နာဂစ္ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းေဳကာင့္ ရန္ကုန္႓မိႂႚနဲႚ ဴမန္မာဴပည္အႎႀံႚမႀာ လ႖ပ္စစ္မီးနဲႚဆက္သၾယ္ေရး ဴပတ္ေတာက္သၾား

နာဂစ္အမည္ရႀိတဲ့ အင္အား႒ကီးမားတဲ့ ဆိုင္ကလုန္း မုန္တိုင္း႒ကီးဟာ ဴမန္မာႎိုင္ငံ ေအာက္ပိုင္းေဒသေတၾကို ေသာဳကာေနႛညက အရႀိန္အဟုန္ ဴပင္းဴပင္းထန္ထန္ တိုက္ခတ္သၾားခဲ့ပၝတယ္။ မုန္တိုင္းဒဏ္ ေဳကာင့္ ရန္ကုန္႓မိႂႚမႀာ လ႖ပ္စစ္ ဓၝတ္အားလိုင္းေတၾ ဴပတ္ေတာက္႓ပီး အပဵက္အစီး႒ကီးမားခဲ့ပၝတယ္၊၊
2008-05-03
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
နာဂစ္ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းေဳကာင့္ ရန္ကုန္႓မိႂႚတၾင္းမႀ အပဵက္အစီးမဵားကို ေတၾႚဴမင္ရပံု။ (Photo:AFP)
နာဂစ္ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းေဳကာင့္ ရန္ကုန္႓မိႂႚတၾင္းမႀ အပဵက္အစီးမဵားကို ေတၾႚဴမင္ရပံု။ (Photo:AFP)
AFP

နာဂစ္အမည္ရႀိတဲ့ အင္အား႒ကီးမားတဲ့ ဆိုင္ကလုန္း မုန္တိုင္း႒ကီးဟာ ဴမန္မာႎိုင္ငံ ေအာက္ပိုင္းေဒသေတၾကို ေသာဳကာေနႛညက အရႀိန္အဟုန္ ဴပင္းဴပင္းထန္ထန္ တိုက္ခတ္သၾားခဲ့ပၝတယ္။ မုန္တိုင္းဒဏ္ ေဳကာင့္ ရန္ကုန္႓မိႂႚမႀာ လ႖ပ္စစ္ ဓၝတ္အားလိုင္းေတၾ ဴပတ္ေတာက္႓ပီး အပဵက္အစီး႒ကီးမားခဲ့ပၝတယ္၊၊

ဘဂႆလားပင္လယ္ေအာ္ကို ဗဟိုဴပႂ႓ပီးဴဖစ္ေပၞလာခဲ့႓ပီး အခဵင္းဝက္ မိုင္ ၁၅၀ ရႀိတဲ့  နာဂစ္ ဆိုင္ကလုန္း မုန္တိုင္း႒ကီးဟာ တခဵိန္မႀာတနာရီ မိုင္ ၁၂၀ ႎႁန္းအထိ ဴပင္းထန္ခဲ့ပၝတယ္။ မုန္တိုင္း႒ကီးရဲႚ ဒဏ္ေဳကာင့္ သစ္ပင္ေတၾလဲကဵ၊ အေဆာက္အဦး ေခၝင္မိုးေတၾ လၾင့္လန္႓ပီး လ႖ပ္စစ္ ဓၝတ္အားလည္း ဴပတ္ေတာက္သၾားပၝတယ္။ ရုပ္ဴမင္သံဳကားနဲႚ ေရဒီယိုေတၾလည္း နာရီအတန္ဳကာ ရပ္ဆိုင္းသၾားခဲ့ ပၝတယ္။ ကၾန္ပဵႃတာ အင္တာနက္လိုင္းလည္း အစိုးရဌာနေတၾမႀာေတာင္ သံုးလိုႚမရပဲ ဴဖစ္သၾားခဲ့ ပၝတယ္။ ရန္ကုန္႓မိႂႚတၾင္းမႀာ ေရလ႖ံေနတဲ့အတၾက္ ဘတ္စကားနဲႚ ရထားေတၾ အသၾားအလာ ရပ္ဆိုင္း သၾား႓ပီး၊ ေလယာဥ္ေတၾကိုလည္း ရန္ကုန္ေလဆိပ္ကို အဆင္းမခံပဲ မႎၨေလးေလဆိပ္ကို ပိုႚေနပၝတယ္။ 

မုန္တိုင္းေဳကာင့္ ဧရာဝတီတိုင္း၊ ပဲခူးတိုင္း၊ မၾန္ဴပည္နယ္နဲႛ ကရင္ဴပည္နယ္ေတၾမႀာ ေနရာအႎႀံႛမိုးရၾာ႓ပီး ကမ္းရိုးတန္းေဒသေတၾမႀာ ပင္လယ္ေရမဵက္ႎႀာဴပင္ဟာ ၁၂ ေပအထိ ဴမင့္တက္ႎိုင္တယ္လိုႛ မိုးေလ၀သ ဌာနက ဆိုပၝတယ္။  အခုေလာေလာဆယ္ တိုင္းနဲႛဴပည္နယ္ ၅ ခုကို သဘာ၀ ေဘးဒဏ္ခံေဒသေတၾ အဴဖစ္သတ္မႀတ္႓ပီး အေရးေပၞအေဴခအေန ေဳကညာထားတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

မုန္တိုင္းဒဏ္ေဳကာင့္ အပဵက္အစီးပမာဏ အေတာ္ကို႒ကီးမားဖၾယ္ရႀိ႓ပီး လ႖ပ္စစ္ဓၝတ္အား၊ ဆက္သၾယ္ ေရးနဲႛ အပဵက္အစီးေတၾကို ဴပန္လည္ဴပင္ဆင္ဖိုႛ ရက္အေတာ္အတန္္ ဳကန္ႛဳကာႎိုင္တယ္လိုႛ ခန္ႛမႀန္းဳက ပၝတယ္။ မုန္တိုင္းေဳကာင့္ ေမလ ၁၀ ရက္ေနႛမႀာကဵင္းပမယ့္ အေဴခခံဥပေဒ ဆႎၬခံယူပၾဲကို စစ္အစိုးရက ေရၿႚဆိုင္းဖိုႚ ဴပင္ဆင္ေနတယ္လိုႛလည္း ဳကားသိရပၝတယ္။

မုန္တိုင္းအေဴခအေန အေသးစိတ္သိရဖိုႛ အာအက္ဖ္ေအက ဴမန္မာဴပည္တၾင္းကို ႒ကိႂးစား ဆက္သၾယ္ ခဲ့ေပမဲ့ တယ္လီဖုန္းလိုင္းေတၾ ဴပတ္ေတာက္ေနလိုႛ ဆက္သၾယ္လိုႛမရခဲ့ပၝဘူး။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔