ႎိုင္ငံဴခားသံ႟ံုးမဵား ေနဴပည္ေတာ္သိုႛ မေ႟ၿႚလို

2006-11-17
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
naypyidaw_200px.jpg
ဴမန္မာႎိုင္ငံ၏ ႓မိႂႚေတာ္သစ္ဟု ဆိုေသာ ေနဴပည္ေတာ္တၾင္ မ႓ပီးစီးေသးေသာ အေဆာက္အအံုမဵားကို ယခုႎႀစ္ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ၌ ေတၾႚဴမင္ရပံု။ ႓မိႂႚအဂႆၝႎႀင့္ မညီႌၾတ္ေသးေသာ ေနဴပည္ေတာ္သိုႛ ႎိုင္ငံဴခား သံ႟ံုးမဵား ေဴပာင္းေ႟ၿႚရန္ စိတ္မပၝပဲ ဴဖစ္ေနပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

႓မိႂႚေတာ္သစ္ ေနဴပည္ေတာ္ကို ႎုိင္ငံဴခားသံ႟ံုးေတၾ ေဴပာင္းေ႟ၿႛခဵင္ေအာင္ နအဖအစိုးရက စည္း႟ံုးေနေပမယ့္ သံ႟ံုးေတၾက စိတ္ထက္ထက္သန္သန္ မရႀိပဲ ဴဖစ္ေနပၝတယ္။

ေနဴပည္ေတာ္ကို ေ႟ၿႛမယ္ ဆိုရင္ သံ႟ံုး တ႟ံုးအေနနဲႛ ငၝးဧက ရႀိတဲ့ ေဴမကၾက္တကၾက္ ရရႀိမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ တကယ္လိုႛ ေနာက္ထပ္ ေဴမကၾက္ ထပ္လိုခဵင္တယ္ ဆုိရင္ ထပ္ေလ႖ာက္ႎုိင္တယ္လိုႛ နအဖအစိုးရက ေဴပာပၝတယ္။ အရင္ဆံုး ေလ႖ာက္တဲ့လူဟာ ေဴမေနရာ ေကာင္းေကာင္းရမယ္လိုႛ နအဖအစိုးရက ႎိုင္ငံဴခား သံတမန္ေတၾကို ေဴပာခဵိန္မႀာေတာ့ သံတမန္ေတၾက စိတ္မသက္မသာနဲႛ နားေထာင္ေနဳကတယ္လိုႛ ဆုိပၝတယ္။

ခုလို သံ႟ံုးေတၾကို ေနဴပည္ေတာ္ကို ေ႟ၿႛဖိုႛ နအဖအစိုးရက စည္း႟ံုးေနေပမဲ့ ေနဴပည္ေတာ္မႀာက ႓မိႂႚအဂႆၝနဲႛ ညီႌၾတ္မႁ မရႀိေသးတဲ့အဴပင္၊ ဴမန္မာဴပည္ လုပ္ငန္းအားလံုးရဲ့ ဗဟိုအခဵက္အခဵာ ရန္ကုန္႓မိႂႚနဲႛလည္း ဆက္သၾယ္ေရးေကာင္းေကာင္း မရႀိေသးပၝဘူး။

ခုလို သံ႟ံုးေတၾကို ေနဴပည္ေတာ္ကို ေ႟ၿႛဖိုႛ၊ နအဖအစိုးရက ေဴပာခဵိန္မႀာေတာ့ ထုိင္းသံတမန္ေတၾ ႎႁတ္ဆၾံႚသၾားဳကတယ္လိုႛ ဗန္ေကာက္ပိုႛစ္သတင္းစာက ေရးပၝတယ္။ အေဳကာင္းကေတာ့ လၾန္ခဲ့တဲ့ ၂ ႎႀစ္အတၾင္း၊ ထုိင္းဘတ္ေငၾ သန္း ၁၄၀ တန္၊ သံ႟ံုးအေဆာက္အအံုသစ္ကို ေဆာက္လက္စ ဴဖစ္ေနလိုႛပၝပဲ။ ဒီသံ႟ံုးသစ္ကို ေရႀႚႎႀစ္၊ ဇႎၮဝၝရီလထဲမႀာ ဖၾင့္လႀစ္ဖိုႛ ထုိင္းသံတမန္ေတၾက စီစဥ္ထားပၝတယ္။

ခုလို ေနဴပည္ေတာ္ကို သံ႟ံုး ေဴပာင္းကို ေဴပာင္းရမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ထုိင္းသံ႟ံုးအေနနဲႛ တဴခား သံ႟ံုးေတၾ လုပ္သလို၊ ေနဴပည္ေတာ္ကို သံအရာရႀိတဦး ပိုႛထားတဲ့နည္းကိုပဲ လိုက္ေကာင္းလုိက္ရလိမ့္မယ္လိုႛ ဗန္ေကာက္ပိုႛစ္သတင္းစာက ေရးပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔