အဖမ္းခံထားရသူမဵား၏မိသားစု အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ ဳကက္ေဴခနီသိုႛတင္ဴပ

2007-09-11
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

fuel_march_08-19-07_200px.jpg
စစ္အစိုးရက ေလာင္စာဆီေဈးႎႁန္းမဵား ႟ုတ္တရက္ အဆမတန္ ဴမၟင့္တင္မႁကို ၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားမဵား ဦးေဆာင္၍ ဳသဂုတ္လ ၁၉ရက္ေနႛက ပထမဆံုး ဆႎၬထုတ္ေဖာ္ဴပသသည့္ စီတန္းလမ္းေလ႖ာက္ပၾဲ ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)

အဖမ္းခံေနရတဲ့ ၈၈မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾရဲ့ မိသားစုဝင္ေတၾက အဖမ္းခံရသူေတၾ ဘယ္မႀာရႀိသလဲဆိုတာ အာဏာပိ္ုင္ေတၾထံကို စက္တင္ဘာလ ၁၁ရက္ မေန့က စံုစမ္းခဲ့ဳကပၝတယ္။ ၈၈မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾရဲ့ မိသားစုဝင္ေတၾ အင္းစိန္ေထာင္ကို သၾားဴပီး စံုစမ္းမႁေတၾ ဴပႂလုပ္ခဲ့သလို အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ ဳကက္ေဴခနီရံုး ICRCကိုလည္း သၾားဴပီး အဖမ္းခံရသူေတၾနဲ့ ပတ္သက္လိုႛ တင္ဴပတာေတၾ လုပ္ခဲ့တာပၝ။

ခုလို သၾားေရာက္စံုစမ္းရတာနဲ့ ပတ္သက္လိုႛ အဖမ္းခံေနရတဲ့ ကိုအံ့ဘၾယ္ေကဵာ္ရဲ့မိခင္ဴဖစ္သူ အသက္၇၄ႎႀစ္ရႀိ ေဒၞတင္တင္ဝင္းက မိဘအေနနဲႛ စိတ္ပူပန္တဲ့အေဳကာင္း ေဴပာပၝတယ္။

ညလာေခၞတုန္းက ေမးစရာရႀိလိုႛပၝဆို႓ပီး မနက္ကဵ ဴပန္ပိုႛမယ္ဆိုတဲ့သေဘာမဵိႂး ေဴပာတဲ့အတၾက္ လဲစရာ အဝတ္အစားအပို၊ ေဆးဝၝးစတာေတၾ မပၝပဲ ကိုအံ့ဘၾယ္ေကဵာ္က ဒီအတိုင္း လိုက္သၾားတာေဳကာင့္္ ကဵန္းမာေရးကို အဓိက စိုးရိမ္ပူပန္ေဳကာင္း မိခင္က ေဴပာပၝတယ္။

ဴပီးခဲ့တဲ့ ရက္ေတၾအတၾင္း အဖမ္းခံေနရသူေတၾရဲ့ ကဵန္းမာေရးနဲ့ ပတ္သက္တဲ့ သတင္းမဵိႂးစံု ေပၞထၾက္ေနတာေဳကာင့္ စိုးရိမ္ေသာက ေရာက္ဳကရတယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။ သၾားေရာက္စံုစမ္းတဲ့ အေဴခအေနနဲ့ ပတ္သက္ဴပီး အဖမ္းခံေနရသူ ကိုဴပံႂးခဵိႂရဲ့ ဇနီး မဝၝဝၝဝင္းကို RFAမႀ ဦးတင္ေအာင္ခိုင္က ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔