တရုတ္နယ္စပ္ သစ္ခိုးထုတ္မႁ ဴပန္လည္႒ကီးထၾားလာ

ဴမန္မာစစ္အစိုးရနဲႛ တရုတ္အာဏာပိုင္ေတၾက တရားမဝင္ သစ္ခိုးထုတ္တာေတၾကို ကန္ႛသတ္ ပိတ္ပင္ထားတယ္ဆိုေပမယ့္ အခုတေလာ ဴမန္မာဴပည္ကသစ္ေတၾ တရုတ္ႎိုင္ငံဘက္ကို နယ္စပ္ကတဆင့္ အလံုးအရင္းနဲႛ ခိုးထုတ္ေနဳကတယ္လိုႛ ကခဵင္ဴပည္နယ္ ေဒသခံ သစ္ကုန္သည္ေတၾက ေဴပာဳကပၝတယ္။
2010-03-07
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းမွ သစ္လံုးမ်ားကို တရုတ္ႏိုင္ငံကို ပို႔ေဆာင္သည့္ သစ္တင္ကားႀကီးမ်ားပံု
ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းမွ သစ္လံုးမ်ားကို တရုတ္ႏိုင္ငံကို ပို႔ေဆာင္သည့္ သစ္တင္ကားႀကီးမ်ားပံု
Photo: AFP

ဒီကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ကခဵင္လူမႁ ဖၾံႛ႓ဖိႂးေရးကၾန္ယက္အဖၾဲႛ ဥကၠႉ ဦးေအာင္ဝၝက အာအက္ဖ္ေအကို အခုလို ေဴပာပၝတယ္။

ဦးေအာင္ဝၝ။    ။“အခုဆိုရင္ သစ္တန္ခဵိန္ တေသာင္း တင္ပိုႛ႓ပီး႓ပီ။ နမ္ေတာင္းကို ေရာက္ေန႓ပီ။ တရုတ္ဴပည္ဘက္ ၃ ရက္ ၃ လ ၂၀၁၀ မႀာဆိုရင္ ေအာင္မိုင္ကုမၯဏီနဲႛ တာဆူးအုပ္စုေတၾက ဆိုရင္ သစ္ေတၾက ကားအစီးေရ ရာနဲႛခဵီ႓ပီးမႀ တင္ပိုႛေနတယ္။ သစ္ေတၾက ဗန္းေမာ္ဘက္ကလည္း ပၝတယ္၊ ေရၿကူဘက္ကလည္း ပၝတယ္။ က႗န္းသစ္နဲႛ တဴခားသစ္မာေတၾ အကုန္လံုး အစံုပဲ။ တရုတ္ကားေတၾနဲႛပဲ သယ္တာကေတာ့။ ဒီမႀာ တရုတ္ေတၾ အလုပ္သမားေတၾေတာင္မႀ ရာနဲႛခဵီ႓ပီးမႀ ေအာင္မိုင္တိုႛကေနတဆင့္ အထဲမႀာပဲ လံုဴခံႂေရးကို ယူေနတာပဲ”

ဗန္းေမာ္၊ ေရၿကူနဲႛ ရႀမ္းဴပည္ေဴမာက္ပိုင္း မဘိန္းနယ္ဘက္က သစ္ေတၾကို ၂၀၀၉ ခုႎႀစ္ ဒီဇင္ဘာလကေန ေမလအတၾင္း ပၾင့္လင္းရာသီအဴဖစ္ သတ္မႀတ္႓ပီး လုပ္ကိုင္ေနဳကတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ တရုတ္နယ္စပ္အေရာက္ သစ္ေတၾ ခုတ္လႀဲ သယ္ယူရာမႀာ အာဏာပိုင္ေတၾ ပၝဝင္ ပတ္သက္ေနပံုကိုလည္း ဦးေအာင္ဝၝက ေဴပာဴပပၝတယ္။

ဦးေအာင္ဝၝ။    ။“အဓိကကေတာ့ တရုတ္ေတၾနဲႛ ပူးေပၝင္းလုပ္ေနတာေပၝ့။ ဒီမႀာရႀိေနတာက ၂၃၆ တပ္ရင္း၊ ၁၀၅ တပ္ရင္း၊ အထူး (၈) စဗခ ဗဵႃဟာမႀႃး႒ကီး ဝင္းဴမင့္ထၾန္းတိုႛနဲႛ အတူ ပူးေပၝင္း႓ပီးမႀ မန္ဝိန္း႒ကီး စစ္တပ္နဲႛအတူ ဌာနေပၝင္းစံု မိုင္းေခၝင္၊ ဂိုက္ထိပ္ကေနတဆင့္ ေနာင္ေတာင္းကို တင္ပိုႛေနတယ္။ အခုရက္ပိုင္းမႀာပဲ သိန္း ၃၀၀၀ ေထာင္ေကဵာ္၊ ေအာင္မိုင္ကုမၯဏီနဲႛ တာဆူးဆိုတဲ့အဖၾဲႛကေန သိန္း ၃၀၀၀ ေကဵာ္ေပးတယ္၊ သူတိုႛကေန ေဴမာက္ပိုင္းတိုင္းမႀႃး ဗိုလ္ခဵႂပ္စိုးဝင္းကို သိန္း ၁၅၀၀ ေပးလိုက္တယ္။ ဒၝေတၾက ပၾင့္လင္းရာသီ တႎႀစ္အတၾက္ လုပ္ပိုင္ခၾင့္ဴဖစ္တယ္”

ဴမန္မာႎိုင္ငံ ကခဵင္ဴပည္နယ္က သစ္ေတၾကို ၁၉၉၅ ခုႎႀစ္ေလာက္ကတည္းက အလံုးအရင္းနဲႛ ခုတ္လဲႀ႓ပီး တရုတ္ႎိုင္ငံဘက္ကို သယ္ထုတ္ေနခဲ့တာဴဖစ္ပၝတယ္၊ ဒီကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး သဘာ၀ ပတ္ဝန္းကဵင္ဆိုင္ရာ အဖၾဲႛအစည္းေတၾက အဆက္မဴပတ္ ကန္ႛကၾက္ခဲ့ဳကပၝတယ္။ ၂၀၀၅ ခုႎႀစ္ေနာက္ပိုင္းမႀာ တရားမဝင္ သစ္ေမႀာင္ခိုလုပ္ငန္းကို သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ေတၾက ပိတ္ပင္ခဲ့ေပမယ့္ နည္းအမဵိႂးမဵိႂးနဲႛ ဴပန္လည္ လုပ္ကိုင္လာဳကရာက အခုအခၝ ဴပန္လည္တိုးတက္ မဵားဴပားလာတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔