လူသားခဵင္းစာနာေရးလုပ္ငန္းအတၾက္ ေဒၞလာ ၂၃ သန္း ဥေရာပ ကူညီ

ဴမန္မာႎုိင္ငံနဲႛ ထိုင္းႎုိင္ငံက ဴမန္မာဒုကၡသည္ေတၾအတၾက္ လူသားခဵင္းစာနာမႁ အကူအညီအဴဖစ္ အေမရိကန္ ေဒၞလာ ၂၃ သန္းေကဵာ္နဲႛ ညီမ႖တဲ့ ယူ႟ိုေငၾ ၁၇ သန္းေကဵာ္ကို ကူညီသံုးစၾဲဖိုႛ ဥေရာပေကာ္မရႀင္က ဆံုးဴဖတ္ လိုက္ပၝတယ္။
2010-02-16
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ထိုင္း-ဴမန္မာနယ္စပ္ ဒုကၡသည္စခန္းတခု၏ ယာယီတဲမဵား ေရႀႚတၾင္ ကရင္ဒုကၡသည္မဵားကို ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ထိုင္း-ဴမန္မာနယ္စပ္ ဒုကၡသည္စခန္းတခု၏ ယာယီတဲမဵား ေရႀႚတၾင္ ကရင္ဒုကၡသည္မဵားကို ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

အခု ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၅ ရက္ေနႛမႀာ ခဵမႀတ္ခဲ့တဲ့ ဥေရာပေကာ္မရႀင္ရဲ့ ရသံုးဘတ္ဂဵတ္ထဲက ဴမန္မာႎုိင္ငံနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ သီးသန္ႛ ထုတ္ဴပန္ထားတဲ့ စီမံကိန္း အစီရင္ခံစာကို ေဖေဖာ္ဝၝရီ ၁၆ ရက္ ဒီကေနႛ ထုတ္ဴပန္ထားရာမႀာ အခုလိုေဖာ္ဴပထားတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီအကူအညီကို ဴမန္မာႎုိင္ငံက လူသားခဵင္းစာနာေရး လုပ္ငန္းေတၾအတၾက္ ၂၀၁၀ ဇန္နဝၝရီလက စတင္႓ပီး လာမဲ့ တႎႀစ္ခၾဲ ကာလအတၾင္း အသံုးဴပႂမယ္လိုႛ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

အမဵားအားဴဖင့္ စားနပ္ရိကၡာနဲႛ လူေနမႁ အေထာက္အကူဴပႂ စီမံကိန္းေတၾမႀာ သံုးစၾဲဖိုႛ ရႀိတယ္လိုႛ ဥေရာပေကာ္မရႀင္ လူသားခဵင္းစာနာမႁ အကူအညီေပးေရးဌာန ECHO က ဴပန္ဳကားေရးအရာရႀိ Mr. Thorsten Muench က RFAကို ေဴပာပၝတယ္။

အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ ဳကက္ေဴခနီအသင္း၊ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မဵားဆိုင္ရာမဟာမင္း႒ကီး႟ံုး၊ နယ္စည္းမထား ဆရာဝန္မဵားအဖၾဲႚ စတဲ့ ႎုိင္ငံတကာ အစိုးရမဟုတ္တဲ့ အဖၾဲႚေတၾကေနတဆင့္ ကူညီသၾားမယ္လုိႛလည္း ဥေရာပေကာ္မရႀင္ လူသားခဵင္းစာနာမႁ အကူအညီေပးေရးဌာန ဴပန္ဳကားေရးအရာရႀိ မစၤတာ မၾန္ႛခဵ္က ေဴပာပၝတယ္။

စုစုေပၝင္း ယူ႟ိုေငၾ ၁၇ သန္းေကဵာ္ေကဵာ္ထဲက ၆ သန္းဟာ စားနပ္ရိကၡာဆုိင္ရာ အကူအညီေပးေရး စီမံကိန္းေတၾမႀာ သံုးစၾဲဖိုႛဴဖစ္႓ပီး ကဵန္တဲ့ ၁၁ သန္းေကဵာ္ကေတာ့ ေရသန္ႛရရႀိေရး၊ အိုးအိ္မ္၊ စတဲ့ လူေနမႁဆိုင္ရာ တဴခားကဵယ္ဴပန္ႛတဲ့ လုပ္ငန္းေတၾအတၾက္ ဴဖစ္ပၝတယ္လိုႛ ေဴပာသၾားပၝတယ္။

ဥေရာပေကာ္မရႀင္အေနနဲႛ ဒီအကူအညီေတၾကို ဴမန္မာဴပည္တၾင္းမႀာမကပဲ ထိုင္းႎုိင္ငံထဲမႀာရႀိတဲ့ ဴမန္မာဒုကၡသည္ေတၾ၊ ဴပည္တၾင္း အိုးအိမ္စၾန္ႛထၾက္ေဴပးေနရတဲ့ ဒုကၡသည္ေတၾအတၾက္လည္း အသံုးဴပႂမယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔