အညာမႀာမိုးေခၝင္႓ပီး ဴမစ္ေရမေအာင္၍ သီးႎႀံအထၾက္ေလဵာ့ႎိုင္

အထက္အညာမႀာ မိုးေခၝင္ေနတဲ့အတၾက္ အညာအေခၞ ေရမေအာင္ပဲ ခဵင္းတၾင္းနဲႛ ဧရာဝတီဴမစ္ေရလ႖ံရမဲ့ အခဵိန္မႀာ ေရမလ႖ံတဲ့အခၝ ဒီႎႀစ္မႀာ စိုက္ပဵိႂးသီးႎႀံအထၾက္ ေလဵာ့ဖၾယ္ ရႀိတယ္လိုႛ ေဒသခံေတၾက ေဴပာပၝတယ္။
2009-07-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဧရာဝတီဴမစ္ထဲမႀ ဝၝးေဖာင္တခုေပၞတၾင္ အဝတ္ေလ႖ာ္ေနေသာ အမဵိႂးသမီးတဦး ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ဧရာဝတီဴမစ္ထဲမႀ ဝၝးေဖာင္တခုေပၞတၾင္ အဝတ္ေလ႖ာ္ေနေသာ အမဵိႂးသမီးတဦး ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ေရကဵရင္ ေဴမဆီထက္သန္တဲ့ေဴမမႀာ စိုက္ပဵိႂးေလ့ရႀိတာမိုႛ ဒီႎႀစ္မႀာ ဴမစ္ေရမလ႖ံတဲ့အတၾက္ စိုက္ရပဵိႂးရ အခက္အခဲေတၾႚႎိုင္တယ္လိုႛ ေဴပာဳကပၝတယ္။

မိုးတၾင္းဴဖစ္ေပမဲ့ အညာမႀာ မိုးေရမရတဲ့အေဳကာင္း ေရစ႒ကိႂေဒသခံ တေယာက္က ေဴပာဴပပၝတယ္။

ေရစ႒ကိႂေဒသခံ။         ။ “အခု မိုးမ႟ၾာတာကို ႎႀစ္လေကဵာ္ေလာက္ ရႀိေန႓ပီ။ ေရစ႒ကိႂလည္း အဲလိုပဲ။ ေနာက္ ဴမစ္ေရကလည္း ကမ္းမလ႖ံဘူး။ ခဵင္းတၾင္း၊ ဧရာဝတီ ဴမစ္ကမ္းလ႖ံမႀ ဴမစ္ႎႀစ္ခုဳကား ပရိမၳလို ေဴမာင္ေအာက္က ခဵင္းတၾင္းေရနဲႛ ဧရာဝတီ တဴပင္တည္း ဴဖစ္မႀ ေရကဵတဲ့အခၝမႀာ စိုက္ရ ပဵိႂးရတာ။ ဒီႎႀစ္ အဲဒီ ဴမစ္ေရမလ႖ံဘူးဆိုရင္ စိုက္ေရးပဵိႂးေရး ဘာမႀ လုပ္လိုႛ ရမႀာ မဟုတ္ဖူး။ အေနာက္ဖက္လည္း ပခုကၠႃ၊ မံု႟ၾာ လမ္းတိုႛက ႟ၾာေတၾက ေရကန္ေတၾဆို ေရတစက္မႀ မရႀိဘူး။”

ဒၝေပမဲ့ မိုးရာသီမကုန္ေသးတဲ့အတၾက္ ကဵန္ရႀိေသးတဲ့ မုတ္သုန္ကာလမႀာ မိုးသဲသဲမဲမဲ ႟ၾာရင္ေတာ့ ထိုက္သင့္သေလာက္ စိုက္ပဵိႂးလိုႛ ရႎိုင္လိမ့္မယ္လိုႛ ေတာင္သူေတၾက ေမ႖ာ္လင့္ေနဳကပၝတယ္။

ဒၝေပမဲ့ ေႎႀာင္းမိုး မ႟ၾာဘူးဆိုရင္ ေတာင္သူလယ္သမားေတၾ ဒုကၡေရာက္ႎိုင္တယ္လိုႛလည္း ေဴပာပၝတယ္။

ေရစ႒ကိႂေဒသခံ။         ။ “အညာမႀာကို ႎႀစ္တိုင္းေလာက္ မ႟ၾာဘူးလိုႛ ယူဆရတယ္။ ခဵင္းတၾင္းဴမစ္မႀာ ဴမစ္ေရတက္လာဴပန္ေတာ့လည္းပဲ ထိုက္သင့္သေလာက္ တက္လာေပမဲ့ ဴမစ္ကမ္းမလ႖ံဘူးေပၝ့ဗဵာ၊ ေရမေအာင္ဘူးေပၝ့။ ပံုမႀန္ ေႎၾရာသီလိုဆိုရင္ ခဵင္းတၾင္းဴမစ္က ဧရာဝတီဴမစ္ထဲကို ပခုကၠႃနဲႛ ဴမင္းဴခံအဳကားမႀာ ဝင္တာ၊ ဆံုတာ။ ဴမစ္ဆံုရဲ့ အထက္ဖက္ ခဵင္းတၾင္းဴမစ္ကမ္းမႀာက ေရစ႒ကိႂရႀိတယ္၊ ဴမစ္ဆံုရဲ့ေအာက္ ဧရာဝတီဖက္ကမ္းမႀာက ပခုကၠႃရႀိတယ္၊ ဴမစ္ဆံုရဲ့အထက္ ဧရာဝတီဖက္ကမ္းမႀာ ဴမင္းဴခံရႀိတယ္။ ဴမင္းဴခံ၊ ေရစ႒ကိႂ၊ ပခုကၠႃက ႒တိဂံရဲ့ ထိပ္သံုးခုပဲ။ ဒီ ဴမစ္႒ကီးႎႀစ္ဴမစ္ရဲ့ ေရက ဆက္သၾားတာ ပံုမႀန္ဆိုရင္ ဴမစ္ေရ လ႖ံ႓ပီးေတာ့ ကဵေတာ့။ အဲဒီ ဴမစ္ေရကဵေတာ့မႀ စပၝးတိုႛ ပဲတိုႛ စိုက္ဳကရတာ။ မိုးရာသီသာ ကုန္သၾားတယ္၊ ဒီ ဴမစ္ႎႀစ္ဴမစ္ေရက ကမ္းမလ႖ံဘူးဆိုရင္ က႗န္ေတာ္တိုႛ စိုက္ေရးပဵိႂးေရးက လုပ္လုိႛ မရပဲနဲႛ က႗န္ေတာ္တိုႛ ေတာင္သူလယ္သမားေတၾ အလၾန္ ဒုကၡေရာက္ႎိုင္ပၝတယ္။”

အညာက ထန္းပင္ေတၾဟာ အဴမစ္ေတၾ ရႀည္ထၾက္႓ပီး ေရစုပ္ယူတဲ့ သဘာဝရႀိတဲ့အေဳကာင္း၊ ခုဆိုရင္ တႎႀစ္ထက္တႎႀစ္ မိုးပၝးေရရႀားလာတဲ့အတၾက္ ထန္းပင္ေတၾ ေရမဝဳကပဲ ထန္းလဵက္ အထၾက္လည္း နည္းနည္းလာတဲ့အေဳကာင္းလည္း ထန္းေတာပိုင္ရႀင္ေတၾက ေဴပာဳကပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔