စစ္အစိုးရအဖၾဲႚဝင္ ဗိုလ္ခဵႂပ္မဵား တပ္မႀ ႎုတ္ထၾက္

ဴမန္မာစစ္အစိုးရအဖဲၾႚဝင္ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီး သိန္းစိန္အပၝအဝင္ ဝန္႒ကီးေတၾအဴဖစ္ ခန္ႛအပ္ထားတဲ့ စစ္ဗိုလ္ခဵႂပ္ ၂၂ ဦးဟာ ဧ႓ပီ ၂၆ ရက္ တနလႆာေနႛက စစ္တပ္ရာထူးေတၾကေန တရားဝင္ ႎုတ္ထၾက္သၾားဳက႓ပီလိုႛ ေအအက္ဖ္ပီ သတင္းမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။ စစ္မႁထမ္း မဟုတ္ေတာ့ပဲ ဝန္႒ကီးရာထူးေတၾကိုပဲ လုပ္ကိုင္ေတာ့မႀာ ဴဖစ္တဲ့အတၾက္ ဗိုလ္ခဵႂပ္ေတၾ၊ ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ္ စတဲ့ စစ္တပ္ရာထူးေတၾအစား အရပ္သားနာမည္ေတၾအဴဖစ္သာ ေဴပာင္းလဲ ေခၞေဝၞလိုက္တာလိုႛ အမည္မေဖာ္လိုတဲ့ ဴမန္မာအရာရႀိတဦးက ဆိုပၝတယ္။
2010-04-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ထိပ္တန္း စစ္ဖက္အရာရွိႀကီးမ်ား ၂၀၁၀ မတ္လ ၂၇ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပေသာ ေတာ္လွန္ေရးေန႔ အခမ္းအနား တက္ေရာက္ေနပံု ျဖစ္ပါသည္။ (ဝဲ မွ ယာ) ထိုစဥ္က စစ္အစိုးရ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္ (ယခု သမၼတ ဦးသိန္းစိန္)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သီဟသူရ  တင္ေအာင္ျမင့္ဦး (ယခု ဒုတိယ သမၼတ  ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦး) ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ (ယခု ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္) (ယာမွ ဒုတိယ)။
ထိပ္တန္း စစ္ဖက္အရာရွိႀကီးမ်ား ၂၀၁၀ မတ္လ ၂၇ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပေသာ ေတာ္လွန္ေရးေန႔ အခမ္းအနား တက္ေရာက္ေနပံု ျဖစ္ပါသည္။ (ဝဲ မွ ယာ) ထိုစဥ္က စစ္အစိုးရ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္ (ယခု သမၼတ ဦးသိန္းစိန္)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သီဟသူရ တင္ေအာင္ျမင့္ဦး (ယခု ဒုတိယ သမၼတ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦး) ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ (ယခု ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္) (ယာမွ ဒုတိယ)။
(Photo: AFP)

အခုလို စစ္ဗိုလ္ခဵႂပ္ေတၾက အရပ္ဖက္အုပ္ခဵႂပ္တဲ့ ပံုစံမဵိႂး တရားဝင္ ကူးေဴပာင္းလိုက္တာဟာ ဴမန္မာဴပည္ရဲ့ ဒီမိုကေရစီလမ္းေဳကာင္း ပို႓ပီးေဝးသၾားတယ္ ဆိုတာကို ဴပေနတယ္လိုႛ အမဵႂိးသား ဒီမိုကေရစီအဖဲၾႚခဵႂပ္ ေခၝင္းေဆာင္ ဟံသာဝတီ သတင္းစာဆရာ႒ကီး ဦးဝင္းတင္က ေဴပာပၝတယ္။

ေနာက္လာမဲ့ ႎိုင္ငံေရးမႀာ စစ္တပ္ဟာ ဒီ ၂၅ ရာခိုင္ႎႁန္းဆိုတာေလာက္တင္ မကဘူး၊ တဴဖစ္လဲေတၾကလည္း အမဵား႒ကီး ရႀိဦးမယ္၊ တဴဖစ္လဲေတၾရဲ့ ႎိုင္ငံေရးပဲ ဴဖစ္မႀာပဲ။

“ဒၝေပမဲ့၊ ႎိုင္ငံေရးအားဴဖင့္ ထူးဴခားခဵက္ကေတာ့ ဘာဴပလဲဆိုလိုႛရႀိရင္ ဒီ လၿတ္ေတာ္တိုႛ ဘာတိုႛ ေပၞလာတဲ့အခၝမႀာ ႎိုင္ငံေရး အေဴပာင္းအလဲေတၾ ဴဖစ္ေတာ့မယ္လိုႛ ယူဆတဲ့လူေတၾ ဒီမိုကေရစီကို အတၾင္းကေန လႁပ္ရႀားလိုႛ ရမယ္ဆိုတဲ့ ထင္တဲ့လူေတၾ ဴပတာ စစ္တပ္ဟာ၊ ဒီ စစ္အစိုးရဟာ ဒီ ေနာက္လာမဲ့ အစိုးရဆိုတာလည္း ေနာက္ဆံုးကဵေတာ့ ငၝတိုႛပဲကၾလိုႛ ေဴပာတဲ့ဟာပဲ။ ဘာနဲႛ တူလဲဆိုေတာ့ ဟိုတုန္းက က႗န္ေတာ္တိုႛ ေဴပာေလ့ေဴပာထရႀိတဲ့ ေဘာင္းဘီခ႗တ္႓ပီးေတာ့ ေတာင္ရႀည္ဝတ္တယ္ဆိုတာမဵိႂးေပၝ့ဗဵာ၊ ဟုတ္လား၊ အဲ ကက္ဦးထုပ္ ဴဖႂတ္႓ပီးေတာ့ ေခၝင္းေပၝင္းေဆာင္းတယ္ ဆိုတာမဵိႂးပဲ၊ ဒၝပဲ လုပ္တာပဲ။ အဲဒီေတာ့ အမႀန္အတိုင္းေဴပာရရင္ အဲဒၝ ဘာဴပလဲဆိုေတာ့ ေနာက္လာမဲ့ ႎိုင္ငံေရးမႀာ စစ္တပ္ဟာ ဒီ ၂၅ ရာခိုင္ႎႁန္းဆိုတာေလာက္တင္ မကဘူး၊ တဴဖစ္လဲေတၾကလည္း အမဵား႒ကီး ရႀိဦးမယ္၊ တဴဖစ္လဲေတၾရဲ့ ႎိုင္ငံေရးပဲ ဴဖစ္မႀာပဲ။ အဲဒၝေဳကာင့္၊ အမႀန္အတိုင္း ေဴပာရရင္ေတာ့ ဒီမိုကေရစီတိုႛ၊ အေဴပာင္းအလဲ ေမ႖ာ္လင့္ခဵက္ထားခဵင္တယ္ ဆိုတဲ့ လူေတၾအဖိုႛကေတာ့ ေနရာ သိပ္မရႀိဘူး၊ ေနရာပို႓ပီးေတာ့ ကဵဥ္းသၾား႓ပီလိုႛ ေဴပာလိုႛ ရတာေပၝ့ဗဵာ။”

အရင္ ဴမန္မာ့ ဆိုရႀယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပၝတီ အစိုးရကို ဖဲၾႚခဲ့တဲ့ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီးေနဝင္း လက္ထက္တုန္းကလည္း စစ္ဗိုလ္ခဵႂပ္ေတၾကို ဒီအတုိင္းပဲ အရပ္ဖက္ဆိုင္ရာကို အသၾင္ေဴပာင္းခိုင္းခဲ့ပၝတယ္။ ေအအက္ဖ္ပီသတင္းအရ တနလႆာေနႛမႀာ တပ္မေတာ္ရာထူးက ႎုတ္ထၾက္သူေတၾဟာ ပထမဦးဆံုးအသုတ္အဴဖစ္႓ပီး ေနာက္ထပ္လည္း ဝန္႒ကီးအဖဲၾႚထဲက စစ္တပ္အရာရႀိ အေတာ္မဵားမဵား ႎုတ္ထၾက္ဖိုႛရႀိတယ္လိုႛ အမည္မေဖာ္လိုတဲ့ ဴမန္မာအရာရႀိက ေဴပာပၝတယ္။ အခုလို ႎုတ္ထၾက္သၾားသူေတၾထဲမႀာ စစ္ေခၝင္းေဆာင္ေတၾနဲႛ နီးစပ္တယ္လိုႛ လူသိမဵားတဲ့ လယ္ယာ စိုက္ပဵႂိးေရးဝန္႒ကီး ဗိုလ္ခဵႂပ္ ေဌးဦးနဲႛ ဴပည္ထဲေရး ဒုတိယဝန္႒ကီး ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ္ ဖုန္းေဆၾတိုႛ ပၝဝင္တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔