ဴမန္မာစစ္အစိုးရအေပၞ ႎိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္း စိတ္မရႀည္ေတာ့

2007-12-10
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ban_ki-moon_150px.jpg
ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာ ဘန္ကီမၾန္း။ (Photo: AFP)

ႎိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းဟာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရေပၞ အေတာ့္ကို စိတ္မရႀည္ႎိုင္ေတာ့ေဳကာင္း ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာ ဘန္ကီမၾန္းက ဒီဇင္ဘာ ၁၀ရက္ တနလႆာေနႛမႀာ ေဴပာဳကားလိုက္႓ပီး ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ေဆၾးေႎၾးဖိုႛလည္း စစ္အစိုးရကို ထပ္မံ တိုက္တၾန္းလိုက္ပၝတယ္။

စက္တင္ဘာလ အဳကမ္းဖက္႓ဖိႂခၾင္းမႀုေတၾ ဴဖစ္ပၾား႓ပီးတဲ့ေနာက္ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီနဲႛ လူႛအခၾင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ပင္နဲ႟ိုးတိုႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို ဝင္ေရာက္ခၾင့္ေပးတာရႀိေပမဲ့ ဒီထက္မက တိုးတက္မႀု ရႀိတယ္ဆိုတာကို စစ္အစိုးရက ဴပသဖိုႛလိုတယ္လိုႛ မစၤတာ ဘန္ကီမၾန္း က သတိေပးလိုက္ပၝတယ္။

မိမိတိုႛ ေတာ္ေတာ္ကို စိတ္မရႀည္ေတာ့ပၝဘူး၊ ဴမန္မာ့အေရးမႀာ ေဆၾးေႎၾးမႁေတၾ ေပၞထၾက္လာဖိုႛ အတၾက္ ပိုမို႓ပီး ခုိင္ခိုင္မာမာ လုပ္ကိုင္ေပးသၾားမယ္၊ ဴမန္မာစစ္အစိုးရဟာ လူႛအခၾင့္အေရး ကာကၾယ္ေစာင့္ေရႀာက္႓ပီး ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ဴမန္မာအဆင့္ဴမင့္ေခၝင္းေဆာင္ပိုင္းနဲႛ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးခၾင့္ေပးဖိုႛ ဴမန္မာေခၝင္းေဆာင္ပိုင္းကို တိုက္တၾန္းပၝတယ္လိုႛ ထိုင္းဝန္႒ကီးခဵႂပ္ မစၤတာ ဆူရာယုဒ္နဲႛ ဗန္ေကာက္မႀာ ေတၾႚဆံုအ႓ပီး မစၤတာ ဘန္ကီမၾန္း က သတင္းေထာက္ေတၾနဲႛ ေတၾႚဆံုရာမႀာ ေဴပာဳကားသၾားပၝတယ္။

အရင္တုန္းကလို ပံုစံမဵိႂးဴပန္သၾားေနတာကို လက္မခံႎိုင္ဘူးဆိုတာ အေလးအနက္ထား ေဴပာဳကားလိုပၝတယ္လိုႛလည္း ဆိုပၝတယ္။ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾ ဒုကၬေရာက္ေနတာ ကာလရႀည္ဳကာေန႓ပီး အခုခဵိန္ဟာ ဴမန္မာအာဏာပိုင္ေတၾနဲႛ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾ အဖိုႛ စစ္မႀန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီရရႀိခံစားဖိုႛနဲႛ ႎိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းနဲႛ တေပၝင္းတစည္းတည္း ရႀိရမဲ့အခဵိန္ကဵေရာက္ပၝ႓ပီလိုႛလည္း ေဴပာပၝတယ္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ေစ့စပ္ေဆၾးေႎၾးတဲ့စကားဝိုင္းဆီ ဴမန္မာစစ္ဗိုလ္ခဵႂပ္ေတၾကို အေရာက္ေခၞေဆာင္ဖိုႛ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီ ကို ဆက္လက္ေဆာင္႟ၾက္ေစမယ္လိုႛ အင္ဒိုနီးရႀားႎိုင္ငံ ဘာလီ႓မိႂႚမႀာ ကဵင္းပတဲ့ ရာသီဥတု ေဴပာင္းလဲဴခင္းဆိုင္ရာ ညီလာခံတက္ေရာက္ဖိုႛအသၾား ဗန္ေကာက္႓မိႂႚအေရာက္ မစၤတာ ဘန္ကီမၾန္း က ေဴပာပၝတယ္။

စက္တင္ဘာလ အဳကမ္းဖက္ ႓ဖိႂခၾဲမႁေတၾဴဖစ္႓ပီးတဲ့ေနာက္ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီ ဟာ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို ႎႀစ္႒ကိမ္သၾားေရာက္ခဲ့ပၝတယ္။ ဒီ႓ဖိႂခၾင္းမႁအတၾင္း လူ ၄၀၀၀ ဖမ္းဆီးခံရ႓ပီး အနည္းဆံုး ၃၁ေယာက္ေသဆံုးခဲ့တယ္လိုႛ ကုလသမဂၢက ေဴပာတဲ့အတၾက္ စစ္အစိုးရကေဴပာတဲ့ တရားဝင္ေသဆံုးသူဦးေရထက္ သံုးဆေကဵာ္ပိုမဵားပၝတယ္။

အခုထိေတာ့ သူႛဴမန္မာႎိုင္ငံခရီးစဥ္အတၾက္ ရလဒ္ဆိုလိုႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ စစ္အစိုးရဳကား ဆက္ဆံမဲ့ ဗိုလ္ခဵႂပ္တဦးကို ဆက္ဆံေရးဝန္႒ကီးအဴဖစ္ စစ္အစိုးရက ခန္ႛအပ္ထားတာပဲ ရႀိပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔