ေကအိုင္အို နယ္ေဴမမႀာ စစ္အစိုးရ ဝန္ထမ္းေတၾက သက္တမ္းလၾန္ေဆးေတၾ ေပးေဝ

ဳသဂုတ္လ ၂၃ ရက္ေနႛမႀာ ေကအိုင္အို ထိမ္းခဵႂပ္ရာ လိုင္ဇာ႓မိႂႛကို ေဴမာက္ပိုင္းတိုင္းမႀႃးနဲႛ အတူ ေဆးဝန္ထမ္းေတၾ၊ လံုဴခံႂေရးအေစာင့္ေတၾနဲႛ အမဵိႂးသမီးေရးရာ အဖၾဲႛဝင္ေတၾ အပၝအဝင္ လိုင္ဇာကို ေရာက္လာတယ္လိုႛ ေဒသခံေတၾက ေဴပာပၝတယ္။ ကဵန္းမာေရးနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ လိုင္ဇာ႓မိႂႛမႀာ တရက္တည္း ၂ မဵိႂး လုပ္ေဆာင္သၾားတယ္လိုႛလည္း သိရပၝတယ္။ ပထမ တမဵိႂးကေတာ့ ကာကၾယ္ေဆးထိုးတာဴဖစ္႓ပီးေတာ့ ေနာက္တမဵိႂးကေတာ့ တိုင္းမႀႃးနဲႛ ပၝလာတဲ့ ေဆးဝန္ထမ္းေတၾက လိုင္ဇာဴပည္သူလူထုကို အခမဲ့ ေဆးဴဖန္ႛေဝေပးတာဴဖစ္ပၝတယ္။
2008-08-24
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေျမာက္ဖက္ဆံုးတြင္တည္ရွိေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ အင္အားႀကီးအိမ္နီးခ်င္း တရုတ္၊ အိႏိၵယႏိုင္ငံတို႔နဲ႔ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ဆက္စပ္ေနပါသည္
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေျမာက္ဖက္ဆံုးတြင္တည္ရွိေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ အင္အားႀကီးအိမ္နီးခ်င္း တရုတ္၊ အိႏိၵယႏိုင္ငံတို႔နဲ႔ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ဆက္စပ္ေနပါသည္
Map: RFA

ဒီအေဳကာင္းနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ ကိုယ္တိုင္ေဆးယူခဲ့တဲ့ လိုင္ဇာေဒသခံ တဦးက အခုလို ေဴပာပၝတယ္။

လိုင္ဇာေဒသခံ တဦး။     ။ လိုင္ဇာ႓မိႂႛရဲႛခန္းမမႀာ ကုလသမဂၢ၊ ေကအိုင္ေအနဲႛ ကဵန္းမာေရးဌာနတိုႛ သံုးခုေပၝင္း႓ပီး ပိုလီယိုနဲႛ ေမးခိုင္ကာကၾယ္ေဆးေတၾထိုးတယ္ ကာကၾယ္ေဆးတိုက္တယ္။ တိုင္းမႀႃးခရီးစဥ္နဲႛ ပၝလာတဲ့ ကဵန္းမာေရးဌာနက ေဆးဴဖန္ႛတာ မႀာ ေဆးေတၾက သက္တမ္းလၾန္ေဆးေတၾ ဴဖစ္ေနတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံ ေဆးဝၝးထုတ္လုပ္တဲ့ စက္ရံုကပဲ မႎႀစ္တံုးကဟာ ၂၀၀၇၊ ဇူလိုင္လ ၇ လပိုင္း ေလာက္တံုး သက္တမ္းကုန္ဆံုးေနတာေတၾဴဖစ္ေနတယ္၊ စားေဆးေတၾေရာ၊ လိမ္းေဆးေတၾေရာ ပၝတယ္၊ ေဆးတမဵိႂးဆိုရင္ အစိမ္းမႀာ အနက္အေဴပာက္ေတၾ၊ လိမ္းေဆးဆိုရင္ ဘူးနဲႛဆိုေတာ့ သက္တမ္းကုန္ဆံုးေနတဲ့ဟာေတၾ ေတၾႛတယ္လိုႛ သူက ဆက္လက္ေဴပာဴပပၝတယ္။

ေဴမာက္ပိုင္းတိုင္းမႀႃးနဲႛ ပၝလာတဲ့ ေဆးဝန္ထမ္း ေဴခာက္ေယာက္ေလာက္က တာဝန္ယူ ဴဖန္ႛေဝသၾားတာဴဖစ္တယ္လိုႛလဲ သိရပၝတယ္။ လူေတၾက သူတိုႛဴဖစ္တဲ့ေရာဂၝေတၾကို ေဴပာဴပတဲ့အခၝ အဲဒီ ေရာဂၝနဲႛ ပတ္သက္တဲ့ ေဆးေတၾကို ေပးခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ အခုလို ေဆးေတၾက ရက္လၾန္ေဆးေတၾဴဖစ္ေနတာေဳကာင့္ ေဒသခံ အမဵိႂးသမီးေတၾ၊ ေဆးယူထား တဲ့လူေတၾက အဲဒီသူတိုႛေပးတဲ့ေဆးေတၾကို စားရမႀာ ေဳကာက္ေနဳကတယ္လိုႛ ေဒသခံေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

အဲဒီ ဴမန္မာစစ္အစိုးရေဆးဝန္ထမ္းေတၾဟာ ဴပည္သူလူထုကို ေဆးေပးရာမႀာ တခဵိႂႛကို ပုလင္းလိုက္ေပးတာ၊ လိမ္းေဆးဆိုရင္ ဗူးလိုက္ေပးတာေတၾရႀိသလို ပုလင္းထဲက ထုတ္႓ပီးေတာ့ ခၾဲေဝေပးတာေတၾလဲရႀိပၝတယ္။ အဲဒီပုလင္းထဲက ထုတ္ေပးတဲ့ ေဆးေတၾကလဲ အမဲေဴပာက္ေတၾပၝဝင္ေနတာေဳကာင့္အဲဒီေဆးေတၾဟာ တေနရာမႀာ စုပံု႓ပီးေတာ့မႀ သက္တမ္းကုန္သၾားတဲ့ ေဆးေတၾဴဖစ္ဖိုႛမဵားတယ္လိုႛ ေဒသခံေတၾ က ယူဆေနဳကပၝတယ္။

ဒီအေဳကာင္းနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ေကအိုင္အို ေဴပာေရးဆိုခၾင့္ရႀိသူ ဗိုလ္မႀႃး႒ကီးဂၾမ္ေမာ္ကို ေမးဴမန္းဳကည့္တဲ့အခၝ သက္တမ္းလၾန္ေဆးေတၾ ေပးတာေတာ့ မသိေသးတဲ့အေဳကာင္း ဒၝေပမဲ့ ေဴမာက္ပိုင္းတိုင္းမႀႃး လာသၾားေဳကာင္း၊ တဆက္တည္း ကဵန္းမာေရးနဲႛ ပတ္သက္တဲ့ လုပ္ငန္းေတၾ လုပ္ကိုင္သၾားေဳကာင္းကိုေတာ့ အတည္ဴပႂေဴပာ ဆိုပၝတယ္။

ေဆးဝန္ထမ္းေတၾအေနနဲႛ ဴပည္သူလူထုကို သက္တမ္းလၾန္ ေဆးေတၾ ဴဖန္ႛေဝတဲ့ အေဳကာင္းအရင္းကို အတိအကဵမသိရေသးေပမဲ့ အခုလို လုပ္တာေတာ့ ဴပည္သူလူထု အတၾက္ လံုး၀မေကာင္းသလို ေကအိုင္အိုကိုလဲ ေစာ္ကားရာ ေရာက္ေနတယ္လိုႛ လိုင္ဇာေဒသခံေတၾက ေဴပာေနဳက ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔