ေငၾဳကာယံဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းမႀာ ရန္ကုန္႓မိႂႚေတာ္ဝန္ ဆၾမ္းကပ္ဴခင္းကို ေဝဖန္ေန

2007-12-21
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

monastery_demaged_200px.jpg
ဆႎၬဴပပၾဲမဵားကို အဳကမ္းဖက္ ႎႀိမ္နင္း႓ဖိႂခၾဲ႓ပီးေနာက္ စက္တင္ဘာ ၂၇ရက္ေနႛတၾင္ ရန္ကုန္႓မိႂႚရႀိ ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းအခဵိႂႚကို လံုဴခံႂေရးတပ္ဖၾဲႚမဵားက အတင္းဝင္ေရာက္ စီးနင္း ဖမ္းဆီးခဲ့ရာ ေကဵာင္းတခု၏ အပဵက္အစီးမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

စက္တင္ဘာလ ဆႎၬဴပပၾဲေတၾ ဴဖစ္တဲ့အခဵိန္တုန္းက ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းကုိ သူပုန္စခန္း ဝင္စီးတဲ့ပံုစံမဵိႂးနဲႛ ဝင္ေရာက္ စီးနင္းခဲ့႓ပီး၊ အခုခဵိန္ကဵမႀ ႓မိႂႚေတာ္ဝန္ကိုယ္တိုင္ ဆၾမ္းကပ္တယ္ဆိုတာဟာ ဝၝဒဴဖန္ႛတာသက္သက္ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ေဴပာဆိုေနဳကတာပၝ။

စက္တင္ဘာလတုန္းက ေအာက္ေဴခ အာဏာပိုင္အဆင့္ေတၾ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ ေဆာင္႟ၾက္ခဲ့တာကို အခုခဵိန္မႀာဴပန္႓ပီးေတာ့ အဖတ္ဆယ္ေနတာဴဖစ္တယ္လိုႛ ရပ္ကၾက္အတၾင္း ေနထိုင္သူ အမဵားစုက ယူဆေနဳကတာပၝ။

ေငၾဳကာယံေကဵာင္းကို အာဏာပိုင္ေတၾ ဝင္ေရာက္စီးနင္းစဥ္က ေကဵာင္းကို ဖဵက္ဆီးခဲ့တဲ့ အဴပင္ ေကဵာင္းမႀာ ရႀိတဲ့ စာသင္သားသံဃာေတၾ အပၝအဝင္ သံဃာအပၝး ၉၀ေကဵာ္ကို ဖမ္းဆီးခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ခုလို ေငၾဳကာယံေကဵာင္းက သံဃာေတၾကို ဖမ္းဆီးထားခဵိန္မႀာပဲ ေကဵာင္းကို ဝင္ေရာက္စီးနင္းခဲ့စဥ္တုန္းက ပဵက္စီးေနတာေတၾကို ေနာက္ပိုင္းမႀာ အာဏာပိုင္ေတၾက ဴပင္ဆင္ေပးခဲ့ပၝတယ္။ ႓ပီးခဲ့တဲ့ အပတ္ကေတာ့ ထိန္းသိမ္းထားတဲ့ သံဃာအပၝး ၉၀ေကဵာ္ထဲက ၅၀ေကဵာ္ကို ေကဵာင္းကို ဴပန္ပိုႛေပးခဲ့ပၝတယ္။

အခုလိုသံဃာေတၾ ေကဵာင္းကို ဴပန္ေရာက္လာခဵိန္ကတည္းက ဆၾမ္းခံထၾက္တာ မေတၾႚရသလို အဴပင္ကို ဆၾမ္းစားပင့္တာလည္း ေကဵာင္းမႀာရႀိတဲ့ သံဃာေတၾအေနနဲႛ လိုက္လိုႛ မရဘူးလိုႛ ရပ္ကၾက္တၾင္း ေနထိုင္သူေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

ေငၾဳကာယံေကဵာင္းကို ႓မိႂႚေတာ္ဝန္လာ႓ပီး၊ ဆၾမ္းကပ္တာနဲႛပတ္သက္လိုႛ ရပ္ကၾက္အတၾင္း ေနထိုင္သူတဦးကို ဦးတင္ေအာင္ခိုင္က ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔