ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းမဵားမႀတဆင့္ ဒုကၡသည္မဵားဆီသိုႛ ေပးပိုႛလႀႃဒၝန္းမည္

ဴမန္မာႎိုင္ငံက မုန္တိုင္းဒုကၡသည္ေတၾအတၾက္ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ သာ့သနာ့ဥေသ႖ာင္အဖၾဲႚ (သာသနာ့ေမာလိ) အဖၾဲႚကတဆင့္ ကယ္ဆယ္ေထာက္ပံ့ဖိုႛ ႎိုင္ငံတကာ အဖၾဲႚအစည္းတခု ဴဖစ္တဲ့ Avaaz အဖၾဲႚက ရန္ပံုေငၾရႀာေဖၾ ေနရာမႀာ အေမရိကန္ ေဒၞလာ ၂ သန္းေကဵာ္ ရရႀိခဲ့တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။
2008-05-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ရန္ကုန္႓မိႂႚရႀိ လမ္းတလမ္းတၾင္ နာဂစ္ မုန္တိုင္းေဳကာင့္ လဲ႓ပိႂေနေသာ သစ္ပင္၊ သစ္ကိုင္းမဵားကို ၂၀၀၈ ေမလ ၁၂ရက္ေနႛက သံဃာမဵား ရႀင္းလင္း ေပးေတာ္မူ ေနဳကဴခင္း ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ရန္ကုန္႓မိႂႚရႀိ လမ္းတလမ္းတၾင္ နာဂစ္ မုန္တိုင္းေဳကာင့္ လဲ႓ပိႂေနေသာ သစ္ပင္၊ သစ္ကိုင္းမဵားကို ၂၀၀၈ ေမလ ၁၂ရက္ေနႛက သံဃာမဵား ရႀင္းလင္း ေပးေတာ္မူ ေနဳကဴခင္း ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

သာသနာ့ေမာလိအဖၾဲႚ႒ကီးကေနတဆင့္ ဴမန္မာႎိုင္ငံက ေလေဘးဒုကၡသည္ေတၾကို ကူညီေပးဖိုႛ ရန္ပံုေငၾရႀာေဖၾရာမႀာ ေဒၞလာ ၂သန္း ေကဵာ္ရရႀိခဲ့ေဳကာင္း၊ အခုအခၝ အေမရိကန္ေဒၞလာ ၅ သိန္းခၾဲခန္ႛကို ဴမန္မာႎိုင္ငံထဲ ေပးပိုႛလႀႃဒၝန္းႎုိင္ခဲ့ေဳကာင္း Avaaz အဖၾဲႚရဲ့ အင္တာနက္ စာမဵက္နႀာမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

မုန္တိုင္းအ႒ကီးကဵယ္ တိုက္ခတ္ ဖဵက္ဆီးတာခံရတဲ့ ဧရာဝတီတိုင္းက ေဒသေတၾမႀာ ရဟန္းသံဃာေတာ္ေတၾနဲႛ ဘုန္းေတာ္႒ကီး ေကဵာင္းေတၾက ဒုကၡသည္ေတၾကို အဓိကထား ေနေရး၊ စားေရး ကူညီေပးေနတာဴဖစ္႓ပီး အခုရရႀိတဲ့ အလႀႃေငၾေတၾကိုလည္း ဒီေဒသေတၾက ဘုန္းေတာ္႒ကီးေကဵာင္းေတၾကိုပဲ တိုက္႟ိုက္ ေပးပိုႛ လႀႃဒၝန္းမယ္လိုႛ သာ့သနာ့ဥေသ႖ာင္အဖၾဲႚ႒ကီးက ေဴပာပၝတယ္။

တဴခားပံုစံေတၾနဲႛ အကူအညီေပးတာေတၾဟာ အာဏာပိုင္ေတၾရဲ့ အခဵိန္ဆၾဲတာ၊ အဂတိလိုက္စားတာနဲႛ အလၾဲသံုးတာေတၾ ဴဖစ္ႎုိင္႓ပီး ဘုန္းေတာ္႒ကီးေကဵာင္းေတၾကေန လႀႃဒၝန္းတာကေတာ့ စိတ္ခဵရတဲ့အေဳကာင္း၊ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ဘုန္းေတာ္႒ကီးေတၾနဲႛ ဘုန္းေတာ္႒ကီးေကဵာင္းေတၾဟာ ဴပည္သူအမဵားက အယံုဳကည္ဆံုးနဲႛ စိတ္အခဵရဆံုး လူမႁအဖၾဲႚအစည္းေတၾ ဴဖစ္ေဳကာင္း Avaaz အဖၾဲႚရဲ့ ေဳကညာခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ သာသနာ့ဥေသ႖ာင္အဖၾဲႚ႒ကီးရဲ့ ရန္ပံုေငၾရရႀိမႁ အေဴခအေနနဲႛႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံထဲကို ကယ္ဆယ္ေရး အလႀႃေတၾ ေပးပိုႛေနတာေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အေသးစိတ္သိႎိုင္ဖိုႛ သာသနာ့ဥေသ႖ာင္အဖၾဲႚ နာယက ဆရာေတာ္၊ ပီနန္ဆရာေတာ္႒ကီး ဦးပညာဝံသကို RFAက ဆက္သၾယ္ ေလ႖ာက္ထားဳကည့္ခဲ့ပၝတယ္။

ေလ႖ာက္ထားေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔