ကုလသမဂၢကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီေနရာ အစားထိုးဖၾယ္ရႀိ

မစၤတာဂမ္ဘာရီကို ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ရဲႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ အဴဖစ္ကေန ဖယ္ရႀားခံရႎိုင္ဖၾယ္ ရႀိတယ္လိုႛ ကုလသမဂၢရံုးမႀာရႀိတဲ့ Inner City သတင္းဌာနက စေနေနႛက ေရးသားေဖၞဴပလိုက္ပၝတယ္။
2008-08-31
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္၏ ဴမန္မာႎိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ အီဘရာဟင္ ဂမ္ဘာရီ (အလယ္ ဝဲ) ရန္ကုန္႓မိႂႚတၾင္ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ ဗဟို အလုပ္အမႁေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္မဵားႎႀင့္ ဳသဂုတ္လ ၂၃ရက္ေနႛက ေတၾႚဆံုေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္၏ ဴမန္မာႎိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ အီဘရာဟင္ ဂမ္ဘာရီ (အလယ္ ဝဲ) ရန္ကုန္႓မိႂႚတၾင္ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ ဗဟို အလုပ္အမႁေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္မဵားႎႀင့္ ဳသဂုတ္လ ၂၃ရက္ေနႛက ေတၾႚဆံုေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
AFP

ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ေဴခာက္ရက္ဳကာေနထိုင္ခဲ့႓ပီး ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛေရာ၊ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေရၿ နဲႛပၝ မေတၾႛခဲ့ရဘဲ ဴပန္လာခဲ့ရတဲ့ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီဟာ သူႛခရီးစဥ္နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ေဝဖန္ေဴပာဆိုတာေတၾ ေပၞထၾက္ေနေပမဲ့ သူႛအေနနဲႛ တစံုတရာ ကာကၾယ္ေဴပာဆိုတာ မရႀိေသးပၝဘူး။ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ႓ဗိတိန္သံအမတ္ မစၤတာ ဂ႗န္ေဆာ္ယာ က ဂမ္ဘာရီရဲႛခရီးစဥ္ဟာ စိတ္ပဵက္ဖၾယ္ေကာင္းေဳကာင္း အဂႆၝေနႛက ေဴပာဆိုခဲ့ပၝတယ္။

မစၤတာဂမ္ဘာရီရဲႛ ခရီးဟာစိတ္ပဵက္စရာပၝ၊ သူဘာေတၾေဴပာမယ္ဆုိတာ ဴပန္လာမႀ နားေထာင္ဳကည့္တာေပၝ့။ မစၤတာဂမ္ဘာရီ နယူးေယာက္ကို ဴပန္လာတဲ့အခၝ မိမိအေနနဲႛ ကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီမႀာ ဂမ္ဘာရီရဲႛတာဝန္နဲႛ ပတ္သက္တဲ့ေရႀႛေရးကိစၤ ေဴပာဆိုမႀာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ မစၤတာဂ႗န္ေဆာ္ယာက ေဴပာသၾားခဲ့ပၝတယ္။ ႓ပီးခဲ့တဲ့ေသာဳကာေနႛက ကုလသမဂၢ သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲမႀာ မစၤတာဂမ္ဘာရီရဲႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံခရီးစဥ္နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ေမးဴမန္းရာမႀာ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ မာရီ အိုကာဘီက ဒီကိစၤနဲႛပတ္သက္႓ပီး မစၤတာဂမ္ဘာရီက သူကိုယ္တိုင္ သတင္းေထာက္ေတၾကို တိုက္ရိုက္ေဴပာခဵင္ပၝ တယ္လိုႛ ေဴဖဳကားခဲ့ပၝတယ္။   

အမည္မေဖၞလိုသူ အာဆီယံအဖၾဲႛဝင္ ကုလသမဂၢသံအမတ္ တဦးကေတာ့ မစၤတာဂမ္ဘာရီရဲႛ ေနရာကို တဴခားလူနဲႛ အစားထိုးလိမ့္မယ္လိုႛ ဳကားသိရေဳကာင္း Inner City သတင္းဌာနကို ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္။ သူႛအေနနဲႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို အဴပစ္မတင္ေဳကာင္း၊ မိမိသာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ဴဖစ္ရင္လည္း ေနရာအစားထိုးခံရေတာ့မယ့္ အထူးကိုယ္စားလႀယ္နဲႛ ေတၾႛမႀာမဟုတ္ေဳကာင္း ေဴပာဆိုခဲ့တယ္လိုႛ Inner City သတင္းမႀာ ေဖၞဴပထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔