လူထုေဒၞအမာ ၉၃ ႎႀစ္ေဴမာက္ေမၾးေနႛ

အခုႎႀစ္ ဧ႓ပီလအေစာပိုင္းမႀာ ကၾယ္လၾန္သၾားခဲ့တဲ့ အေမ လူထု ေဒၞအမာရဲႛ ၉၃ ႎႀစ္ ေဴမာက္ေမၾးေနႛကို သူရႀိစဥ္အခဵိန္က ကဵင္းပေလ့ရႀိတဲ့ ေတာင္သမန္အင္းက ေတာင္ေလးလံုး ေကဵာင္းတိုက္မႀာ ကဵင္းပတာမဟုတ္ပဲ၊ မႎၨေလး ဝိသိဒၝရံုေကဵာင္း တိုက္မႀာ ကဵင္းပတာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ အေမ လူထုေဒၞအမာရဲႛသား စာေရးဆရာ ညီပုေလးက ေဴပာပၝတယ္။
2008-11-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
လူထုေဒၞအမာကို ဆသက္ ၉၀ဴပည့္ ေမၾးေနႛတၾင္ အမႀတ္တရ ႟ိုက္ကူးထားေသာ ဓာတ္ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: RFA)
လူထုေဒၞအမာကို ဆသက္ ၉၀ဴပည့္ ေမၾးေနႛတၾင္ အမႀတ္တရ ႟ိုက္ကူးထားေသာ ဓာတ္ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: RFA)
Photo: RFA

ဆရာညီပုေလး။   "နယူးစီဗၾီလိုင္းမႀာရႀိတဲ့ မဟာဝိသိဒၭၝရံု ေကဵာင္းမႀာ ဴပႂလုပ္ပၝတယ္။ ဝိသိဒၭၝရံု ဆရာေတာ္႒ကီး အမႀႃးရႀိတဲ့ သံဃာေတာ္အပၝး ၁၈၀ ကို ဆၾမ္းကပ္ပၝတယ္။ ေနာက္႓ပီးေတာ့ အရပ္ရပ္က ႔ကလာတဲ့ ပုဂၢိႂလ္ေတၾကိုလည္း ထမင္းနဲႛ တည္ခင္းဧည့္ခံ ပၝတယ္ခင္ဗဵ။ စႎၬယား ဦးသိန္းေမာင္က သူလုပ္ထားတဲ့ စီဒီေလးတခုလည္း အေမ့ကို သတိရ႓ပီးေတာ့ ဂုဏ္ဴပႂ႓ပီးေတာ့ ရႀင္းဴပ၊ ဖၾင့္ဴပပၝတယ္။ ဴမန္မာ့တူရိယာပစၤည္းနဲႛ ပတ္သက္တဲ့ သူလုပ္ထားတဲ့ စီဒီေလးတခဵပ္ရႀိပၝတယ္၊ အဲဒၝေလး အေမ မဳကည့္လိုက္ရလိုႛ အေမႌၿန္ဳကား လမ္းႌၿန္တဲ့အတိုင္း သူလုပ္ထားတဲ့ အတိုင္း ဴပပၝတယ္။"

အေမလူထုေဒၞအမာ ေမၾးေနႛကို စာေရးဆရာေတၾထဲက ဆရာေမာင္မိုးသူ၊ ဆရာ ကိုေလးအင္းဝဂုဏ္ရည္၊ ကဗဵာဆရာ ဳကည္ေအာင္၊ ဆရာမ သန္းဴမင့္ေအာင္၊ ကာတၾန္းဆရာ ေအာ္ပီကဵယ္၊ ကဗဵာဆရာ မင္းထက္ေမာင္၊ ဆရာေကဵာ္ရင္ဴမင့္၊ ဆရာဆူးငႀက္ စသဴဖင့္ စာေရးဆရာ အမဵားအဴပား လာဳကတယ္လိုႛ ဆရာညီပုေလးက ေဴပာပၝတယ္။ လူ႒ကီးေရာဂၝနဲႛ အေမရႀိတုန္းက အေဴခအေနနဲႛ အေမမရႀိေတာ့တဲ့ေနာက္ ေမၾးေနႛလုပ္ရတဲ့ ခံစားခဵက္နဲႛ ပၝတ္သက္လိုႛ ဆရာညီပုေလး ေဴပာဴပပၝတယ္။

ဆရာညီပုေလး။   ။ "႔ကလာဳကတဲ့ ပုဂၢိႂလ္အားလံုးက အေမ့သတိရဳကပၝတယ္။ ဒီေနႛ ေနာက္႓ပီးေတာ့ ႒ကိႂးစား႓ပီးေတာ့ အတတ္ႎိုင္ဆံုး လာဳကပၝတယ္။ စီးပၾၝးေရး ခက္ခဲေနတဲ့ ဳကားက ေတာ္ေတာ္စံုစံုညီညီ လာဳကပၝတယ္။ အားလံုး ေစတနာေမတၨာ ထားဳကတဲ့အတၾက္ အေမ့ရဲႛ အခမ္းအနားဟာ ေအာင္ေအာင္ဴမင္ဴမင္ေလး ႓ပီးတဲ့အေဳကာင္းပၝပဲ။

ဒၝကေတာ့ ဆရာညီပုေလးေဴပာသၾားတာပၝ၊ အေမဟာ စာေရးဆရာသာမက ဴပည္သူက ေလးစားခဵစ္ခင္တဲ့သူ ဴဖစ္တဲ့အေဳကာင္း စာေရးဆရာ ေကဵာ္ရင္ဴမင့္ကလည္း မႀတ္ခဵက္ဴပႂပၝတယ္။

ဆရာေကဵာ္ရင္ဴမင့္။ "စာေရးဆရာတင္မကဘူး သူက ဴပည္သူလူထုကို ခဵစ္ခဲ့တယ္။ ဴပည္သူလူထု ေရႀႛကေန ရပ္ခဲ့တယ္၊ အဲေတာ့ စာေရးဆရာေတၾ အပၝအဝင္ ဴပည္သူ လူထုကလဲ အေမ့ကို ခဵစ္တာပၝပဲ။ အဲေတာ့ အေမမရႀိေပမဲ့လည္း အေမ့ ေမၾးေနႛေတာ့ မႀတ္မႀတ္ရရ ရႀိေနဳကတာပၝပဲ အေမ့ရဲႛ ေစတနာ ေမတၨာကို ဴပန္႓ပီးေတာ့ တံုႛဴပန္တဲ့ သေဘာပၝပဲ။ ေနာက္တခုကေတာ့ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္မႀာရႀိေနဳကတဲ့ အေမ့ကို ခဵစ္ခင္ ေလးစားတဲ့ သူေတၾက အေမ့ေမၾးေနႛကို အေဳကာင္းဴပႂ႓ပီးေတာ့ အခဵင္းခဵင္းေတၾႛဳကရတယ္၊ ဆံုဳကရတယ္၊ စာေပစကား ေဴပာဳကရတယ္။ ဒီအေလ့အထ အစဥ္အလာေလးက ရႀိေနေတာ့ အေမမရႀိေတာ့ေပမယ့္ အေမ့ေမၾးေနႛမႀာ မႀတ္မႀတ္ရရရႀိ ေနအံုးမႀာပၝပဲ။ က႗န္ေတာ္ေတာ့ အဲလို ဴမင္ပၝတယ္ခင္ဗဵ။"

စာေရးဆရာမ႒ကီး လူထုေဒၞအမာရဲႛ သားတေယာက္ဴဖစ္တဲ့ ဗမာဴပည္ ကၾန္ဴမႃနစ္ပၝတီက ေဴပာေရးဆိုခၾင့္ရႀိသူ ရဲေဘာ္ဖိုးသံေခဵာင္းကလည္း သူႛအေမကို အင္မတန္ သတိရေနတယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။

ဖိုးသံေခဵာင္း။    "ဒီကေနႛဟာ အေမ မရႀိေတာ့တဲ့ေနာက္မႀာ ပထမဆံုးအေမ့ရဲႛ ေမၾးေနႛ ဴဖစ္ပၝတယ္။ အဲေတာ့ ဒီေနႛမႀာ က႗န္ေတာ္ဟာ အေမ့ သားတေယာက္အေနနဲႛ တင္မကပဲ ဗမာဴပည္သား တေယာက္အေနနဲႛ လၾမ္းတာေရာ၊ တမ္းတတာေရာ ဗမာဴပည္မႀာ ဆက္ရႀိ ေစခဵင္ေသးတာေရာ အဲဒီဟာေတၾ အကုန္လံုး ေရာ႕ပမ္း႓ပီး ခံစားရပၝတယ္။ ဒၝအမႀန္အတိုင္း ေဴပာရရင္ က႗န္ေတာ့အေနနဲႛ ဒီကိစၤကို မစဥ္းစားမိေအာင္ေတာင္ ေနရပၝတယ္။ ဘာပဲဴဖစ္ဴဖစ္ ဗမာဴပည္သားေတၾဟာ အခုထက္ထိ က႗န္ေတာ့အေမကိုလည္း မေမ့ဘူး၊ ကဵန္တဲ့ဗမာဴပည္က ေလးစားအပ္တဲ့ပုဂၢိႂလ္ေတၾ ေရႀႛေဆာင္လမ္းဴပ ပုဂၢိႂလ္ေတၾကို ဘယ္သူႛကိုမႀ မေမ့ပဲနဲႛ ဆက္လက္႓ပီး တိုက္ပၾဲဝင္ေနဳကတာကို ဴမင္ရတဲ့အတၾက္ အမဵား႒ကီးပဲ အေမ့အတၾက္ ေရာအားလံုးအတၾက္ေရာ ဂုဏ္လဲယူပၝတယ္။ ဒီႎိုင္ငံသား ဴဖစ္ရတာ က႗န္ေတာ္ဂုဏ္လဲယူပၝတယ္၊ ဒီလူေတၾနဲႛ အတူတူ တိုက္ေဖၞတိုက္ဖက္ဴဖစ္ရတာ ဂုဏ္လဲယူပၝတယ္၊ အခုအခဵိန္အခၝမႀာ ရန္သူက ဴပင္းဴပင္းထန္ထန္ ႎႀိပ္ကၾပ္တိုက္ခိုက္ေနတဲ့ အခဵိန္မႀာ က႗န္ေတာ္အမဵား႒ကီး အေမ့ကို သတိရမိပၝတယ္။ အေမရႀိရင္ အေမလည္း ေဴပာေနမႀာပဲလိုႛပဲ ေအာင့္ေမ့ပၝတယ္။"

လူထုေဒၞအမာရဲႛအေဝးေရာက္သား ရဲေဘာ္ဖိုးသံေခဵာင္းရဲႛ ရင္ဖၾင့္ခံစားခဵက္ဴဖစ္ပၝတယ္။ စာေရးဆရာမ႒ကီး လူထု ေဒၞအမာဟာ ၁၉၃၆ ဒုတိယ ေကဵာင္းသားသပိတ္မႀာ အဂႆလိပ္ကိုလိုနီ လက္လက္က သပိတ္ေမႀာက္ ေကဵာင္းသူဴဖစ္ပၝတယ္။ ဘာသာဴပန္၊ ၀တၨႂတို၊ ေဆာင္းပၝး စာအုပ္ေဴမာက္မဵားစၾာကို ေရးသားခဲ့သူဴဖစ္ပၝတယ္။ မကၾယ္လၾန္ခင္ ကာလတ ေလ႖ာက္လံုးမႀာ ဴမန္မာ့ႎိုင္ငံေရး အဳကပ္အတည္းေဴပ လည္ဖိုႛအတၾက္ အတိုက္အခံ အဖၾဲႛေတၾနဲႛ ေတၾႛဆံုေဆၾးေႎၾးဖိုႛလို တဲ့အေဳကာင္း ဴမန္မာစစ္အစိုးရတိုႛ ကၾယ္လၾန္ခဵိန္အထိ တိုက္တၾန္းခဲ့သူဴဖစ္ပၝတယ္။ ဆရာမ႒ကီးလူထုေဒၞအမာကို စစ္အာဏာရႀင္ေအာက္မႀာကဵေရာက္ေနတဲ့ ဴပည္သူလူထု ဖက္ကေန တေလ႖ာက္လံုး ရပ္တည္သၾားခဲ့တဲ့ စာေရးဆရာမ တစ္ေယာက္အဴဖစ္ လူအမဵားက အသိအမႀတ္ ဴပႂဳကပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔