ေကာ္မရႀင္႟ံုးခဵႂပ္တၾင္ လူႛအခၾင့္အေရးေနႛအခမ္းအနား ကဵင္းပ

2007-12-10
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

louise_arbour_2007_200px.jpg
ကုလသမဂၢ လူႛအခၾင့္အေရးေကာ္မရႀင္ အသစ္ဖၾဲႚစည္း႓ပီးေနာက္ ပထမဆံုးကဵင္းပေသာ လူႚအခၾင့္အေရးေနႛ အခမ္းအနားတၾင္ မဟာမင္း႒ကီး လူဝီ အာဘာ မိန္ႛခၾန္းေဴပာဳကားေနပံု။ (Photo: AFP)

အခုဴပႂလုပ္တဲ့ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ လူႛအခၾင့္အေရးေနႛ အခမ္းအနားဟာ ကုလသမဂၢမႀာ လူႛအခၾင့္အေရးေကာ္မရႀင္အသစ္ ဖၾဲႚစည္းႎိုင္ခဲ့႓ပီးေနာက္ပိုင္းမႀာ ပထမဆံုးအ႒ကိမ္ ကုလသမဂၢ လူႛအခၾင့္အေရးေကာ္မရႀင္က ႒ကီးမႀႃး ကဵင္းပတာဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီအခမ္းအနားကို ဆၾစ္ဇာလန္ႎိုင္ငံ ဂဵီနီဗာ႓မိႂႚ လူအခၾင့္အေရးေကာ္မရႀင္ မင္း႒ကီး႟ံုးမႀာ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ရက္ေနႛ မၾန္းလၾဲ၁နာရီ ကဵင္းပခဲ့တာဴဖစ္႓ပီး တက္ေရာက္သူ ၄၀၀ေလာက္ရႀိတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

အခမ္းအနားကို ကုလသမဂၢက ႎိုင္ငံအလိုက္ တာဝန္ခဵထားတဲ့ လူႛအခၾင့္အေရး အထူး ကုိယ္စားလႀယ္ေတၾအဴပင္ ကမႝာအရပ္ရပ္မႀာ လူႛအခၾင့္အေရးဆိုင္ရာလႁပ္ရႀားေနဳကတဲ့ အဖၾဲႚအစည္းေတၾက ကိုယ္စားလႀယ္ေတၾလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ဳကပၝတယ္။

အခမ္းအနားကို တက္ေရာက္ေနတဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံ လူအခၾင့္အေရးပညာေရးအဖၾဲႚက ဦးေအာင္မဵိႂးမင္းက ကဵင္းပတဲ့ အခမ္းအနားအေဳကာင္း ခုလိုေဴပာဴပပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔