ဥေရာပသမဂၢ၏ ဴမန္မာႎိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ အာရႀသိုႛသၾားမည္

2007-12-14
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

fassino_150px.jpg
ဥေရာပသမဂၢ (EU)၏ ဴမန္မာႎိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ပီယဲ ဖက္ဆီႎုိ။ (Photo: AFP)

ဴမန္မာႎုိင္ငံဆုိင္ရာ အီးယူူ ဥေရာပသမဂၢရဲ့ အထူးကုိယ္စားလႀယ္အဴဖစ္ ခန္ႛအပ္ခံထားရသူ မစၤတာ ပီယဲ ဖက္ဆီႎုိဟာ ဴမန္မာႎုိင္ငံအေရးနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ လာမဲ့သီတင္းပတ္အတၾင္း တ႟ုတ္နဲႛ တဴခားအာရႀႎုိင္ငံေတၾဆီ သၾားေရာက္ဖုိႛရႀိတယ္လုိႛ သိရပၝတယ္၊၊

ဴမန္မာစစ္အစုိးရကုိ တည္႓ငိမ္တဲ့ ဒီမုိကေရစီႎုိင္ငံ ထူေထာင္ေရးလုပ္ဖုိႛ နားလည္သေဘာေပၝက္ လာေအာင္ ႒ကိႂးပမ္းမႁတရပ္အေနနဲႛ ခုလုိတ႟ုတ္နဲႛအာရႀႎုိင္ငံေတၾဆီ သၾားေရာက္မႀာဴဖစ္တယ္လုိႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံဆုိင္ရာ အီးယူူ ဥေရာပသမဂၢရဲ့ အထူးကုိယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ပီယဲ ဖက္ဆီႎုိက ေဴပာပၝတယ္၊၊ ဒီႎုိင္ငံေတၾဟာ ေဒသတၾင္းမႀာ အေရးပၝတဲ့ ႎုိင္ငံေတၾ ဴဖစ္တယ္လုိႛလည္း သူက ေဴပာပၝတယ္၊၊

တ႟ုတ္ႎုိင္ငံဟာဆုိရင္ ႎုိင္ငံေရးအရ အင္အား႒ကီးႎုိင္ငံဴဖစ္တဲ့အဴပင္ ႎုိင္ငံတကာေရးရာေတၾမႀာလည္း တ႟ုတ္ႎုိင္ငံရဲ့အေရးပၝမႁက ႒ကီးမားလာေနေဳကာင္း၊ ဒၝ့ေဳကာင့္ ဴမန္မာႎုိင္ငံကိစၤမႀာလည္း တ႟ုတ္ႎုိင္ငံ အေနနဲႛ အဴပႂသေဘာဳသဇာသက္ေရာက္ႎုိင္မႀာ ေသခဵာေဳကာင္း မစၤတာ ဖက္ဆီႎုိက ေဴပာပၝတယ္၊၊

မစၤတာ ဖက္ဆီႎုိဟာ ဒီဇင္ဘာ ၁၈ရက္ ေရႀႚသီတင္းပတ္ အဂႆၝေနႛမႀာ တ႟ုတ္ႎုိင္ငံ ေဘဂဵင္း႓မိႂႚကုိ (၂)ရက္ဳကာ သၾားေရာက္မႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊ အဲဒီေနာက္ သူဟာ တဴခားအာရႀႎုိင္ငံေတၾဴဖစ္တဲ့ အိႎၬိယ၊ အင္ဒုိနီးရႀား၊ ထုိင္း၊ မေလးရႀားနဲႛ ဗီယက္နမ္ႎုိင္ငံတုိႛကုိ ခရစ္စမတ္ပၾဲေတာ္အ႓ပီးမႀာ သၾားေရာက္ဖုိႛ စီစဥ္ထားပၝတယ္၊၊

ဘယ္လ္ဂဵီယမ္ႎုိင္ငံ ဘရပ္ဆဲ႓မိႂႚက ေဆၾးေႎၾးပၾဲတခုအ႓ပီး မစၤတာ ဖက္ဆီႎုိက ေဴပာဳကားရာမႀာ ဴမန္မာစစ္အစုိးရအေနနဲႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အေပၞ ထိန္းခဵႂပ္ထားမႁမႀန္သမ႖ကုိ ဖယ္ရႀားဖုိႛ၊ အမဵိႂးသားဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရးကိစၤ လုပ္ဖုိႛလုိအပ္ေဳကာင္းကိုလည္း ထည့္သၾင္း ေဴပာဳကားသၾားခဲ့ပၝတယ္၊၊ ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲ့ ဒီမုိကေရစီ ေဴပာင္းလဲေဖာ္ေဆာင္ေရးအတၾက္ သူႛအေနနဲႛ အစုိးရထိပ္တန္း အရာရႀိေတၾ၊ အတုိက္အခံ ေခၝင္းေဆာင္ေတၾ၊ ဘာသာေရးနဲႛ အရပ္သားအာဏာပုိင္ေတၾအပၝအဝင္ အေရးပၝသူအားလံုးနဲႛ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးသၾားဖုိႛ စီစဥ္ထားတယ္လုိႛ မစၤတာ ဖက္ဆီႎုိက ေဴပာပၝတယ္၊၊

ဒၝ့ဴပင္ လာမဲ့လပုိင္းအတၾင္း ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ သၾားေရာက္ဖုိႛပၝ စီစဥ္ထားတယ္လုိႛ သူက ေဴပာပၝတယ္၊၊ ဒီခရီးစဥ္အတၾက္ ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ရဲ့ အထူးကုိယ္စားလႀယ္ မစၤတာ အီဘရာဟင္ ဂမ္ဘာရီနဲႛ တုိင္ပင္ဆံုးဴဖတ္သၾားမႀာ ဴဖစ္တယ္လုိႛလည္း ဴမန္မာႎုိင္ငံဆုိင္ရာ အီးယူူ ဥေရာပသမဂၢရဲ့ အထူးကုိယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ပီယဲ ဖက္ဆီႎုိ က ဆက္ေဴပာသၾားခဲ့ပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔