ေလာင္စာဆီေစဵးႎႁန္းကဵဆင္းေရးလႁပ္ရႀားမႁ မဵက္ေမႀာက္အေဴခအေန

2007-08-25
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

poor_vendor_150px.jpg
ရန္ကုန္႓မိႂႚရႀိ ေစဵးတခု၏ ဴမင္ကၾင္း ဴဖစ္ပၝသည္။ စစ္အစိုးရက ေလာင္စာဆီေဈးႎႁန္းမဵား ႟ုတ္တရက္ တိုးဴမၟင့္လိုက္႓ပီးေနာက္ အေဴခခံ စားကုန္ေဈးႎႁန္းမဵားပၝ တက္လာကာ သာမန္ ဴပည္သူလူထု၏ စားဝတ္ေနေရး ထိခိုက္ ကဵပ္တည္းလာႎိုင္သည့္ အေဴခအေနရႀိပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ လက္ရႀိ ဴဖစ္ေပၞေနတဲ့ ေလာင္စာဆီေဈး ကဵဆင္းေရး လႁပ္ရႀားမႁနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး လတ္တေလာ အေဴခအေနေတၾကို RFAမႀ ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္း႓ပီး သံုးသပ္ တင္ဴပထားပၝတယ္။

၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေတၾ၊ NLD ေအာက္ေဴခအဖၾဲႚဝင္ေတၾနဲႛ ဒီမိုကေရစီေရး လႁပ္ရႀားသူေတၾ တက္တက္႔က႔ကပၝဝင္ လႁပ္ရႀားေနတဲ့ ေလာင္စာဆီေဈး ကဵဆင္းေရး လႁပ္ရႀားမႁဟာ စစ္အစိုးရက အားေပးအားေဴမၟာက္လုပ္ထားတဲ့ အဖၾဲႚအစည္းေတၾရဲ့ အဳကမ္းဖက္ ႓ဖိႂခၾဲမႁေတၾနဲႛ ဳကံႂေတၾႚေနရပၝတယ္။

လူထု ပၝဝင္ပတ္သက္မႁဟာလည္း စစ္အစိုးရရဲ့ ဖိႎႀိပ္မႁေတၾေဳကာင့္ အကန္ႛအသတ္နဲႛပဲ ပၝဝင္မႁ ဴဖစ္ေနပၝတယ္။ လက္ရႀိ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ဴဖစ္ေပၞေနတဲ့ အေဴခအေနနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ RFA ဝၝရႀင္တန္႟ံုးခဵႂပ္မႀ ဦးမင္းဇင္က ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔