ေရၿဴပည္သာ စက္မႁဇံုက အထည္ခဵႂပ္ အလုပ္သမားေတၾရဲႚ အေဴခအေန

ရန္ကုန္တိုင္း ေရၿဴပည္သာစက္မူဇံု အမႀတ္၃က Myanmar UIV garment ကိုရီးယား အထည္ခဵႂပ္စက္ရံုမႀာ ဴမန္မာ အလုပ္သမားေတၾကို ကိုရီးယား အလုပ္ရႀင္ေတၾနဲႛ ဴမန္မာအလုပ္ဳကပ္ေတၾက လုပ္ငန္းခၾင္ထဲမႀာ နည္းမဵိႂးစံုသံုးဴပီး နႀိပ္ကၾပ္ေနတယ္လိုႛ သတင္းရရႀိပၝတယ္။ အခုရက္ပိုင္းေတၾမႀာ ဴပည္ပပိုႛ အထည္ခဵႂပ္ စက္ရံုေတၾမႀာ ကုန္အမႀာေတၾ ကဵဆင္းတဲ့အတၾက္ အလုပ္သမားေတာ္ေတာ္မဵားမဵားကို ေလဵာ့ခဵေနတာေတၾရႀိေနပၝတယ္။ ဒၝေဳကာင့္ လက္ရႀိလုပ္ကိုင္ေနဳကရတဲ့ စက္ရံုေတၾမႀာ အခက္အခဲေတၾရႀိေနဳကေပမယ့္ အလုပ္တည္ဴမဲႎိုင္ဖိုႛ ဒုကၡခံဴပီး လုပ္ကိုင္ ေနဳကရတယ္လိုႛ အလုပ္သမားေတၾက ေဴပာပၝတယ္။
2008-12-26
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုတခုတြင္ အလုပ္သမတဦး စက္ခ်ဳပ္ေနပံု ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: AFP)
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုတခုတြင္ အလုပ္သမတဦး စက္ခ်ဳပ္ေနပံု ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)
အခုရက္ပုိင္းမႀာပဲ အဲ့ဒီ့ကိုရီးယားစက္ရံုမႀာ အလုပ္သမားေတၾ အလုပ္ေခတၨနားတဲ့ အခဵိန္ကို နည္းနည္းပဲေပး႓ပီး အလုပ္လုပ္ခဵိန္ကို ပိုတိုးလိုက္ပၝတယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ ညပိုင္း အလုပ္ဆင္းခဵိန္မႀာလည္း လံုး၀ နားခဵိန္မေပးဘူးလိုႛ အလုပ္သမားေတၾက ေဴပာပၝတယ္။ စက္ရံုမႀာ အလုပ္သမား ေထာင္ခဵီရႀိေနေပမယ့္ အလုပ္သမားေသာက္သံုးေရဗူးကို ဆယ္ဂဏန္းပဲထားေပးပၝတယ္။ ေသာက္သံုးေရ လံုေလာက္မူ မရႀိလို ႛ ေနအိမ္က ေရဗူး သယ္ေဆာင္လာရင္လဲ ဒဏ္ေငၾေပးေဆာင္ရတယ္လိုႛ အထည္ခဵႂပ္ စက္ရံုအလုပ္သမား အမဵိႂးသမီးတဦးက ေဴပာပၝတယ္။ အလုပ္သမား အမဵိႂးသမီး။        ။ " အရင္က မိနစ္ေလးဆယ္ နားေပးတယ္ အခုက နာရီ၀က္ပဲေပးတယ္ သိပ္မဳကာေသးဘူး ႎႀစ္ရက္သံုးရက္ေလာက္ပဲရႀိေသးတယ္ ႒ကီး႒ကီးကဵယ္ကဵယ္ ကေတာ့ ေရကိစၤပဲေပၝ့၊ ရံုထဲမႀာ လူေတၾက အမဵား႒ကီးဆိုေတာ့ ေရသန္ႛပံုးက တေနႛမႀ ပံုး၆၀ေလာက္ပဲ မႀာတယ္ ကဵန္တဲ့ေရက ေရသန္ႛမဟုတ္ဘူးေပၝ့ မသန္ႛတဲ့ေရေတၾ တိုက္တယ္။ အဓိကကေတာ့ ကဵန္းမာေရးေရာ လူမူေရးေရာ ဘာမႀ မရႀိဘူးေပၝ့။" အထည္ခဵႂပ္အလုပ္သမားေတၾဟာ မနက္ ၇နာရီခၾဲကေန ေနႛခင္း ၁၂နာရီခၾဲအထိ မနားတမ္း ခဵႂပ္ရ႓ပီး ေနႛလည္ တနာရီကေန ညေန ၈ နာရီအထိ အလုပ္ဆက္တိုက္ ဆင္းဳကရပၝတယ္။ တလကို စက္ခဵႂပ္အလုပ္သမ တေယာက္ကို ကဵပ္နႀစ္ေသာင္း ရတယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ အခဵိန္ပိုဆင္းခေဳကး တနာရီကို တရာကဵပ္နဲႛ ရႀစ္ဆယ္ကဵပ္ ၀န္းကဵင္ဳကားပဲ ရတယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။ ေပးပၝတယ္။ အေရးေပၞကိစၤေဳကာင့္ ႒ကိႂတင္ ခၾင့္တိုင္ဳကားႎိုင္ဴခင္းမရႀိတဲ့ အလုပ္သမားေတၾကို တရက္ အလုပ္ပဵက္ရင္ ကဵပ္ငၝးေထာင္ ႎူန္း ဴဖတ္ေတာက္တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ ကိုရီးယား အလုပ္ပိုင္ရႀင္သူေဌးက စက္ရံုအလုပ္သမေတၾကို ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ရိုက္နႀက္ ေစာ္ကားတာေတၾလည္း ရႀိတဲ့အဴပင္ ဴမန္မာအလုပ္ဳကပ္ေတၾက သနပ္ခၝးလိမ္း လာသူေတၾကို အ၀တ္စနဲႛ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ပၾတ္တိုက္ ဖဵက္ထုတ္တာ ေတၾ ရႀိတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ အလုပ္သမား အမဵိႂးသမီး။        ။ " အခက္အခဲကေလ သူေဌးက လက္ေတၾဘာေတၾပၝတယ္၊ သူေဴပာလိုႛမရရင္ သူေဴပာတာ သူဴပတာ အဆင္မေဴပရင္ လက္ေတၾ ဘာေတၾနဲႛ ရၾယ္တဲ့အခၝလဲရႀိတယ္ တခၝ တေလကဵရင္လည္း ပုခံုးတိုႛ လက္ေမာင္းတိုႛကို ထိုးသၾားတယ္ လက္ညိႂးနဲႛ ထိုးသၾားတာရႀိတယ္၊ သနပ္ခၝးဘာေတၾလိမ္းရင္လဲ သဘက္ကိုေရစၾတ္ဴပီး မဵက္နႀာေတၾဘာေတၾကို ဖဵက္တယ္ အဖဵက္မခံရင္လဲ အကဵီေတၾ ဘာေတၾကို ဆၾဲေဆာင့္ဴပီး ေဴပာဆိုတာေတၾရႀိတယ္။" ရန္ကုန္တုိင္း စက္မူဇံုအတၾင္းက ႎိုင္ငံဴခားသားပိုင္ အထည္ခဵႂပ္စက္ရံုေတၾမႀာ လုပ္ကိုင္ရတဲ့ ဴမန္မာအလုပ္သမားေတၾမႀာ ကဵမ္းမာေရး ဴပႂစုေစာင့္ေရႀာက္မူေတၾ မရတဲ့အဴပင္ အေဴခခံ အလုပ္သမားအခၾင့္အေရးေတၾလည္း ဆံုးရံႁးေနရပၝတယ္။ အလုပ္ရႀင္ အလုပ္ဳကပ္ေတၾရဲႛ လုပ္ငန္းခၾင္တၾင္း အလုပ္သမား အခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္မူေတၾကို ခံစားေနဳကရေပမယ့္ အလုပ္ထုတ္ခံရမႀာစိုးလိုႛ မတိုင္ရဲဳကဘူးလိုႛ အလုပ္သမားေတၾက အာအက္ဖ္ေအကို ေဴပာပၝတယ္။ အထည္ခဵႂပ္အလုပ္သမားအမဵားစုမႀာ အမဵိႂးသမီးငယ္ေတၾဴဖစ္ဳကဴပီး နယ္ေ၀းအရပ္ေတၾက လာေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္သူေတၾ ဴဖစ္ပၝတယ္။ အခုလို ရန္ကုန္တိုင္း ရန္ကုန္႓မိႂႛ ေရၿဴပည္သာ စက္မူဇံု ၃က Myanmar UIV garment အထည္ခဵႂပ္ စက္ရံုအတၾင္း အလုပ္ရႀင္နဲႛ အလုပ္သမားဳကား ဴဖစ္ပဵက္ေနမူ ေတၾကို အဆိုပၝ စက္ရံုပိုင္ရႀင္ေတၾကုိ အာအက္ဖ္ေအက ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းဖိုႛ ႒ကိႂးစားေပမယ့္ အခုခဵိန္အထိ ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းႎုိင္ဴခင္း မရႀိေသးပၝဘူး။ ေရၿဴပည္သာ စက္မူဇံုအမႀတ္ ၃ စီမံခန္ႛခၾဲေရး ဌာနရံုးကို ဖုန္းနဲႛ ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဲ့ရာမႀာေတာ့ ရံုးအဖၾဲႛမႀႃး ကိုေကဵာ္ဴမင့္က လက္ခံေဴဖဳကားခဲ့ပၝတယ္။ ကိုေကဵာ္ဴမင့္နဲႛ ေမးဴမန္းခဵက္။
ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔