ဆ္ဋိံူပပြဲမြာ အုကမ်းဖက် မ္ဘဖိခြြဲလိုသူ တပ်သား ၂ ဦး ထိုင်းနယ်စပ်ကိုရောက်


2007-11-18
Share

သံဃာိံြင့် လူထုလြပ်ရြားမကြို အုကမ်းဖက် ိံြိမ်နင်း္ဘဖိခြြဲရန် စက်တင်ဘာ ၂၆ရက်နေႛက လက်နက်မဵား အသင့်ူပင်နေသော စစ်သားမဵား ူဖစ်ပၝသည်။ စစ်တပ်ကို တိုးခဵဲႚနေူခင်း၊ တပ်ေူပးမဵားူပားလာူခင်းိံြင့် လူမဵား စစ်တပ်ထဲ ဝင်လိုစိတ်မရြိူခင်း တိုႛေုကာင့် ကလေးသူငယ်မဵားကို အဓမ္ထ စစ်သား စုဆောင်းနေေုကာင်း လူႛအခြင့်အရေးအဖြဲႚ အစီရင်ခံစာတြင် ဖော်ူပထားပၝသည်။ (Photo: AFP)

္ဘပီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလအတြင်းက ဆ္ဋိံူပ လြပ်ရြားမြတေကြို ိံြိမ်နင်းဖိုႚ ပဲခူးတိုင်းဗဵဟြာမြြးက တပ်ရင်း တရင်းကို တပ်သား ၅၀ အဆင်သင့် ူပင်ဆင်ထားဖိုႚ ပဲခူးတိုင်း ကေဵာက်ဋ္ဌကီး္ဘမိြႚနယ် ေူခူမန်တပ်ရင်း ၅၉၀ ကို အမိန်ႚပေးခဲ့ပၝတယ်။ အဲဒီေူခူမန် တပ်ရင်းက တပ်သား ၂ ဦး သံဃာတော်တေနြဲႚ ကေဵာင်းသားူပည်သူတေကြို ရိုကိံြက် ္ဘဖိခြြဲရာမြာ မပၝဝင်လိုတာေုကာင့် စက်တင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေႚမြာ တပ်တြင်းကနေ ထြက်ေူပးခဲ့္ဘပီး အခု ထိုင်း၊ ူမန်မာနယ်စပ်ကို ရောက်ရြိလာပၝတယ်။

ပဲခူးတိုင်း ဗဵဟြာမြြးကိုယ်တိုင် တပ်ထဲကိုလ္ဘာပီး သံဃာတော်တေနြဲႚ ကေဵာင်းသားူပည်သူတေရြဲႚ ဆ္ဋိံူပလြပ်ရြားမြတေကြို ိံြိမ်နင်းဖိုႚ အမိန်ႚပေး ႌြန်ုကားခဲ့ တာတေနြဲႚပတ်သက်လိုႚ ထိုင်း၊ ူမန်မာနယ်စပ်ကို ထြက်ေူပးရောက်ရြိလာတဲ့ ပဲခူးတိုင်း ကေဵာက်ဋ္ဌကီး္ဘမိြႚနယ် ေူခူမန်တပ်ရင်း ၅၉၀ က အသက် ၂၂ ိံြစ်ရြိ တပ်သား ကိုစည်သူက အခုလို ေူပာူပပၝတယ်။

ကိုစည်သူ။ ။ "အမြတ် ၅၉၀ ေူခူမန်တပ်ရင်းကို ကဵနော်တိုႚ ကေဵာင်းဆင်းလ္ဘာပီးရောက်လာတာပၝ။ ပဲခူးတိုင်းဗဵဟြာမြြးက တပ်ရင်းတရင်းကို ၅၀ အသင့် ူပင်ထားဖိုႚနဲႚ ကော့ဗဵင်း၊ ေူမာင်းဦး၊ မီးအိုင်တောနဲႚ ရေပြင်သာယာတိုႚ အဲဒီရြာတေကြနေ တအိမ်ကို လောက်လေးစေ့ အလုံး ၁၀၀၊ လေးဂတြလက်၊ တုတ်တခေဵာင်းနဲႚ ဒိုင်းတခု အဲဒၝက ဘုန်းဋ္ဌကီးတြေ၊ ကေဵာင်းသားတြေ သောင်းကဵန်းလာရင် ရိုက်ရမယ်။ ရိုက်လိုႚမရတဲ့အဆုံး ပစ်မိန်ႚပေးထားတယ်။ အဲဒၝက ရန်ကုန်မြာ မသြားခင်မြာ ကဵနော်တိုႚေူပးလာတယ်၊ ကဵနော်တိုႚေူပးလာတော့ စက်တဘဿာ ၁၃ရက်နေႚက စေူပးတယ်၊ ကဵနော်က ေူပးတဲ့အေုကာင်းက နဂိုတည်းက စိတ်လည်းမပၝဘူး၊ ္ဘပီးရင် အဲလိုဆ္ဋိံူပတဲ့လူတေကြို ရိုက်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့ ကဵနော်လည်းမရိုက်ရဲဘူး၊ ဒၝမဵြိးကဵနော်တခၝမြ မလုပ်ဘူးတော့ ေုကာက်တာနဲႚ ကဵနော် ထြက်ေူပးလာခဲ့တာ။ ကိုစည်သူနဲႚအတူ အသက် ၁၉ ိံြစ်အရြယ် တပ်သားကိုရန်မဵိြးအောင် ကိုယ်ပိုင်အမြတ် တ/ ၃၆၂၁၆၃ လည်း ထြက်ေူပးလာခဲ့ပၝတယ်။ သူတိုႚိံြစ်ဦး ထြက်ေူပးရာမြာ ူမန်မာလုပ် M-11 သေနတ် တလက်စီနဲႚ ကဵည်ဆံ ၁၂၀ စီ ပၝလာခဲ့္ဘပီး ကရင်အမဵိြးသား တပ်မတော် ကေအဲန်အယ်လ်အေမြာ လက်နက်ခဵခဲ့ေုကာင်း ထြက်ေူပးလာတဲ့ တပ်သား ကိုရန်မဵိြးအောင်က ေူပာပၝတယ်။"

သူတိုႚိံြစ်ယောက်နဲႚ စစ်သင်တန်း တပတ်စဉ်ထဲဆင်းတဲ့ သူငယ်ခဵင်းတေလြည်း ဆ္ဋိံူပ သံဃာတော်တေကြို ိံြိမ်နင်းဖိုႚ စိတ်မပၝပေမယ့် ထြက်မေူပးရဲလိုႚ စစ်တပ်ထဲမြာ ကဵန်ခဲ့ေုကာင်းနဲႚ အေူခခံ စစ်သင်တန်းကေဵာင်းမြာ အရြယ်မရောက် သေးတဲ့ ကလေးစစ်သားတေလြဲ အမဵားအူပားတြေႚခဲ့ေုကာင်း ကိုစည်သူကေူပာူပပၝတယ်။

ကိုစည်သူနဲႚ ကိုရန်မဵိြးအောင်တိုႚ ိံြစ်ဦးဟာ လေ့ကဵင့်ရေး ၉ မြန်ူပည်နယ် သထု္ဘံမိြႚမြာရြိတဲ့ စစ်အေူခခံ လေ့ကဵင့်ရေး ကေဵာင်း သင်တန်း ၂/၂၀၀၇ တပတ်စဉ်ထဲ ဆင်းတဲ့ သူငယ်ခဵင်းတြေူဖစ်္ဘပီး အေူခခံ စစ်သင်တန်း ကာလ လေးလခြဲ၊ တပ်ရင်း ၅၉၀မြာ တလကေဵာ် စုစုပေၝင်း စစ်သက် ၆ လ နီးပၝးသာ ရြိသေးတဲႛ တပ်သားသစ်တြေ ူဖစ်ပၝတယ်။

စိတ်မပၝဘဲ စစ်သားူဖစ်ခဲ့ရသူ သူတိုႛိံြစ်ဦးစလုံးဟာ မြောင်ရိပ်ခိုမဆြို္ဘပီး ရဲအဖမ်းခံခဲ့ရ္ဘပီးတော့ ရန်ကုန်၊ ဒညင်းကုန်း စစ်သားစုဆောင်းရေး အပိုႚခံခဲ့ရသူတြေ ူဖစ်ပၝတယ်။ ကိုစည်သူဟာ ဧရာဝတီတိုင်း ပုသိမ်္ဘမိြႚ၊ ကမ်းကုန်းကေဵးရြာသား ူဖစ်္ဘပီး ကိုရန်မဵိြးအောင်က ဧရာဝတီတိုင်း ေူမာင်းူမ္ဘမိြႚနယ်၊ ူမစ္ဋိံာရပ်ကြက်မြာ မိဘတေနြဲႚအတူ နေထိုင်ခဲ့သူူဖစ်ပၝတယ်။ အခိုံြစ် ဧ္ဘပီလအတြင်း တပ်သားသစ်အူဖစ် စုဆောင်းခံရစဉ်အခဵိန်ကစလိုႚ သူတိုႚိံြစ်ဦးစလုံး မိဘတေနြဲႚ အဆက်အသြယ်မရရြိသေးဘူးလိုႚလည်း သိရပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။