ဝတ္ဴပႂဆုေတာင္းပၾဲေဳကာင့္ အဖမ္းခံထားရသူမဵားကို မိသားစုက ေတၾႚဆံုရန္႒ကိႂးပမ္း

2007-06-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

fish_release_150px.jpg
ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ႎႀင့္ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားမဵား လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ ဴမန္မာႎိုင္ငံ ႓မိႂႚ႟ၾာ အေတာ္မဵားမဵားတၾင္ ဝတ္ဴပႂဆုေတာင္းပၾဲမဵား ဴပႂလုပ္ဳကရာတၾင္ ဴမန္မာႎႀစ္ဆန္း ၁ရက္ေနႚက ေဘးမဲ့ ငၝးႎႀင့္ ငႀက္မဵား လၿတ္၍လည္း ဆုေတာင္းခဲ့ဳကသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ တကၾ ႎုိ္င္ငံေရးအကဵဥ္းသားမဵား လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ ဆုေတာင္းပၾဲေတၾ လုပ္ခဲ့လိုႛ အဖမ္းခံရသူ ၅၇ဦးရဲ့ မိသားစုဝင္ေတၾ ဇၾန္လ ၂၇ရက္ ဒီကေနႛ ကဵိႂကၠဆံကၾင္းမႀာရႀိတဲ့ စစ္ေဳကာေရးစခန္းကို သၾားေရာက္ခဲ့ဳကပၝတယ္။

အဖမ္းခံထားရသူ ၅၇ဦးရဲ့ မိသားစုဝင္ေတၾ စစ္ေဳကာေရးစခန္းကို သၾားခဲ့ေပမဲ့ ဖမ္းထားသူေတၾကို ေတၾႚခၾင့္မရခဲ့ပၝဘူး အာဏာပိုင္ေတၾက ေတၾႚဆံုခၾင့္မေပးတဲ့အဴပင္ စစ္ေဳကာေရးစခန္းမႀာ ထိန္းသိမ္းထားသူမရႀိဘူးလိုႛ ေဴပာဆိုေဳကာင္း အဖမ္းခံထားရသူ ဦးစန္းႎို္င္ေခၞ ေမာင္စန္းရဲ့ အစ္ကိုဴဖစ္သူ ဦးဴမင့္ႎို္င္က ေဴပာပၝတယ္။

အဖမ္းခံရသူေတၾရဲ့ မိသားစုဝင္ေတၾက တစုတစည္းတည္း သၾားေရာက္ဳကတာမဟုတ္ပဲ ကိုယ့္အုပ္စုနဲႛ ကိုယ္ သၾားေရာက္ဳကတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ မနက္ပိုင္း ၁၀နာရီေလာက္က သၾားေရာက္ခဲ့တဲ့ မဴဖႃဴဖႃသင္းရဲ့ အစ္မဴဖစ္သူ မစပယ္ကေတာ့ ကဵိႂကၠဆံကၾင္းေရႀႚမႀာ ဒီကေနႛမႀ ထူးထူးဴခားဴခား အတားအဆီးေတၾ ခဵထားေဳကာင္း အငႀားယာဥ္ေတၾေတာင္ ေရႀႚကဴဖတ္လိုႛ မရေဳကာင္း ခုလိုေဴပာဴပပၝတယ္။

အမဵိႂးသားညီလာခံ ကိုယ္စားလႀယ္ေတၾအတၾက္ လံုဴခံႂေရးခဵထားတယ္လိုႛ အေဳကာင္းဴပ႓ပီး သူတိုႛကို အဝင္မခံဘူးလိုႛ မဴဖႃဴဖႃသင္းရဲ့ အစ္မဴဖစ္သူ မစပယ္က ေဴပာသၾားပၝတယ္။

စစ္ေဳကာေရးမႀာ မဴဖႃဴဖႃသင္းနဲႛတကၾ အဖမ္းခံေနရသူ ၁၀ဦးထက္မနည္း ဇၾန္လ၁၉ရက္ေနႛကစ႓ပီး အစာငတ္ခံ ဆႎၬဴပေနတယ္ဆိုတဲ့ အတည္ဴပႂလိုႛ မရတဲ့ သတင္းေတၾ ထၾက္ေပၞေနပၝတယ္။ ခုဆို အစာငတ္ခံ ဆႎၬဴပမႁဟာ ၉ရက္ ရႀိသၾား႓ပီဴဖစ္တာေဳကာင့္ မိသားစုအေနနဲႛ အထူးစိုးရိမ္မိေဳကာင္း မဴဖႃဴဖႃသင္းရဲ့ မိသားစုက RFAကိုေဴပာပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔