တ႟ုတ္လုပ္ႎိုႛမႁန္ႛမဵား အေရးယူေဆာင္႟ၾက္ေရး ေနဴပည္ေတာ္မႀာ ေဆၾးေႎၾး

တ႟ုတ္ဴပည္ကေန ဴမန္မာဴပည္ထဲ တင္သၾင္းေနတဲ့ ကဵန္မာေရးနဲႛ မညီႌၾတ္တဲ့ ကေလးအာဟာရ ႎိုႛမႁန္ႛေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အေရးယူ ေဆာင္႟ၾက္ႎုိင္ဖုိႛ ေနဴပည္ေတာ္မႀာ ကဵန္းမာေရး အရာရႀိေတၾ ေဆၾးေႎၾးေနဳက႓ပီး၊ စက္တင္ဘာ ၂၂ရက္ လာမဲ့တနလႆာေနႛမႀာ ေဳကညာခဵက္တရပ္ ထုတ္ဴပန္ဖၾယ္ ရႀိတယ္လုိႛ RFA က စံုစမ္းသိရပၝတယ္။
2008-09-19
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဴမန္မာႎိုင္ငံ ဳကက္ေဴခနီအဖၾဲႚသိုႛ ဴပည္တၾင္း အလႀႃရႀင္မဵား လႀႃဒၝန္းေသာ ႎိုႛမႁန္ႚဴဖင့္ ေဖဵာ္စပ္သည့္ ႎိုႛတခၾက္ကို ဘိုကေလး႓မိႂႚမႀ နာဂစ္စ္ ေလေဘး ဒုကၡသည္ ကေလးသူငယ္မဵား ေသာက္ေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ ဤဓာတ္ပံုကို ႎိုင္ငံတကာ ဳကက္ေဴခနီႎႀင့္ လဴခမ္းနီအဖၾဲႚမႀ ဴဖန္ႛေဝဴခင္း ဴဖစ္ပၝသည္။ (AFP PHOTO/HO/International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies)
ဴမန္မာႎိုင္ငံ ဳကက္ေဴခနီအဖၾဲႚသိုႛ ဴပည္တၾင္း အလႀႃရႀင္မဵား လႀႃဒၝန္းေသာ ႎိုႛမႁန္ႚဴဖင့္ ေဖဵာ္စပ္သည့္ ႎိုႛတခၾက္ကို ဘိုကေလး႓မိႂႚမႀ နာဂစ္စ္ ေလေဘး ဒုကၡသည္ ကေလးသူငယ္မဵား ေသာက္ေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ ဤဓာတ္ပံုကို ႎိုင္ငံတကာ ဳကက္ေဴခနီႎႀင့္ လဴခမ္းနီအဖၾဲႚမႀ ဴဖန္ႛေဝဴခင္း ဴဖစ္ပၝသည္။ (AFP PHOTO/HO/International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies)
(AFP PHOTO/HO/International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies)

ေလာေလာဆယ္ ဴမန္မာေစဵးကၾက္ထဲမႀာ တ႟ုတ္ႎုိင္ငံထုတ္ ႎုိႛမႁန္ႛတံဆိပ္ အမဵိႂးအမည္ေပၝင္း (၂၀) ေလာက္ရႀိပၝတယ္။ ဒီကိစၤကုိ အေရးယူ ေဆာင္႟ၾက္ႎုိင္ဖုိႛ ကဵန္းမာေရးဝန္႒ကီးဌာနကေန ဗဟုိအစား အေသာက္နဲႛ ေဆးဝၝးကၾပ္ကဲမႁဌာနကုိ ႌၿန္ဳကားထားတယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။

ေလာေလာဆယ္ ရန္ကုန္ေစဵးကၾက္မႀာ တ႟ုတ္လုပ္ ကေလးႎုိႛမႁန္ႛေစဵးႎႁန္း ထုိးကဵေန႓ပီး၊ ေညာင္ပင္ေလး လက္ကားေစဵးမႀာဆုိရင္ တ႟ုတ္ႎုိႛမႁန္ႛေစဵး အရင္ကထက္ (၁၀) ရာခုိင္ႎႁန္းေလာက္ ကဵဆင္းသၾားတယ္လုိႛ ကုန္သည္တေယာက္က ေဴပာပၝတယ္။

ေလာေလာဆယ္အထိ အာဏာပုိင္ေတၾဘက္က ဒီကိစၤအေပၞ ထိေရာက္တဲ့ အေရးယူ ေဆာင္႟ၾက္မႁ မရႀိေသးတာေဳကာင့္ စားသံုးသူ ဴပည္သူေတၾအဳကား အေတာ္ေလးကုိ မေကဵမနပ္ ဴဖစ္ေနဳကတယ္လုိႛလည္း သိရပၝတယ္။

တ႟ုတ္ႎုိင္ငံက ဝင္ေနတဲ့ ကေလးႎုိႛမႁန္ႛေတၾအေပၞ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾ စုိးရိမ္ေနဳကသလုိပဲ တ႟ုတ္ဴပည္မႀာလည္း ဴပည္တၾင္းထုတ္ ႎုိႛမႁန္ႛသံုးစၾဲမႁေဳကာင့္ ကေလးငယ္ေတၾ ေသာင္းနဲႛခဵီ ေဆး႟ံု တက္ေနဳကရတယ္လုိႛ တ႟ုတ္-ဴမန္မာနယ္စပ္က ေလ့လာသူတဦးဴဖစ္တဲ့ ဦးေအာင္ေကဵာ္ေဇာက ေဴပာပၝတယ္။ ဴမန္မာဴပည္မႀာ တ႟ုတ္လုပ္ ႎုိႛမႁန္ႛေစဵးႎႁန္း ကဵဆင္းသၾားသလုိပဲ တ႟ုတ္ႎုိင္ငံမႀာလည္း ဴပည္တၾင္းထုတ္ ႎုိႛမႁန္ႛေစဵးႎႁန္းေတၾ ထုိးကဵေန႓ပီး တ႟ုတ္ဴပည္သူေတၾအေနနဲႛ ဴပည္ပႎုိင္ငံေတၾက တင္သၾင္းတဲ့ ႎုိႛမႁန္ႛေတၾကုိပဲ အဓိကထား႓ပီး ဝယ္ယူ သံုးစၾဲေနဳကတယ္လုိႛ သူက ေဴပာပၝတယ္။ ဦးေအာင္ေကဵာ္ေဇာကုိ RFA အဖၾဲႚသား ကုိေကဵာ္ေကဵာ္ေအာင္က ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္း ထားပၝတယ္။

ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔