စစ္အစိုးရကို တရားစၾဲဆိုမႁ ဗဟိုတရား႟ံုးခဵႂပ္က လက္ခံ

အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ရဲ့ ေရႀႚေနေတၾ ဧ႓ပီလ ၂၉ ရက္ေနႛမႀာ တင္သၾင္းခဲ့တဲ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ သီးဴခားသက္သာခၾင့္ ဥပေဒအရ တရားစၾဲဆိုခဵက္နဲႛ ေ႟ၾးေကာက္ခံ လၿတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႀယ္ေတၾရဲ့ နစ္နာခဵက္အတၾက္ တရားစၾဲဆိုခဵက္ စတဲ့ တင္သၾင္းလၿာေတၾကို ဗဟိုတရား႟ံုးက လက္ခံလိုက္တဲ့အေဳကာင္း ေရႀႚေန႒ကီး ဦးဳကည္ဝင္းက RFA ကို ေဴပာပၝတယ္။
2010-04-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ရန္ကုန္႓မိႂႚလယ္ရႀိ ဗဟိုတရား႟ံုး အေဆာက္အဦ ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ရန္ကုန္႓မိႂႚလယ္ရႀိ ဗဟိုတရား႟ံုး အေဆာက္အဦ ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

“က႗န္ေတာ္တိုႛ သၾားတာက အန္ကယ္လ္ရယ္၊ ဦးဉာဏ္ဝင္းရယ္၊ ဦးေကဵာ္ဟိုးရယ္၊ ေရႀႚေနသံုးေယာက္ သၾားဳကတယ္။ သၾားတဲ့အခၝမႀာ လိပ္စာေတၾ ေပးခဲ့ပၝတဲ့။ ဆို လိပ္စာေလးေတၾ ေရးေပးလိုက္တယ္။ ေရးေပး႓ပီးေတာ့ သူတိုႛက ေဴပာတာက ဒၝ သူတုိႛ ဆက္႓ပီးေတာ့ ေဆာင္႟ၾက္စရာ ရႀိတာေတၾ ေဆာင္႟ၾက္မယ္။ ေဆာင္႟ၾက္လည္း ေဆာင္႟ၾက္ေနတယ္။ ေဆာင္႟ၾက္မယ္။ အဲဒၝ ႓ပီးရင္ေတာ့ အေဳကာင္းဳကားပၝမယ္။”

အဖၾဲႚခဵႂပ္ေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ စၾဲဆုိတဲ့အမႁက တရားမ အေထၾေထၾ ေလ႖ာက္လၿာဴဖစ္႓ပီး သီးဴခားသက္သာခၾင့္ ပုဒ္မ ၄၅ နဲႛ ၅၄ အရ တရားစၾဲဆိုခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒီစၾဲဆိုခဵက္နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ေရႀႚေန႒ကီး ဦးဳကည္ဝင္းက အခုလို ရႀင္းဴပပၝတယ္။

“အာဏာပိုင္အဖၾဲႚေတၾဟာ ဥပေဒအရ တာဝန္ရႀိတာကို မလုပ္ပဲနဲႛ ပဵက္ကၾက္ေနတာကို လုပ္ခိုင္း၊ တရား႟ံုးကို တင္ဴပ၊ တရား႟ံုးကလည္း ဟုတ္တယ္…ဥပေဒအရ လုပ္ေပးရမဲ့ တာဝန္ရႀိတယ္၊ လုပ္လည္း လုပ္မေပးေသးဘူး ပဵက္ကၾယ္တယ္ဆိုရင္ ေစခိုင္းႎိုင္တဲ့ အာဏာရႀိတယ္။ အဲဒၝကေတာ့ အင္မတန္ လၾတ္လပ္တဲ့ တရားစီရင္ေရးစနစ္ဆိုရင္ အဲဒီအတိုင္း ဴဖစ္မႀာေပၝ့။ အဲဒၝ ေလ႖ာက္တာပဲ။ ေနာက္႓ပီးေတာ့ အခု ဴပႉာန္းတဲ့ ေထာင္ကဵခံေနရသူတိုႛ ဘာတိုႛ ဆိုတဲ့ဟာေတၾဟာ NLD အေပၞမႀာ အကဵိႂးသက္ေရာက္မႁ မရႀိဘူးဆိုတာ တားဴမစ္မိန္ႛ ထုတ္ေပးဖိုႛ၊ ဒၝပၝ။”

တဴပိႂင္နက္ထဲမႀာပဲ အဖၾဲႚခဵႂပ္ ဥကၠႉ ဦးေအာင္ေ႟ၿ ဦးေဆာင္တဲ့ ၁၉၉၀ ေ႟ၾးေကာက္ခံ လၿတ္ေတာ္ကို္ယ္စားလႀယ္ ၂၆ ေယာက္ကလည္း သီးဴခားသက္သာခၾင့္ ပုဒ္မ ၄၂ အရ သူတိုႛဟာ ပၝတီစံု ဒီမိုကေရစီ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲမႀာ ေ႟ၾးေကာက္ခံထားရတဲ့ အမတ္ေတၾ ဴဖစ္တယ္ဆိုတာကို တရားဝင္ ေဳကညာေပးဖိုႛ နဲႛ အကဵိႂးဆက္သက္သာခၾင့္အေနနဲႛ ဴပည္သူႛလၿတ္ေတာ္ ေခၞေပးဖိုႛ ေလ႖ာက္ထားခဲ့တာဴဖစ္ပၝတယ္။

အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ ေရႀႚေနေတၾဴဖစ္ဳကတဲ့ ဦးဳကည္ဝင္း ၊ ဦးေကဵာ္ဟိုးနဲႛ ေဒၞခင္ေဌး႔ကယ္တိုႛက မေနႛက ဗဟိုတရား႟ံုးကို သၾားေရာက္႓ပီး တရားစၾဲဆိုလၿာေတၾ တင္သၾင္းခဲ့ပၝတယ္။ တရား႟ံုးက ဧ႓ပီ ၃၀ ရက္ ေနႛလည္ ၁ နာရီကို ခဵိန္းဆိုလိုက္တဲ့အတၾက္ အဖၾဲႚခဵႂပ္ ေရႀႚေန႒ကီးေတၾက ဒီကေနႛ သၾားေရာက္ခဲ့ရာမႀာ အခုလို အေဳကာင္းဴပန္ခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (1)
Share

အမည္မေဖာ္လိုသူ

Free Aoung san su kyi

May 01, 2010 08:49 AM

ဆိုက္တခုလံုးသို႔