ေပဵာက္ေနတဲ့ ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားေတၾသတင္း မိသားစုေတၾ သိရ႓ပီ

ဴမင္းဴခံ၊ ေညာင္ဦးနဲႛ ေကဵာက္ပန္းေတာင္း႓မိႂႚေတၾမႀာ ႓ပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာလနဲႛ ေအာက္တိုဘာလအတၾင္း အဖမ္းခံခဲ့ရတဲ့ သံဃာေတာ္ ႎႀစ္ပၝး အပၝအဝင္ ၁၆ ဦးကို ႎႀစ္ရႀည္ေထာင္ဒဏ္ေတၾ ခဵ႓ပီး မဳကာခင္က နယ္ေဝး ေထာင္ေတၾကို ပိုႛလိုက္ရာမႀာ ဘယ္သူက ဘယ္ေထာင္ေရာက္သၾားမႀန္း စံုစမ္းမရလိုႛ မိသားစုေတၾ ေသာကေရာက္ ေနခဲ့ရပၝတယ္။
2010-02-04
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀ ေ႟ၿဝၝေရာင္ သံဃာ့လႁပ္ရႀားမႁ ႎႀစ္ႎႀစ္ေဴမာက္ အထိမ္းအမႀတ္အဴဖစ္ ဖိလိပိုင္ႎိုင္ငံ မနီလာ႓မိႂႚရႀိ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ သံ႟ံုးေရႀႚတၾင္ ၂၀၀၉ စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္ေနႛက ဖိလိပိုင္ လူမဵိႂးမဵား စု႟ံုးဆႎၬဴပကာ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားမဵား လၾတ္ေဴမာက္ေရး ေတာင္းဆိုေနဴခင္း ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀ ေ႟ၿဝၝေရာင္ သံဃာ့လႁပ္ရႀားမႁ ႎႀစ္ႎႀစ္ေဴမာက္ အထိမ္းအမႀတ္အဴဖစ္ ဖိလိပိုင္ႎိုင္ငံ မနီလာ႓မိႂႚရႀိ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ သံ႟ံုးေရႀႚတၾင္ ၂၀၀၉ စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္ေနႛက ဖိလိပိုင္ လူမဵိႂးမဵား စု႟ံုးဆႎၬဴပကာ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားမဵား လၾတ္ေဴမာက္ေရး ေတာင္းဆိုေနဴခင္း ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

သူတိုႛအထဲက ေထာင္ဒဏ္ ၅၁ ႎႀစ္ ခဵခံရတဲ့ ကိုမဵိႂးဟန္က သူေရာက္ေနတဲ့ ေတာင္႒ကီးေထာင္ကေန ႒ကားခံ အဆက္အသၾယ္နဲႛ အေ႒ကာင္း႒ကားလာတာေ႒ကာင့္ ေကဵာက္ပန္းေတာင္းက သံဃာေတာ္ ဦးေဇာတိကနဲႛ ဦးရဲေခၝင္တိုႛ ၂ ဦးကလၾဲလိုႛ ကဵန္တဲ့ ၁၄ ဦး ဘယ္ေထာင္ေတၾမႀာ ေရာက္ေန႓ပီဆိုတာကို သိဳကရ႓ပီလိုႛ ကိုမဵိႂးဟန္ရဲ့ အစ္မဴဖစ္သူက RFA ကို ေဴပာဴပပၝတယ္။

“ေဒၝက္တာဝင့္သူက ဗန္းေမာ္တဲ့ ၊ မဵိႂးဟန္က ေတာင္႒ကီး၊ ဦးနႎၬဝံသက လား႟ႁိး၊ ဳကည္စိုးက ဴမစ္႒ကီးနား။ သန္းထိုက္ေအာင္က ေတာင္ငူ။ ကိုကိုႎိုင္က မံု႟ၾာ၊ လႀမဵိႂးေကဵာ္က ေ႟ၿဘို၊ ေဝ႓ဖိႂးနဲႛ စိုးရာဇာဴဖႃနဲႛက ကေလးတ့ဲ၊ ေကဵာက္ပန္းေတာင္းက ကိုလတ္က လား႟ိႁးတဲ့၊ ပုဂံေညာင္ဦးက ဦးေဇာ္ေဇာ္က ဗန္းေမာ္တဲ့၊ တနဂႆေႎၾေနႛမႀာ ေတၾႚရမယ္ေပၝ့။”

ေထာင္ဒဏ္ ၂၈ ႎႀစ္ ခဵမႀတ္ခံထားရတဲ့ ေဒၝက္တာဝင့္သူကလည္း သူႛကို ဗန္းေမာ္ေထာင္ကို ေဴပာင္းေ႟ၿႚလိုက္႓ပီ ဆိုတာကို အသၾားမႀာ လမ္းကေန အိမ္ကို တယ္လီဖုန္းဆက္ ေဴပာဴပတာေဳကာင့္ ကဵန္းမာေရး မေကာင္း ဴဖစ္ေနတဲ့ သူႛမိခင္ ေဒၞသန္းေဆၾက တဴခားသူတေယာက္ကို ေထာင္ဝင္စာပစၤည္းေတၾ လုိက္ပိုႛခိုင္းေနတယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။

“သူတိုႛဆက္တာကေလ၊ သေဘႆာေပၞကေန ဆက္တာ။ သေဘႆာနဲႛက သူတိုႛက အဳကာ႒ကီး သၾားေနရတာ။ အဲ့ဒီ ကဵေတာ့ အန္တီတိုႛကလည္း သူက မဆက္ေသးတဲ့ကဵေတာ့ စိတ္ပဵက္႓ပီးေတာ့လိုက္ရႀာ ဟိုရႀာဒီရႀာနဲႛ ပန္းတာ ေပၝ့၊ အဲ့ဒီမႀာ တိုႛဆီက ၃ ေယာက္ လာတယ္ေလ၊ သေဘႆာေပၞမႀာပဲ ရႀိေသးတယ္တဲ့၊ ေစာင္ေတၾဘာေတၾ ပိုက္ဆံေတၾ လာပိုႛပၝတဲ့၊ နဂိုက ယူသၾားရေအာင္ ေပးထားတဲ့ဟာေတၾက မေလာက္ဘူးတဲ့။”

ဴမင္းဴခံ႓မိႂႚက ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသား မိသားစုေတၾ ေဴပာသၾားတာပၝ။

ေညာင္ဦး႓မိႂႚ က အဖမ္းခံထားရတဲ့ ေမာင္ႎႀမ ၃ေယာက္ဴဖစ္တဲ့ ကိုမဵိႂးမင္းသန္ႛက ပူတာအို၊ သူႛရဲ့ အစ္မ မခဵိႂခဵိႂသန္းက ဴမစ္႒ကီးနားနဲႛ အစ္ကို႒ကီးဴဖစ္တဲ့ ကိုလင္းေအာင္ဆက္က ပခုကၠႃေထာင္ကို ေရာက္ေနတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ဒီလူေတၾအားလံုးကို အစိုးရအ႒ကည္ညိႂပဵက္ေစမႁ၊ အီလက္ထ႟ၾန္းနစ္ ဥပေဒ၊ ႟ုပ္ဴမင္သံဳကားနဲႛ ဗီၾဒီယို အက္ဥပေဒ၊ မတရားသင္းဥပေဒ၊ ပုံႎႀိပ္ဥပေဒ၊ အသင္းအဖၾဲႚဥပေဒ စတာေတၾနဲႛ တရားစၾဲ႓ပီး ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႎႀစ္ကေန ၇၁ ႎႀစ္ထိ ဴပစ္ဒဏ္ေတၾ ခဵမႀတ္လိုက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔