မစၤတာဂမ္ဘာရီ ဴမန္မာႎိုင္ငံကေန ဴပန္လည္ထၾက္ခၾာသၾား႓ပီ

ကုလသမဂၢအတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ရဲ့ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီဟာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ စစ္အစိုးရ ထိပ္ပိုင္းေခၝင္းေဆာင္ေတၾကို ေတၾႛဆံုေဆၾးေႎၾးဖိုႛ ဳကိႂးစားရာမႀာ မေအာင္ဴမင္ပဲ ဒီကေနႛ ဴပန္လည္ထၾက္ခၾၝသၾားပၝတယ္။
2008-08-23
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္၏ ဴမန္မာႎိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ အီဘရာဟင္ ဂမ္ဘာရီ (အလယ္ ဝဲ) ရန္ကုန္႓မိႂႚတၾင္ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ ဗဟို အလုပ္အမႁေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္မဵားႎႀင့္ ဳသဂုတ္လ ၂၃ရက္ေနႛက ေတၾႚဆံုေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္၏ ဴမန္မာႎိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ အီဘရာဟင္ ဂမ္ဘာရီ (အလယ္ ဝဲ) ရန္ကုန္႓မိႂႚတၾင္ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ ဗဟို အလုပ္အမႁေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္မဵားႎႀင့္ ဳသဂုတ္လ ၂၃ရက္ေနႛက ေတၾႚဆံုေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
AFP

သူဟာ စစ္အစိုးရနဲႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္တိုႛအဳကား ေတၾႛဆံုေဆၾးေႎၾးပၾဲေတၾ  ဴပန္စႎိုင္ေအာင္ တၾန္းအားေပးဖိုႛ ေမ႖ာ္လင့္ထားခဲ့ပၝတယ္။

ဒၝေပမယ့္ အခု ရက္ဳကာခရီးစဥ္မႀာ စစ္အစိုးရေခၝင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးသန္းေရၿနဲႛ ေတၾႛခၾင့္မရပဲ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီးသိန္းစိန္နဲႛပဲ ေတၾႛလိုက္ရတဲ့အတၾက္ သူေမ႖ာ္လင့္ ထားတာနဲႛလၾဲခဲ့ရပၝတယ္။

စစ္ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီးေတၾဟာ မစၤတာဂမ္ဘာရီကို သူတိုႛရံုးစိုက္ရာ ေနဴပည္ေတာ္႓မိႂႛသစ္ကို ေတာင္ မဖိတ္ဳကားခဲ့ဘူးလိုႛသိရပၝတယ္။

မစၤတာဂမ္ဘာရီ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ေရာက္ေနစဥ္မႀာ အင္အယ္ဒီေခၝင္းေဆာင္ေတၾနဲႛ ႎႀစ္႒ကိမ္ ေတၾႛဆံုခဲ့ပၝတယ္။ ဒၝေပမယ့္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛေတာ့ မေတၾႛခဲ့ရပၝဘူး။ ေလ့လာသူ ေတၾကေတာ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္က မစၤတာဂမ္ဘာရီနဲႛ မေတၾႚဆံုတာဟာ ဴမန္မာ့ အေရးနဲႛပတ္သက္႓ပီး ကုလသမဂၢ ေဆာင္ရၾက္ေနတာကို သေဘာမကဵတဲ့ အတၾက္ေဳကာင့္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

မစၤတာဂမ္ဘာရီရဲႚ ခရီးစဥ္အေပၞ အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ပုလဲ႓မိႂႚနယ္ ဴပည္သူႚလၿတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႀယ္ ေဒၝက္တာတင့္ေဆၾကို မအင္ဳကင္းႎိုင္က ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္ကို နားဆင္ႎိုင္ပၝတယ္။

မအင္ဳကင္းႎိုင္ရဲႚ ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။


ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔