အာရႀ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ညီလာခံ အင္အယ္လ္ဒီကို ေထာက္ခံ

ကမၲာ့ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးေကာင္စီနဲႛ နီေပၝႎိုင္ငံ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးႎႀင့္ ေသၾးစည္း ညီႌၾတ္ေရးေကာင္စီတိုႛက ဦးစီး႓ပီး အာရႀ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးညီလာခံကို နီေပၝႎိုင္ငံ ခတၨမႎၨႃ႓မိႂႛမႀာ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ၂၀ ရက္ေနႛက ဖၾင့္လႀစ္ခဲ့ပၝတယ္။
2010-02-20
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ဒီ ညီလာခံမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံက ကိုယ္စားလႀယ္ သံုးဦး တက္ေရာက္ ေဆၾးေႎၾးခဲ့ပၝတယ္။ ဘယ္လို အေဳကာင္းအရာေတၾ ေဆၾးေႎၾး ဆံုးဴဖတ္ခဲ့သလဲလိုႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံလံုးဆိုင္္ရာ ေကဵာင္းသားအဖၾဲႛခဵႂပ္ ABSL ဥကၠႉ ဦးေကဵာ္သန္းကို အာအက္ဖ္ေအက ေမးဴမန္းဳကည့္ရာမႀာ အခုလုိ ေဴပာပၝတယ္။

ဦးေကဵာ္သန္း။    ။“ကမၲာ ့ရာသီဥတု ေဴပာင္းလဲတာေတၾနဲႛ အရင္းရႀင္ကုမၯဏီေတၾရဲႛ အကဵိႂး သက္ေရာက္မႁေတၾ၊ ပၝဝင္မႁေတၾ၊ ကမၲာ့ စီးပၾားပဵက္ကပ္ေတၾေဳကာင့္ ဆင္းရဲသားႎိုင္ငံေတၾမႀာ ဳကံႂေတၾႛေနရတဲ့ ဴပႍနာေတၾ၊ အားလံုး ညီလာခံ တက္လာတဲ့ ကိုယ္စားလႀယ္ေတၾက အန္အယ္လ္ဒီပၝတီရဲႛ ေဳကညာခဵက္နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ကဵေနာ္တိုႛ တင္ဴပတဲ့ဟာကို ေထာက္ခံတယ္။ ေရၿဂံုတိုင္ေဳကညာခဵက္ကို ေထာက္ခံတယ္။ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ မပၝဘဲ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾ မလၿတ္ဘဲနဲႛ လုပ္တဲ့ ေရၾးေကာက္ပၾဲဟာ အဓိပၯၝယ္ မရႀိဘူးလို ့သံုးသပ္ပၝတယ္”

ဒီ ညီလာခံမႀာ တရုတ္၊ ဗီယက္နမ္၊ ေဴမာက္ကိုရီးယား၊ သီရိလကႆာ၊ ပၝကစၤတန္၊ မၾန္ဂိုလီးယား၊ ဆီးရီးယား၊ ဂဵပန္ စတဲ့ ႎိုင္ငံေပၝင္း ၁၃ ႎိုင္ငံက ကိုယ္စားလႀယ္ တရာနီးပၝး တက္ေရာက္ ေဆၾးေႎၾးခဲ့ဳကတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။  

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔