ဖားကန္ႛမႀာ လူေနအိမ္အခဵိႂႚ ေရထဲေမဵာပၝ

ကခဵင္ဴပည္နယ္ ဖားကန္ႛေကဵာက္စိမ္းတၾင္း ေဒသမႀာ ေခဵာင္းေရေတၾ လ႖ံတက္႓ပီး လူေနအိမ္အခဵိႂႚ ေရထဲ ေမဵာပၝ သၾားတဲ့အထိ ဴဖစ္ခဲ့ရတဲ့အဴပင္ သၾားေရးလာေရးေတၾလည္း အခက္အခဲဴဖစ္ကာ အေရာင္းအဝယ္ေတၾပၝ ရပ္ဆိုင္းကုန္တဲ့အထိ ဴဖစ္ေနေဳကာင္း သိရပၝတယ္။
2010-07-23
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ကခဵင္ဴပည္နယ္ ေကဵာက္စိမ္းတၾင္း ေဒသဴဖစ္ေသာ ဖားကန္ႛတၾင္ မိုးအဆက္မဴပတ္ ႟ၾာသၾန္း႓ပီးေနာက္ ေရ႒ကီးေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: Kachin News Group)
ကခဵင္ဴပည္နယ္ ေကဵာက္စိမ္းတၾင္း ေဒသဴဖစ္ေသာ ဖားကန္ႛတၾင္ မိုးအဆက္မဴပတ္ ႟ၾာသၾန္း႓ပီးေနာက္ ေရ႒ကီးေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: Kachin News Group)
(Photo: Kachin News Group)

ဆိုးဆိုး႟ၾား႟ၾား ႒ကံႂေနရတဲ့ ေနရာေတၾကေတာ့ ဖားကန္ႛေဒသတၾင္းက ႓မိႂႚမ၊ မရႀီကေထာင္၊ ေအးဴမသာယာ၊ လံုးခင္း၊ ငႀက္ေပဵာေတာ၊ ကုုေဋ စတဲ့႟ၾာေတၾ ဴဖစ္ဳကပၝတယ္။ ဇူလိုင္လဆန္းကတည္းကစ႓ပီး မိုးအဆက္မဴပတ္ ႟ၾာသၾန္း႓ပီး ဥ႟ုေခဵာင္းနဲႛ နမၳားေခဵာင္းေရ ဴမင့္တက္လာ႓ပီး အခုရက္ပိုင္း ေရ႒ကီးမႁက ပိုဆိုးလာတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ႓ပီးခဲ့တဲ့ တနလႆာေနႛကစလိုႛ ဥ႟ုေခဵာင္းတေလ႖ာက္က ေရ႒ကီးတဲ့ အေဴခအေနေတၾနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ လံုးခင္းမႀာ ေနထိုင္တဲ့ ေဒသခံတေယာက္က အခုလို ေဴပာဴပပၝတယ္။

“ေခဵာင္းနားကအိမ္ေတၾ အကုန္ ပဵက္စီးကုန္တယ္၊ အိမ္ေတၾေရာ ဘီလိယက္ခံုေတၾေရာ တခဵိႂႚေတၾဆိုရင္ ဆိုင္ကယ္ေတၾပၝ ေမဵာကုန္တယ္၊ တခဵိႂႚ အိမ္ေတၾဆိုရင္ သဲစာဖံုး႓ပီးမႀ အကုန္လံုး ဴမႂပ္ကုန္တယ္ ေခၝင္မိုးေလးပဲ ကဵန္ေတာ့တယ္၊ လူအေသအေပဵာက္ေတာ့ မရႀိဘူးဗဵ။ တ႟ၾာလံုးနီးပၝးကုိ ႒ကီးတာ ကုေဋေမႀာ္မႀာကဵေတာ့ ကုမၯဏီက သဲစာေတၾနဲႛ လုပ္ထားတဲ့အခၝကဵေတာ့ တင္႟ံုပဲ တင္ထားတယ္ဆိုေတာ့ ေမဵာပၝကုန္တာ၊ အကုန္လံုး ေခဵာင္းေဘးနားမႀာ ေဆာက္ထားတဲ့ ကုေဋေမႀာ္က အိမ္ေတၾကေတာ့ အကုန္ ပဵက္စီးကုန္တယ္၊ လံုးခင္း ႒ကီး႓ပီဆိုရင္ ေအာက္ဖက္က ဖားကန္ႛ၊ ယူမာ၊ ဆိုင္းေတာင္ အကုန္႒ကီး႓ပီ။”

ေရေဘးဒုကၡသည္ေတၾဟာ အဴမင့္ပိုင္းမႀာရႀိတဲ့ ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္း၊ ခရစ္ယာန္ဘုရားေကဵာင္းနဲႛ ရင္းႎႀီးတဲႛမိတ္ေဆၾအိမ္ေတၾမႀာ သၾား႓ပီး ခိုလံႁေနရတယ္လိုႛသိရပၝတယ္။

ေရ႒ကီးမႁေဳကာင့္ လံုးခင္းနဲႛ ဖားကန္ႛရဲ့ ခရီးအသၾားအလာ သယ္ယူပိုႛေဆာင္ေရးေတၾ အခက္အခဲ ဴဖစ္ကုန္႓ပီး အေရာင္းအဝယ္ေတၾလည္း ရပ္တန္ႛေန႓ပီလိုႛလည္း ေနာက္ထပ္ ဖားကန္ႛေဒသခံ တေယာက္က အခုလိုေဴပာဴပပၝတယ္။

“ေရက နည္းတာမဟုတ္ဘူး ေရဴပင္႒ကီးကိုက ေဳကာက္စရာ႒ကီး ဴဖစ္ေနတာအခု တ႓မိႂႚလံုး နစ္ေနတာပဲကၾာ။ ေမႀာ္ဝမ္း တရပ္ကၾက္ ကဵန္တာပဲ။ ေနာက္ထပ္ ၂ ရက္အတၾင္း ကဵဖိုႛ မဴမင္ေသးဘူး မိုးကလည္း မဴပတ္ဘူးေလ၊ အကုန္လံုး အေရာင္းအဝယ္မေဴပာနဲႛ စားဖိုႛ ေသာက္ဖိုႛေတာင္ ရပ္ရမလိုဴဖစ္ေနတာ။ အခု ဝယ္စရာ ေနရာမရႀိတာနဲႛကို အဓိက ခက္တာက လုပ္စားကိုင္စားလူေတၾတိုႛ၊ ေကဵာင္းသားေတၾေပၝ့ ။ ဒၝေတၾ တအားခက္ခဲတာကိုးေနာ၊ အာဏာပိုင္ရဲ့ ပံ့ပိုးကူညီမႁလည္း ဘာမႀမရႀိဘူး ထမင္းထုပ္ တထုပ္ လိုက္မေပးဘူး၊ ေရ႒ကီးသတင္း တခဵက္ေဆာ္ဳသ မေပးဘူး။”

ေကဵာက္စိမ္းတၾင္းေဒသမႀာ အခုေနာက္ပိုင္း ႎႀစ္စဥ္လိုလို ေရ႒ကီးေနရတာဟာ အဲဒီေဒသအတၾင္း အဓိက စီးဆင္းေနတဲ့ ဥ႟ုေခဵာင္းမႀာ ေ႟ၿနဲႛ ေကဵာက္စိမ္းကို စက္ယႎၩရားေတၾ အသံုးဴပႂ တူးေဖာ္လာဳက႓ပီး ထၾက္လာတဲ့ ေဴမစာေတၾကို စည္းမရႀိကမ္းမရႀိ ပံုထားတဲ့အတၾက္ ေရစီးေရလာ မေကာင္းဴဖစ္ရတာကေန အစဴပႂတာလိုႛ ေဒသခံ အမဵားအဴပားက ေဴပာဆိုဳကပၝတယ္။

လက္ရႀိစစ္အစိုးရ အာဏာရလာ႓ပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္း ၁၉၉၀ ခုႎႀစ္ေလာက္ကစ႓ပီး ကုမၯဏီေတၾကို ေကဵာက္စိမ္းနဲႛ ေ႟ၿတူးေဖာ္ခၾင့္ေတၾ ခဵေပးလိုက္ပၝတယ္။ အရင္က တပိုင္တႎိုင္ တူးေဖာ္ဳကတာမဵိႂး ဴဖစ္ေပမဲ့ ကုမၯဏီေတၾကေတာ့ စက္ယႎၩရားေတၾ အသံုးဴပႂ တူးေဖာ္ဳကတာေဳကာင့္ သဘာဝ အေနအထားေတၾ ဴမန္ဴမန္ဆန္ဆန္႒ကီး ေဴပာင္းလဲပဵက္စီးကုန္တာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ သဘာဝ ပတ္ဝန္းကဵင္ ထိန္းသိမ္းေရး အင္န္ဂဵီအို အဖၾဲႚေတၾက ေထာက္ဴပေဴပာဆိုဳကပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔