ဴမန္မာေကာ္ဖီထုပ္မဵားတၾင္ အႎၩရာယ္ ဴဖစ္ေစေသာ မယ္လမင္းဓာတ္ ေတၾႚရႀိ

ဴမန္မာႎိုင္ငံထုတ္ ခဵက္ခဵင္း ေဖဵာ္ေသာက္ႎိုင္တဲ့ ေကာ္ဖီထုပ္ေတၾထဲမႀာ Melamine ဓာတ္ပၝေနလိုႛ ေသာက္သုံးရင္ အႎၩရာယ္ရႀိႎိုင္တဲ့အေဳကာင္း အမည္မေဖာ္လိုတဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံ အစားအေသာက္နဲႛ ေဆးဝၝးဌာနဝန္ထမ္းတဦးရဲ့ ေဴပာဴပခဵက္အရ သိရပၝတယ္။ ဴပည္တၾင္းထုတ္ လူ႒ကိႂက္မဵားတဲ့ တံဆိပ္နဲႛ ေကာ္ဖီထုပ္ေတၾမႀာ အခုလို ႎိုႛမႁန္ႛေတၾ မသန္ႛရႀင္းေဳကာင္း ေတၾႚရတာပၝ။
2008-10-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
အႎၩရာယ္ ဴဖစ္ေစသည့္ ဓာတုပစၤည္းမဵား ပၝဝင္သည္ဟု မသကႆာေသာ ႎိုႛမႁန္ႛ အမဵိႂးအစား အားလံုးကို တ႟ုတ္ႎိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း ဟူေဘခ႟ိုင္ ဝူဟန္႓မိႂႚရႀိ ကုန္တိုက္တခုတၾင္ စက္တင္ဘာ ၁၇ရက္ေနႛက ဴပန္သိမ္းေနဴခင္း ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
အႎၩရာယ္ ဴဖစ္ေစသည့္ ဓာတုပစၤည္းမဵား ပၝဝင္သည္ဟု မသကႆာေသာ ႎိုႛမႁန္ႛ အမဵိႂးအစား အားလံုးကို တ႟ုတ္ႎိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း ဟူေဘခ႟ိုင္ ဝူဟန္႓မိႂႚရႀိ ကုန္တိုက္တခုတၾင္ စက္တင္ဘာ ၁၇ရက္ေနႛက ဴပန္သိမ္းေနဴခင္း ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

စတိုးဆိုင္ေတၾ၊ လက္လီ အေရာင္းဆိုင္ေလးေတၾနဲႛ ကုန္တိုက္႒ကီးေတၾမႀာ တင္ထားတဲ့ အဲဒီေကာ္ဖီထုပ္ေတၾကို သက္ဆိုင္ရာကုမၯဏီေတၾက လိုက္လံ သိမ္းယူေနတယ္လိုႛလဲ သိရပၝတယ္။ အခုလိုဴဖစ္တာကို သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ေတၾက တရားဝင္ေဳကညာခဵက္ မထုတ္ဴပန္ေသးပၝဘူး။ ဒၝေပမဲ့ နားလည္သူေတၾက ဒီေကာ္ဖီထုပ္ေတၾကို ဝယ္ယူ သုံးစၾဲခၾင့္ မဴပႂေတာ့ပၝဘူး။ အဲဒီ ေကာ္ဖီထုပ္ေတၾမႀာ အခုဴပႍနာတက္ေနတဲ့ တ႟ုတ္ဴပည္လုပ္ ႎုိႛမႁန္ႛေတၾကို ဴပန္သံုးထားတာ ေတၾႚရပၝတယ္။

တ႟ုတ္လုပ္ ႎိုႛမႁန္ႛေတၾထဲမႀာ Melamine ဓာတ္ ပၝဝင္ေနလိုႛ ကမႝာေပၞ တင္ပိုႛတဲ့ ႎုႛိမႁန္ႛေတၾကို သံုးစၾဲမိသူေတၾ အမဵိႂးမဵိႂး အတိဒုကၡ ေရာက္ေန႒ကပၝတယ္။ ဴမန္မာစစ္အစိုးရကေတာ့ တ႟ုတ္လုပ္ ႎုိႛမႁန္ႛတံဆိပ္ ကိုးမိဵႂးကို ဴမန္မာႎိုင္ငံ တင္သၾင္းတာကို တားဴမစ္လိုက္ပၝတယ္။ ဒၝ့ဴပင္ အစားအေသာက္နဲႛ ေဆးဝၝးဌာနကလဲ တ႟ုတ္ဴပည္လုပ္ ႎိုႛမႁန္ႛ (၁၆)တန္ကို ဖဵက္ဆီးပစ္ခဲ့ပၝတယ္။ ဒီတ႟ုတ္လုပ္ ႎုိႛမႁန္ႛတခဵိႂႚဟာ ပုဂၢလိက ကုမၯဏီတခဵုိႂႚက တင္သၾင္းခဲ့ဳကတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔