလူထုေတၾ၊ က႗န္ေတာ္တိုႛ ကခဵင္ဴပည္ ဴမစ္႒ကီးနား၊ ဝိုင္းေမာ္မက က႗န္ေတာ္တိုႛ ေအာက္ဴပည္ ဴမန္မာႎိုင္ငံ ဧရာဝတီတေလ႖ာက္က လူေတၾ လူေပၝင္း သန္းနဲႛခဵီ ေရေဘးဒုကၡ ေရာက္ႎိုင္တယ္ဆိုတဲ့အေဳကာင္းကို က႗န္ေတာ္တိုႛ သၾားရႀင္းဴပလိုက္ဴခင္း ဴဖစ္တယ္။”

ကခဵင္ ဴမစ္ဆံုေရကာတာ စီမံကိန္းက ထၾက္လာမဲ့ လ႖ပ္စစ္ဓာတ္အားကို တ႟ုတ္ဴပည္ကို အဓိက ေရာင္းခဵမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဴမန္မာနဲႛတ႟ုတ္အစိုးရတိုႛ သေဘာတူညီခဵက္အရ ၂၀၁၅ ခုႎႀစ္မႀာ ေရကာတာကို အ႓ပီးသတ္ ေဆာက္လုပ္မႀာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔