ဴမန္မာအာဏာပိုင္ေတၾ စာနယ္ဇင္း လၾတ္လပ္ခၾင့္ ေလးစားဖိုႛ ဴပင္သစ္ ေဴပာဳကား

ဴမန္မာအာဏာပိုင္ေတၾအေနနဲႛ ဴပည္သူေတၾရဲ့ လၾတ္လပ္မႁနဲႛ အေဴခခံ အခၾင့္အေရးေတၾ အပၝအဝင္ စာနယ္ဇင္း လၾတ္လပ္ခၾင့္ေတၾကို ေလးစား လိုက္နာဖိုႛ လိုအပ္တဲ့အေဳကာင္း၊ လၾတ္လပ္တဲ့ သေဘာထား ထုတ္ေဖာ္မႁေတၾကို နည္းအမဵိႂးမဵိႂးနဲႛ ေဖာက္ဖဵက္ ကဵႃးလၾန္မႁ ေတၾကိုလည္း မိမိတိုႛအေနနဲႛ စိုးရိမ္မကင္း ဴဖစ္ရတဲ့အေဳကာင္း ဴပင္သစ္ ႎိုင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီးဌာနက ေဖေဖာ္ဝၝရီ ၁ ရက္ မေနႛက ေဳကညာခဵက္တေစာင္ ထုတ္ဴပန္ ေဴပာဳကားလုိက္ပၝတယ္။
2010-02-02
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ျမန္မာျပည္သူမ်ားသည္ ေရဒီယို သတင္းကို အဓိက နားေထာင္ေလ့ရိွၾကျပီး၊ ပံုမွာ စစ္ေတြျမိဳ႕အနီး ေမာ္ေတာ္ေပၚတြင္ လိႈင္းတို ေရဒီယို နားေထာင္ေနသူ တဦး ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: RFA / Tyler Chapman)
ျမန္မာျပည္သူမ်ားသည္ ေရဒီယို သတင္းကို အဓိက နားေထာင္ေလ့ရိွၾကျပီး၊ ပံုမွာ စစ္ေတြျမိဳ႕အနီး ေမာ္ေတာ္ေပၚတြင္ လိႈင္းတို ေရဒီယို နားေထာင္ေနသူ တဦး ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: RFA / Tyler Chapman)
Photo: RFA / Tyler Chapman)

မဳကာေသးခင္ရက္ပိုင္းေတၾကပဲ ဴမန္မာဴပည္တၾင္းက သတင္းသမားတခဵိႂႚကို ႒ကီးေလးတဲ့ ဴပစ္ဒဏ္ေတၾ ခဵမႀတ္႓ပီး ေနာက္ ဴပင္သစ္ႎုိင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီးဌာနက အခုလို စုိးရိမ္မကင္း ဴဖစ္မိတဲ့အေဳကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေဴပာဆုိလုိုက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

စစ္အစိုးရရဲ့ သတင္းလၾတ္လပ္ခၾင့္အေပၞ  တင္းတင္းကဵပ္ကဵပ္ ခဵႂပ္ခဵယ္ကန္ႛသတ္မႁေဳကာင့္၊ ဴပည္သူေတၾဟာ ဴပည္ပသတင္း ဌာနေတၾကို ပိုမို အေလးေပး အားထားလာေဳကာင္း၊ ဒၝေဳကာင့္လည္း ဴပည္ပမီဒီယာေတၾနဲႛ ဆက္သၾယ္ သတင္းေပးသူေတၾကိုလည္း ရာဇဝတ္မႁ ကဵႃးလၾန္သူေတၾလို ႒ကီးေလးတဲ့ ေထာင္ဒဏ္ အဴပစ္ေပးတာ ဴဖစ္ေဳကာင္း၊ အခုလုိ လုပ္ေဆာင္ေနတာဟာလည္း စစ္အစုိးရအာဏာပုိင္ေတၾရဲ့ မတရားမႁေတၾကုိ ေဖာ္ထုတ္မႀာ စုိးတဲ့အတၾက္သာ ဴဖစ္ေဳကာင္း ရန္ကုန္႓မိႂႚက မဂၢဇင္း အယ္ဒီတာတေယာက္က ခုလို ေဝဖန္သၾားခဲ့ပၝတယ္။

“သူကေတာ့ ေနာက္မလုပ္ရဲေအာင္ရယ္၊ ေနာက္တခုက ဴပည္တၾင္းမႀာ ဴဖစ္ပဵက္ေနတဲ့ေပၝ့ဗဵာ၊ အကဵင့္ပဵက္ ဴခစားမႁေတၾ၊ မမႀန္မကန္ လုပ္ေနမႁေတၾ၊ အာဏာအလၾဲသံုးစား လုပ္႓ပီးေတာ့ မတရား ဖိႎႀိပ္ေနမႁေတၾ၊ အဲဒီေတာ့ အဲဒီသတင္းေတၾ မေရာက္ေအာင္ လမ္းေဳကာင္းေတၾကို သူတိုႛကလည္း တတ္ႎိုင္သေလာက္ ပိတ္မႀာပဲ။ ဒၝမႀ သူတိုႛ ေရရႀည္ သူတိုႛ လိုခဵင္တဲ့ ပံုစံနဲႛ သၾားလိုႛရမယ္။ အဲဒီအခၝကဵေတာ့ ႓ခိမ္းေဴခာက္မယ္၊ အကဵပ္ကိုင္မယ္၊ ခုနလို ေထာင္ႎႀစ္ရႀည္ခဵတဲ့ နည္းေတၾ သံုးမႀာပဲဗဵ။ မလုပ္ရဲေအာင္ လုပ္မႀာပဲ။”

ဴပန္သစ္ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးဌာနရဲ့ မေနႛက ထုတ္ဴပန္ ေဳကညာခဵက္ထဲမႀာ ဴပည္ပအေဴခစိုက္သတင္း ဌာနကို သတင္းပိုႛခဲ့တာေဳကာင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၃ ႎႀစ္ အဴပစ္ေပးခံခဲ့ရတဲ့ ဒီဗီၾဘီ သတင္းေထာက္ ကိုေငၾစိုးလင္းနဲႛ ေထာင္ဒဏ္ႎႀစ္ ၂၀ စီရင္ခဵက္ ခဵခံခဲ့ရတဲ့ မလႀလႀဝင္းတိုႛနဲႛ ပတ္သက္႓ပီးေတာ့လည္း စိုးရိမ္မကင္း ဴဖစ္ရေဳကာင္း ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔