ရန္ကုန္ႎႀင့္မႎၩေလးတၾင္ ညမထၾက္ရအမိန္ႛ ထုတ္ဴပန္လိုက္ဴခင္း

2007-09-26
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

monks_vs_forces_200px.jpg
ရန္ကုန္ႎႀင့္ မႎၩေလး႓မိႂႚမဵားတၾင္ ညမထၾက္ရ အမိန္ႛ ထုတ္ဴပန္႓ပီး ေနာက္တေနႛ စက္တင္ဘာ ၂၆ရက္တၾင္ ဒိုင္းႎႀင့္ တုတ္မဵား ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ လံုဴခံႂေရးတပ္ဖၾဲႚမဵားက သံဃာမဵားအား တားဆီးထားပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ဴမန္မာႎုိင္ငံ ရန္ကုန္နဲႛ မႎၩေလး႓မိႂႚေတၾ ညမထၾက္ရ အမိန္ႛကို အစိုးရက ထုတ္ဴပန္လိုက္႓ပီ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ လူ ၅ ေယာက္ထက္ ပိုမစုေဝးရဆိုတဲ့ အမိန္ႛကိုလည္း တပၝတည္း ထုတ္ဴပန္လိုက္ပၝတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းအတၾင္း ႓မိႂႚနယ္အားလံုးမႀာ ညမထၾက္ရ အမိန္ႛကို ရပ္ကၾက္ေတၾထဲ လႀည့္လည္႓ပီး ေလာ္စပီကာေတၾနဲႛ ေအာ္ဟစ္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ည ၉ နာရီကေန မနက္ ၅ နာရီအတၾင္း ေနအိမ္ေတၾကေန လမ္းေပၞ ထၾက္ခၾင့္ မဴပႂေတာ့တဲ့ အမိန္ႛဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒီအမိန္ႛဟာ စက္တင္ဘာ ၂၅ရက္ မေနႛညက စ႓ပီး ေနာက္ထပ္ ရက္ေပၝင္း ၆၀အထိ အကဵံႂးဝင္မယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ ည ၁၀နာရီခၾဲေလာက္က စ႓ပီး ရန္ကုန္တိုင္းအတၾင္းမႀာ ရႀိတဲ့ ႓မိႂႚနယ္အားလံုးရဲ့ နာမည္ကို ႟ၾတ္႓ပီး ပုဒ္မ ၁၄၄ ညမထၾက္ရအမိန္ႛကို ေလာ္စပီကာေတၾနဲႛ ေအာ္ေန႓ပီး ညထၾက္ရင္ ဥပေဒအရ အေရးယူမယ္လိုႛ ဆိုတဲ့အေဳကာင္း ရန္ကုန္႓မိႂႚခံတဦးက ေဴပာပၝတယ္။

မႎၩေလး႓မိႂႚမႀာလည္း အလားတူ အမိန္ႛထုတ္ဴပန္ခဲ့ပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ ရန္ကုန္႓မိႂႚမႀာေလာက္ ကဵယ္ကဵယ္ဴပန္ႛဴပန္ႛ ထုတ္ဴပန္တာ မဟုတ္လိုႛ ဒီအမိန္ႛထုတ္တာကို မသိလုိက္သူေတၾလည္း ရႀိဳကပၝတယ္။ ဒီရက္ပိုင္းဟာ အစၤလာမ္ဘာသာဝင္ေတၾရဲ့ ရမ္ဇမ္ဥပုသ္ရာသီ ဴဖစ္လိုႛ မႎၩေလး႓မိႂႚက တခဵိႂႚ အစၤလာမ္ဘာသာဝင္ေတၾ ဆိုရင္ မနက္ ၃ နာရီေလာက္မႀာ အိမ္ဴပင္ထၾက္ စားစရာေတၾ ဝယ္ခဲ့ဳကေပမဲ့၊ ဘာဴပႍနာမႀ မရႀိဘူးလိုႛ သိရပၝတယ္။ မနက္ ၃ နာရီေလာက္ ဆုိေပမယ္ႛ ေစဵးသည္အေတာ္မဵားမဵား ေစဵးထၾက္ဳကတယ္လိုႛလည္း သိရပၝတယ္။

မေနႛက ရဟန္းသံဃာေတၾနဲႛ လူထု႒ကီးရဲ့ ေမတၨာပိုႛ ဆုေတာင္း လမ္းေလ႖ာက္ လႀည့္လည္ပၾဲအတၾင္း လုိက္ပၝသူေတၾဟာ ကုလသမဂၢ ဖၾံႚ႓ဖိႂးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္႟ံုးေရႀႚ ေရာက္ခဵိန္မႀာ ေခတၨရပ္ဆုိင္း႓ပီး ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသားအားလံုး လၿတ္ေပးဖိုႛ ေ႔ကးေဳကာ္ဳကတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ ႟ံုးဝန္ထမ္းတခဵိႂႚ ႟ံုးထဲကေန အဴပင္ ထၾက္လာ႓ပီး ရဟန္းသံဃာေတၾကို လက္ခုပ္ဳသဘာေပး ေထာက္ခံဳကတယ္လိုႛလည္း သိရပၝတယ္။

ထိုင္းအစိုးရကလည္း ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ဆူပူမႁေတၾ ဴဖစ္လာရင္ ဴမန္မာႎုိင္ငံက ထိုင္းသံ႟ံုးဝန္ထမ္းေတၾ၊ ထုိင္းႎုိင္ငံသားေတၾကို အဴမန္ဆံုး ဴပန္လည္ ေခၞထုတ္ႎုိင္ဖိုႛအတၾက္ အစီအစဥ္ေတၾ ခဵမႀတ္ေန႓ပီလိုႛ ထိုင္းတပ္မေတာ္အ႒ကီးအကဲဲ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး ဘၾန္ဆန္းက မေနႛက ထုတ္ေဖာ္ေဴပာပၝတယ္။

ရန္ကုန္နဲႛ မႎၩေလး ႓မိႂႚ႒ကီးႎႀစ္႓မိႂႚမႀာ ညမထၾက္ရ အမိန္ႛထုတ္ဴပန္လိုက္တာနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ သံဃာ့တပ္ေပၝင္းစုက ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္တပၝးကို RFAမႀ ဦးဝင္းႎိုင္ဦးက ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔