မႎၩေလးတိုင္း လၿတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႀယ္မဵား စည္းေဝး

2007-08-31
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

fuel_demo_india_200px.jpg
ဴမန္မာစစ္အစိုးရက ဖမ္းဆီးထားေသာ ၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္မဵားႎႀင့္ ဆႎၬဴပသူမဵားကို ဴပန္လၿတ္ေပးရန္ အိႎၬိယႎိုင္ငံ နယူးေဒလီ႓မိႂႚရႀိ ပၝလီမန္လၿတ္ေတာ္ေရႀႚတၾင္ ဳသဂုတ္လ ၂၃ရက္ေနႛက ေတာင္းဆို ဆႎၬဴပေနသူမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ လက္ရႀိ ဴဖစ္ေပၞေနတဲ့ အေဴခအေနနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး မႎၩေလးတိုင္း ႓မိႂႚနယ္တခဵိႂႚက လၿတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႀယ္ေတၾနဲႛ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ (NLD) မႎၩေလးတိုင္း စည္း႟ံုးေရးေကာ္မတီတိုႛဟာ ဳသဂုတ္လ ၃၀ရက္ေနႛက မႎၩေလး႓မိႂႚမႀာ အစည္းအေဝးတရပ္ ဴပႂလုပ္ခဲ့တယ္လိုႛ သတင္းရရႀိပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပုိင္းေတၾက ရန္ကုန္နဲႛ နယ္႓မိႂႚတခဵိႂႚမႀာ ဆႎၬဴပပဲၾေတၾ ဆက္တုိက္ ဆုိသလုိ ဴဖစ္ေပၞခဲ့ေပမဲ့၊ မႎၩေလးမႀာေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး ႓ငိမ္သက္ေနခဲ့ပၝတယ္။

ဳသဂုတ္လ ၃၀ရက္ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ဳကာသပေတးေနႛကေတာ့၊ မႎၩေလးတုိင္း ႓မိႂႚနယ္တခဵိႂႚက လၿတ္ေတာ္ကုိယ္စားလႀယ္ေတၾနဲႛ မႎၩေလးတုိင္း စည္း႟ုံးေရးေကာ္မတီ တာဝန္ရိႀသူ တခဵိႂႚ မႎၩေလး ၂၈ လမ္းမ႒ကီးေပၞမႀာ ႎႀစ္ဴပေလာက္ လမ္းေလ႖ာက္ ဆႎၬဴပခဲ့ဳကတယ္လုိႛ သတင္းရရႀိပၝတယ္။

မႎၩေလးတုိင္း စည္း႟ုံးေရးေကာ္မတီနဲႛ မႎၩေလးတုိင္းတၾင္း ႓မိႂႚနယ္တခဵိႂႚက ဴပည္သူလၿတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလႀယ္ေတၾ မႎၩေလးမႀာ ဳကာသပေတးေနႛက လက္ရႀိအေဴခအေနနနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အစည္းအေဝးတရပ္ ဴပႂလုပ္ခဲ့ပၝတယ္။

ဒီအစည္းအေဝးကေန လက္ေတၾကဵတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတၾ ေဆာင္႟ၾက္ဖုိႛ NLD ဗဟုိဌာနခဵႂပ္ကုိ စာေရးသားေပပုိႛတာေတၾ ရႀိတယ္လိုႛ စုံစမ္းသိရႀိပၝတယ္။

လက္ရႀိဴဖစ္ေပၞေနတဲ့ ႎုိင္ငံေရးအေဴခေနေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး သေဘာထားတခဵိႂႚကုိ မႎၩေလးတုိင္း အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ မိတၪီလာက ဴပည္သူႛလၿတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလႀယ္ တဦးဴဖစ္တဲ့ ေဒၝက္တာ သိန္းလၾင္ကုိ RFAမႀ ဦးေဇာ္မုိုးေကဵာ္က ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔