ႎိုင္ငံေရးလႁပ္ရႀားသူမဵား၏ ေနအိမ္ အ႒ကိမ္႒ကိမ္ ဝင္ေရာက္ရႀာေဖၾ

2007-08-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

fuel_march_08-19-07_A_200px.jpg
ေလာင္စာဆီေဈးႎႁန္းမဵား တိုးဴမၟင့္လိုက္႓ပီးေနာက္ ဳသဂုတ္လ ၁၉ရက္ေနႛတၾင္ ၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားမဵား ဦးေဆာင္ကာ စီတန္း လမ္းေလ႖ာက္ပၾဲတခုကို ပထမဆံုး စတင္ဴပႂလုပ္ခဲ့ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ အဖမ္းမခံရပဲ လၾတ္ေဴမာက္သၾားေသာ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ကိုေဌး႔ကယ္ (ဝဲမႀ ဒုတိယ) ၏ ေနအိမ္ကိုလည္း ဝင္ေရာက္ ရႀာေဖၾခံရပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ေလာင္စာဆီေစဵးႎႁန္း္ေတၾ ဴမၟင့္တင္လိုက္မႁေဳကာင့္ ေနာက္ဆက္တၾဲဴဖစ္လာတဲ့ ဆႎၬဴပမႁေတၾဴဖစ္လာတဲ့ေနာက္ ရန္ကုန္႓မိႂႚမႀာ လံုဴခံႂေရး တင္းတင္းကဵပ္ကဵပ္ ရႀိေနသလို ေနအိမ္ေတၾကို လိုက္လံရႀာေဖၾ ဖမ္းဆီးမႁေတၾ လုပ္ေနတယ္လိုႛ ဳကားရပၝတယ္။

လိုက္လံရႀာေဖၾသူေတၾရဲ့ ဓာတ္ပံုေတၾကို ဟိုတယ္ေတၾ၊ တည္းခိုခန္းေတၾနဲႛ ရယကေတၾပၝမကဵန္ ဴဖန္ႛေဝ႓ပီး ရႀာေဖၾေနတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ ညစဥ္ ဆက္တိုက္ဆိုသလို မသကႆာသူေတၾရဲ့ အိမ္ေတၾကိုလည္း ဧည့္စာရင္းစစ္တဲ့ ပံုစံနဲႛ ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးမႁေတၾ လုပ္ေနတာဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ အဖမ္းခံထားရသူ ၈၈မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္တခဵိႂႚရဲ့ အိမ္ေတၾကို ႎႀစ္႒ကိမ္သံုး႒ကိမ္မက ဝင္ေရာက္ ရႀာေဖၾေနတာမဵိႂးလည္း လုပ္ေနတယ္လိုႛ စံုစမ္းသိရႀိရပၝတယ္။ ဳသဂုတ္လ ၂၉ရက္ မေနႛညကေတာ့ ေဴမာက္ဥကၠလာပ၊ သဃႆန္းက႗န္း၊ ရန္ကင္းနဲႛ ကမာ႟ၾတ္႓မိႂႚနယ္ေတၾအတၾင္း ရဲအဴပင္ ရဝတ၊ ဳကံ့ခိုင္ဖၾံ႓ဖိႂးေရးအဖၾဲႚနဲႛ ရဲသတင္းတပ္ဖၾဲႚက အဖၾဲႚဝင္ေတၾက အိမ္ေတၾကို ရႀာေဖၾတာေတၾ လုပ္ခဲ့တယ္လိုႛ သိပၝတယ္။

ရန္ကုန္႓မိႂႚတၾင္း လံုဴခံႂေရး တင္းတင္းကဵပ္ကဵပ္ခဵထားတဲ့ ေနရာကေတာ့ ႓မိႂႚေတာ္ခန္းမေရႀႚနဲႛ ကမာ႟ၾတ္ လႀည္းတန္းေတၾမႀာ ဴဖစ္ဳကပၝတယ္။

အာဏာပိုင္ေတၾက ေလာင္စာဆီေစဵးႎႁန္းေတၾ တင္လိုက္႓ပီးတဲ့ေနာက္ ေနာက္ဆက္တၾဲဴဖစ္လာတဲ့ ဆႎၬဴပမႁေတၾေဳကာင့္ အဖမ္းခံရသူစုစုေပၝင္း ၁၀၀ေကဵာ္သၾား႓ပီ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဳသဂုတ္လ ၂၉ရက္ မေနႛညက ရန္ကုန္႓မိႂႚက ရႀာေဖၾမႁေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး RFA မႀ ဦးတင္ေအာင္ခိုင္က ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔